Nedjelja 20 Ruj 2020
Ispis

Osposobljenost certifikacijskih tijela za QMS

certCertifikacijska tijela koja certificiraju sustave upravljanja svoju osposobljenost za provedbu navedenih aktivnosti potvrđuju statusom akreditiranog certifikacijskog tijela, pri čemu se postupak akreditacije provodi prema zahtjevima norme ISO/IEC 17021 Conformityassessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Postizanje i zadržavanje statusa akreditiranog tijela međutim ne mora nužno značiti da je certifikacijsko tijelo osposobljeno za provedbu certifikacije sustava upravljanja u svim vrstama organizacija koje mogu biti korisnici njegovih usluga.

Naime, akreditacija certifikacijskog tijela za sustave upravljanja, između ostaloga,
temelji se na kompetencijama osoba koje provode certifikacijske audite pa će u konačnici certifikacijsko tijelo posjedovati akreditaciju samo za ona područja djelatnosti za koje je moglo dokazati i demonstrirati stručnost i kompetentnost svog auditorskog osoblja.

Međunarodni i općeprihvaćeni dokument kojim je reguliran način određivanja akreditiranog područja certifikacijskih tijela za certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom
je dokument IAF-a (International accreditation forum) IAF ID 1:2010. Njime su sva gospodarska područja djelatnosti u prvom redu podijeljena na 39 EA područja, npr.
EA 1 - Agriculture, forestryandfishing
EA 2 - Miningandquarrying
EA 3 - Foodproducts, beveragesandtobacco
EA 4 - Textilesandtextileproducts
EA 5 - Leatherandleatherproducts
EA 6 - Wood andwoodproducts
EA 7 - Pulp, paperandpaperproducts
EA 12 - Chemicals, chemicalproductsandfibres
EA 16 - Concrete, cement, lime, plasteretc.
EA 28 - Construction, itd.

Daljnja, detaljnija podjela osigurana je preko navođenja točnog područja djelatnosti koja se temelji na NACE II kodovima područja rada koji su u Republici Hrvatskoj preuzeti kao Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD iz 2007. godine). U toj klasifikaciji, korištenjem podjela na područja, odjeljke, skupine i razrede moguće je vrlo detaljno definirati područje rada kojime se bavi tvrtka koja se certificira. Veza između EA područja i pripadajućih NACE II kodova osigurana je putem spomenutog dokumenta IAF ID 1:2010 pa se iz njega može vidjeti da u npr. EA područje 1 spadaju NACE II kodovi iz odjeljaka 1, 2 i 3 nacionalne klasifikacije djelatnosti.

To znači da bi područje rada tvrtke certificirane u području EA 1 moglo biti u jednom ili više odjeljaka NKD-a 1 (Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne 
djelatnosti povezane s njima), 2 (Šumarstvo i sječa drva) ili 3 (Ribarstvo). Konkretna područja koja se nalaze u području akreditacije i za koje je certifikacijsko tijelo moglo dokazati stručnu osposobljenost osoba koje provode audite je navedeno u prilogu potvrde o akreditaciji na koju se certifikacijsko tijelo poziva.

Primjer priloga potvrdi o akreditaciji.
kodovi

Iz svega ranije navedenoga lako je zaključiti da statusi „akreditiranog certifikacijskog tijela“ za dva certifikacijska tijela mogu imati dijametralno suprotno 
suštinsko značenje. Jedno od ta dva tijela može biti akreditirano za samo jedno EA područje i unutar njega za samo jedno relativno usko područje djelatnosti  prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti dok drugo certifikacijsko tijelo može biti akreditirano za svih 39 područja rada u raznim područjima koja su opisana  Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. Glavni razlog za to može biti upravo činjenica što prvo tijelo na raspolaganju ima samo jednog ili dva auditora koji su na  osnovu svoje kompetentnosti osposobljeni za provedbu audita u uskom području rada dok drugo certifikacijsko tijelo ima puno više auditora čija je ukupna kompetentnost raznovrsnija i brojnija.

Sa stajališta organizacije koja se certificira, jedan od ključnih preduvjeta kojeg bi trebalo imati na umu prilikom odabira certifikacijskog tijela bi upravo trebala biti i
stručna osposobljenost osoba koje će biti u ulozi auditora njihova sustava i to upravo za područje rada kojim se organizacija bavi. Do navedene informacije moguće je doći uvidom u potvrdu ili prilog potvrdi o akreditaciji tijela čiju kompetentnost ista potvrđuje. Potvrde o akreditaciji sa prilozima mogu se pronaći u registrima nacionalnih akreditacijskih tijela.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće