Četvrtak 08 Pro 2022
Ispis

GLOBALG.A.P.

GLOBALGAP je organizacija koja utvrđuje i donosi dobrovoljne norme za certifikaciju poljoprivrednih proizvoda u cijelom svijetu. Cilj GLOBALGAP-a je uspostavljanje jedinstvenih normi za Dobru Poljoprivrednu Praksu (GAP-Good Agriculture Practise) s različitim proizvodnim primjenama koje se mogu uklopiti u poljoprivrednu proizvodnju na globalnom tržištu.

globalgap

Udruživanje i certificiranje grupa poljoprivrednih proizvođača prema normi GlobalG.A.P je
priznat i prihvaćen model udruživanja u svijetu još od 1997. godine. Izazov svjetskih tržišta nigdje nije veći nego u sektoru proizvodnje hrane. GLOBALGAP (otprije poznat kao EUREP GAP "Euro Retailer Produce Working Group") uspostavljen je kao jamstvo Dobre Poljoprivredne Prakse (Good Agriculture Practise) na globalnom tržištu, tako što je prenio zahtjeve potrošača u poljoprivrednu proizvodnju u sve većem broju zemalja. U 2007 godini se naziv mijenja u GLOBALGAP.

GLOBALGAP je udruženje nastalo na poticaj najznačajnijih europskih trgovaca na malo. GLOBALGAP je mjesto okupljanja trgovaca i poljoprivrednihglobalgap1 proizvođača sa svrhom utvrđivanja zajedničke norme o uzgoju poljoprivrednih proizvoda u suvremenim zahtjevima održive poljoprivrede. Rezultat toga nastojanja je shema za certifikaciju ‘Good Agricultural Practices – GAP’ ("Dobra proizvođačka praksa"), naknadno nazvana EUREPGAP. Ta shema predviđa certifikaciju pravilne primjene normi od strane nezavisnog tijela akreditiranog prema normi EN 45011 (EN ISO/IEC 17065).

globalgap3

Postoji 6 GlobalG.A.P normi po kojima se proizvod certificira od ulaza sadnica i sjemena na poljoprivredno gospodarstvo, kao i sve poljoprivredne aktivnosti do izlaza proizvoda sa poljoprivrednog gospodarsrva. GlobalG.A.P norme definiraju primjenu najboljih tradicionalnih metoda obrade i zaštite tla, kao i primjenu najsuvremenijih tehnika i tehnologija proizvodnje uz minimalan utrošak pesticida i mineralnih gnojiva. Cilj primjene GlobalG.A.P normi je proizvodnja proizvoda visoke kvalitete uz tehnologiju koja čuva okoliš i zdravlje ljudi. 

globalgap2GlobalG.A.P norme u sebi prate proces proizvodnje određenog proizvoda u kojoj se poštuje briga o okolišu, sa minimalnim utjecajem na njega, zdravlje životinja, integrirana poljoprivredna proizvodnja, briga o higijeni u rukovanju prehrambenim proizvodima, poštivanje općih zahtjeva zdravlja i sigurnosti zaposlenih u poljoprivredi, poštivanje posebnih normativa u postupanju s radnicima.

Uvjet za ispunjenje zahtjeva normi je da grupa proizvođača mora biti registrirana kao zadruga, trgovačko društvo ili distributer tj. grupa mora biti odgovorna za proizvodnju, odnosno proizvod koji stavlja na tržište. To znači da svi članovi grupe moraju raditi sukladno postavljenim pravilima grupe kako bi kontinuirano osigurali ujednačenu kvalitetu i sigurnost proizvoda.

GlobalG.A.P kroz postavljene zahtjeve dobre poljoprivredne prakse propisuje
način upravljanja dokumentacijom, propisuje odgovornosti u grupi, potrebna znanja, način komunikacije sa kupcima i dobavljačima, propisuje zahtjeve za osiguranje sljedivosti i označavanje proizvoda te postupanje u slučaju povlačenja proizvoda sa tržišta.

Sustav kvalitete grupe proizvođača podliježe redovitim internim pregledima te vanjskim 
ocjenama od strane ovlaštene certifikacijske kuće. Osim internog nadzora rada grupe, koju provodi auditor grupe i svaki proizvođač je minimalno jednom godišnje podvrgnut ocjenjivanju internog inspektora. Rezultati obje vrste internih pregleda imaju za cilj dati stvarnu sliku situacije u grupi i temelj su na kojem će grupa pokretati aktivnosti radi otklanjanja nesukladnosti i poboljšanja sustava kvalitete i sigurnosti.

Kontrolne liste koje su definirane potrebno je popuniti, verificirati i upravljati njima sukladno propisanim procedurama sustava kvalitete. Odstupanja u konačnim rezultatima ukazuju na nedosljednost u održavanju sustava, zahtijevaju provedbu ispravaka bez odlaganja i dugoročno rješavanje uzroka problema. Neprihvaćanje provedbe potrebnih korektivnih radnji od strane bilo kojeg člana grupe ima za posljedicu sankcije, koje su poznate i sastavni su dio ugovora između grupe i svakog člana.

{youtube}nUPqzIDnbOU&feature{/youtube}

GLOBALGAP posjeduje vlastite propise i dokumente prema kojima moraju raditi poljoprivredni proizvođači. Sva pravila, dokumentacija i norme se mogu pronaći na njihovoj web stranici.

GLOBALGAP certifikaciju provodi više od 100 neovisnih i akreditiranih certifikacijskih tijela u preko 80 zemalja i otvoren je svim poljoprivrednim proizvođačima na svijetu. Do sada je izdano oko 100 000 certifikata raznim poljoprivrednim proizvođačkim grupama.

Više informacija o GLOBALGAP-u saznajte na web stranici www.globalgap.org.


Izvor:GLOBALGAP

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

NAJČITANIJE

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

HMD ČASOPIS

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće