Utorak 22 Ruj 2020
Ispis

Akreditacija u svrhu notifikacije

ceoznakaDirektive Novog i Općega pristupa sadrže postupke ocjenjivana sukladnosti odnosno modula kojih se proizvođači moraju pridržavati. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti (laboratoriji, inspekcija i certifikacija) ocjenjuju sukladnost nekog proizvoda prema propisanim direktivama Novog i Općega pristupa u kojima se nalaze zahtjevi za ocjenjivanjem sukladnosti prema modulima. Akreditacija koju dodjeljuje nacionalno akreditacijsko tijelo koje je potpisnik MLA sporazuma dokaz je sukladnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima utvrđenim u međunarodnim normama. Prijavljeno tijelo (Notified body) je ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je nadležno tijelo državne uprave prijavilo Europskoj komisiji i državama članicama Europske unije za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti.

Kada se tijelo za ocjenjivanje sukladnosti (laboratoriji, inspekcija i certifikacija) prijavi za akreditaciju nacionalnom akreditacijskom tijelu u svrhu notifikacije tada će akreditacijsko tijelo utvrditi za koje module je potrebna potpuna akreditacija, a za koje module je dovoljna ocjena temeljena na djelomičnim zahtjevima pojedine akreditacijske norme (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024).

Ocjenjivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti uključuje akreditaciju u određenom području prema akreditacijskim normama (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024) i ocjenu zadovoljavanja zahtjeva koji su propisani u tehničkim propisima i u pravilima koja izdaju nacionalna akreditacijska tijela. Akreditacijsko tijelo izrađuje program ocjenjivanja osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u svrhu prijavljivanja za pojedini tehnički propis prema svojim pravilima u svrhu prijavljivanja za pojedinačni tehnički propis.

U postupcima ocjenjivanja i akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti mogu sudjelovati predstavnici nadležnih državnih tijela odnosno ministarstava u opsegu i zadacima prema programu ocjenjivanja osposobljenosti za pojedine slučajeve, a koji u osnovi uključuju ocjenu dodatnih zahtjeva vezanih uz pravni status i nepristranost i nezavisnost, financijsko poslovanje, osiguranje od odgovornosti i slično.

Nakon provedenog postupka ocjenjivanja i akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti u rješenju o ovlaštenju nadležnom državnom tijelu odnosno nadležnom Ministarstvu navodit će se za koje je postupke ocjenjivanja sukladnosti odnosno module tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ovlašteno i za koje je proizvode osposobljeno provoditi ocjenjivanje sukladnosti prema bitnim zahtjevima sigurnosti i zdravlja prema određenoj direktivi Novog i Općega pristupa.

Više podataka o akreditaciji u svrhu notifikacije možete saznati u HAA Pravilima za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti u svrhu prijavljivanja prema propisima novog i općeg pristupa HAA-Pr-2/11.


Izvor:HAA

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće