Nedjelja 27 Ruj 2020
Ispis

Nadzorne organizacije u drvnoj industriji

nadrvtU Uredbi (EU) br. 995/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza subjekata koji stavljaju u promet drvo i drvne proizvode propisani su zahtjevi za nadzorne organizacije u drvnoj industriji. Drvni je sektor od velike važnosti za gospodarstvo Europske unije. Nadležna tijela trebala bi u redovitim razmacima provjeravati nadzorne organizacije kako bi se uvjerila da učinkovito ispunjavaju obveze utvrđene navedenom Uredbom.

Nadzorna organizacija održava i redovito ocjenjuje sustav dužne pažnje i odobrava subjektima pravo na korištenje tog sustava, zatim provjerava da li subjekti pravilno koriste sustav dužne pažnje i poduzima odgovarajuće mjere ako subjekt ne koristi pravilno njezin sustav dužne pažnje, uključujući obavješćivanje nadležnih tijela u slučaju značajnih ili ponovljenih nepravilnosti subjekta.

Sustav dužne pažnje uključuje tri elementa svojstvena upravljanju rizikom: pristup informacijama, ocjenjivanje rizika i ublažavanje utvrđenog rizika. Sustav dužne pažnje trebao bi osigurati pristup informacijama o izvorima i dobavljačima drva i drvnih proizvoda koji se prvi put stavljaju u promet na unutarnjem tržištu, koje uključuju relevantne informacije o usklađenosti s primjenjivim zakonodavstvom, zemlji sječe, vrsti, količini te, prema potrebi, regiji unutar te zemlje i koncesiji za sječu. Subjekti bi na temelju tih informacija trebali provesti ocjenjivanje rizika. Ako se utvrdi da postoji rizik, subjekti bi ga trebali ublažiti na način razmjeran samom riziku, kako bi se spriječilo stavljanje u promet nezakonito posječenog drva i drvnih proizvoda dobivenih od takvog drva na unutarnjem tržištu.

Sustav dužne pažnje obuhvaća sljedeće elemente:
mjere i postupci koji osiguravaju pristup sljedećim informacijama u vezi s isporukom drva i drvnih proizvoda koje subjekt stavlja u promet:
- naziv, uključujući trgovački naziv i vrstu proizvoda te narodno ime drvne vrste i, prema potrebi, puni znanstveni naziv,
- zemlja sječe,
- količina (izražena u volumenu, masi ili broju jedinica),
- naziv i adresa subjektovog dobavljača,
- naziv i adresa trgovca kojemu su isporučeni drvo i drvni proizvodi,
- dokumenti i ostale informacije koje pokazuju da su drvo i drvni proizvodi u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.

Organizacija može podnijeti zahtjev da ju se prizna kao nadzornu organizaciju ako ispunjava sljedeće zahtjeve:
-ima pravnu osobnost i adresu u Europskoj uniji;
-ima odgovarajuće znanje i sposobnost za obavljanje zadaća,
-može zajamčiti da pri obavljanju njezinih zadaća ne postoji sukob interesa.

Europska komisija će podnositelja zahtjeva koji ispunjava zahtjeve priznati kao nadzornu organizaciju nakon savjetovanja s državom članicom odnosno državama članicama u pitanju. Zatim Europska komisija priopćuje odluku o priznavanju nadzorne organizacije nadležnim tijelima svih država članica.

Nadležna tijela u redovitim razmacima provode provjere kako bi se uvjerile da nadzorne organizacije koje djeluju na području njihove nadležnosti i dalje obavljaju zadaće i ispunjavaju utvrđene zahtjeve. Provjere se mogu obaviti i kad nadležno tijelo države članice raspolaže relevantnim informacijama, uključujući potkrijepljene sumnje trećih osoba, ili kad nadležno tijelo kod subjekta otkrije nedostatke u provedbi sustava dužne pažnje koji je uspostavila nadzorna organizacija. Izvješće o provjerama stavlja se na raspolaganje u skladu s Direktivom 2003/4/EZ.

Europska komisija popis nadzornih organizacija objavljuje u Službenom listu Europske unije, serija C, i čini ga dostupnim na svojim internetskim stranicama. Taj se popis redovito ažurira.

Uredbu (EU) br. 995/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza subjekata koji stavljaju u promet drvo i drvne proizvode možete preuzeti ovdje.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće