Subota 15 Svi 2021
Ispis

Postupak IFS certifikacije

IFS1Opisujemo postupak certifikacije prema normi IFS Food, Verzija 6. IFS Food je norma za auditiranje kvalitete i sigurnosti hrane za prehrambene proizvode. Kroz IFS normu zadovoljavaju se kriteriji sustava upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda, kriteriji dobrih praksa kao što su dobra proizvođačka praksa i kriteriji uspostave HACCP sustava.

Organizacija koja se želi certificirati i na taj način dokazati kako zadovoljava zahtjeve norme IFS Food mora proći postupak auditiranja. Prije postupka auditiranja zadužena osoba koju je odabrala organizacija mora poznavati sve zahtjeve norme, najbolji dokaz o poznavanju zahtjeva norme je pohađanje seminara. Organizacija odabire certifikacijsko tijelo i dogovara datum auditiranja. Samo IFS odobrena certifikacijska tijela, koja su akreditirana prema normi ISO/IEC 17065 za IFS Food audite i koja imaju potpisan ugovor sa IFS-om mogu provoditi IFS Food audite i izdavati certifikat. Popis svih IFS međunarodno odobrenih certifikacijskih tijela, po zemljama, je dostupan na internetskoj stranici www.ifs-certification.com. Certifikacijsko tijelo i organizacija koja se želi certificirati potpisuju ugovor u kojem se nalazi opseg audita, trajanje audita, odgovornosti i obveze certifikacijskog tijela i organizacije koja će se certificirati.

Certifikacijsko tijelo će izračunati trajanje audita prema prijavljenm opsegu za auditiranje. Certifikacijsko tijelo treba osigurati vremenski raspored audita. Vremenski raspored audita uključuje detalje koji se tiču obuhvaćenih opsega i složenosti audita. Audit treba biti planiran na temelju uvodnog sastanka, ocjenjivanja postojećih sustava kvalitete i sigurnosti hrane, ocjenom lokacije i razgovaranjem sa osobljem, zaključkom izvedenim iz audita i završnim sastankom.

Zadužena osoba koju je odabrala organizacija koja se prijavljuje za certifikaciju treba biti na raspolaganju auditorima za vrijeme cijelog audita. Upravno i rukovodeće osoblje organizacije bi trebalo biti prisutno na uvodnom i završnom sastanku. Auditori ocjenjuju sve zahtjeve IFS Food norme koji odgovaraju strukturi i djelatnostima organizacije koja se auditira.

Kako bi se odredilo zadovoljenje zahtjeva IFS Food norme, auditor mora ocijeniti svaki zahtjev norme. U IFS postoje dvije vrste nesukladnosti koje mogu biti "Major" i "KO". Obje vode do oduzimanja bodova od ukupnog iznosa. Ukoliko organizacija dobije najmanje jednu od ovih nesukladnosti, certifikat se ne može dodijeliti dok se nesukladnosti ne isprave. Za sve proizvode i za sve certifikacijeke razine, učestalost IFS Food audita je 12 mjeseci, počevši od datuma audita, a ne od datuma izdavanja certifikata.

Tijekom završnog sastanka, auditor prezentira sve nalaze i raspravlja o nesukladnostima, koje mogu biti uočene tijekom postupka auditiranja. Certfifikacijsko tijelo će poslati  auditiranoj organizaciji izvještaj auditora u kojem se nalaze svi rezultati provedenog audita. Nakon otklanjanja nesukladnosti može se dodijeliti certifikat kojim se dokazuje da je organizacija uspješno zadovoljila sve zahtjeve norme IFS Food. Certifikat se izdaje za jednu određenu lokaciju. Kako bi se korištenje IFS norme učinilo međunarodnim i široko razumljivim, opseg audita na IFS certifikatu je uvijek preveden na engleski jezik.

Autorsko pravo na IFS Food i na registriranu robnu marku je puno vlasništvo IFS Management GmbH. IFS Food znak može se preuzeti preko osiguranog odjeljka na IFS audit portalu.

IFS2

Više podataka o IFS certifikaciji možete pronaći na internetskoj stranici www.ifs-certification.com.


Izvor:IFS

1
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće