Nedjelja 18 Tra 2021
Ispis

Organizacijino znanje kao jedan od ključnih elemenata sustava poboljšavanja upravljanja organizacijom

hmd vukovicU suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Organizacijino znanje kao jedan od ključnih elemenata sustava poboljšavanja upravljanja organizacijom" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 3/2016) čiji je autor Mirko Vuković, dipl. ing. el.

U novoj se inačici norme ISO 9001:2015; Quality mangement systems – Requirements ističe potreba organizacije za određivanjem i održavanjem znanja koje je potrebno za postizanje njezinih ciljeva. Ti su zahtjevi uključeni u normu kako bi se na temelju primjene sustava upravljanja osiguralo da se organizacija zaštiti od gubitka znanja, npr. zbog fluktuacije osoblja te da bi se organizaciju potaknulo na stjecanje znanja, npr. učenjem iz iskustva, mentorstvom, usporedbom s drugim sličnim organizacijama (benchmarkingom).

U točki 7.1.6 norme ISO 9001:2015 utvrđuje se da „organizacija mora odrediti znanje koje je potrebno za funkcioniranje njezinih procesa te postizanje sukladnosti proizvoda i usluga“. Nadalje, u istoj se podtočki ističe da se to „znanje mora održavati te biti na raspolaganju u mjeri u kojoj je ono potrebno“. Osim toga, utvrđuje se da organizacija mora uzimati u obzir svoje postojeće znanje kad je riječ o promjenjivim potrebama i pravcima razvoja te odrediti kako prikupiti potrebno dodatno znanje ili kako imati pristup tomu znanju te provoditi potrebna posuvremenjivanja svojega znanja. Pod organizacijinim se znanjem razumijeva sve ono znanje koje je specifično za organizaciju. To su informacije koje se u organizaciji stječu iskustvom te upotrebljavaju i dijele kako bi se postigli njezini ciljevi.

Ono se može temeljiti na unutrašnjim izvorima (npr. intelektualno vlasništvo; znanje prikupljeno iz iskustva, pogrješaka i uspješnih projekata, rezultata prethodnih poboljšavanja procesa, proizvoda i usluga i sl.) ili se osiguravati iz vanjskih izvora (npr. iz formalne doizobrazbe, norma, znanstvene literature, prikupljanja znanja od vlastitih korisnika ili dobavljača i sl.). Iz navedenoga proizlazi da je školovanje zaposlenika bitan aspekt sustava neprekinutoga poboljšavanja upravljanja procesima u organizaciji.

Treba imati na umu da su suvremene organizacije složeni sustavi u kojima se donose, prenose i provode odluke, a postignuti rezultati ovise o znaju i izobrazbi svih članova u organizaciji od najviše uprave do izvršitelja na najnižoj hijerarhijskoj razini, o načinu na koji se te odluke donose te ustrojstvu sustava za prijenos i provedbu tih odluka. Na postignute rezultate imaju određeni utjecaj osobe na svim hijerarhijskim razinama u organizaciji. Sami sustavi upravljanja, metode upravljanja i ciljevi upravljanja ne mogu dati najbolje rezultate ako zaposlenici nisu dobro školovani i motivirani.

Važan čimbenik koji je potreban za postizanje dobrih rezultata jest znanje. Svaki pojedinac ili svaka skupina s odgovarajućim odgovornostima i ovlaštenjima moraju imati odgovarajuće znanje kako bi mogli preuzeti dane odgovornosti. Stoga najviša uprava, koja je odgovorna za planiranje, oblikovanje i održavanje sustava upravljanja u organizaciji tako da on osigurava najbolje rezultate, mora sama imati potrebna znanja i iskustvo. Uprava koja sama nema potrebna znanja i pokušava unaprjeđivati rezultate samo pritiskom na izvršitelje ili samo poticanjem izvršitelja da poboljšavaju svoj rad imat će veoma ograničen uspjeh. Uprava mora biti svjesna da su ljudi najvažnija imovina organizacije te da ih je na odgovarajući način potrebno školovati i motivirati. Svrha je školovanja prilagodba ljudi novim poslovima i novim odgovornostima, stjecanje novih znanja i vještina te priprema na promjene u njihovu poslu.

Nadalje, ulaganje u školovanje daje zaposlenicima osjećaj sigurnosti jer se time kod njih stvara uvjerenje da je organizacija za njih dugoročno zainteresirana, što ujedno povećava njihovu motivaciju za rad. Školovanjem se, osim što ono pomaže zaposlenicima u svladavanju novih znanja koja su im potrebna za obavljanje posla, promiče timski rad koji je posebno važan za uspješno ostvarivanje organizacijinih ciljeva. Što zaposlenici više uče, više shvaćaju značenje zadaća koje obavljaju drugi zaposlenici koje se razlikuju od njihovih.

U prijenosu odluka najviše uprave i njihovoj provedbi veoma su važna karika srednji i niži članovi uprave. Stoga je za postizanje dobrih rezultata veoma važno da oni budu prikladno školovani i da razumiju svrhu i cilj svake odluke. Uprava stoga mora imati znanja i sposobnost predviđanja kako bi uspostavila sustav koji će osigurati dugoročnu učinkovitost i uspjeh organizacije na tržištu. To znači da ona mora prihvatiti obveze uvođenja promjena, ulaganja sredstava u školovanje i trajnoga poboljšavanja procesa koji dovode do boljih rezultata rada. Poboljšavanje procesa uključuje i bolju uporabu ljudskoga rada (odabir ljudi, njihovo raspoređivanje i školovanje) kako bi se u što većoj mjeri iskoristile ljudske sposobnosti.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 3/2016). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

1
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće