Utorak 22 Ruj 2020
Ispis

Zakon o mjeriteljstvu RH

zakonmjeriteljstvoTijekom 2014. godine očekuje se objavljivanje novog Zakona o mjeriteljstvu kojim će se preciznije definirati određene odredbe i obveze u području mjeriteljstva na području Republike Hrvatske. Trenutno važeći Zakon o mjeriteljstvu donesen je 2003. godine, a kojim je uređeno područje temeljnog, tehničkog i zakonskog mjeriteljstva.  U 2007. godini Zakon je izmijenjen i dopunjen, a zadnjih godina prilike u mjeriteljstvu su se izmijenile u znatoj mjeri tako da se krenulo u donošenje novog Zakona kojim bi se te prilike uredile na valjan način.

Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM) institucija je koja uz ovlaštene pravne osobe i ovlaštene servise obavlja poslove zakonskog mjeriteljstva u Republici Hrvatskoj. Nacionalni mjeriteljski instituti  bave se znanstvenim mjeriteljstvom, a u Hrvatskoj je u tim poslovima sve aktivniji Hrvatski mjeriteljski institut (HMI). Industrijsko mjeriteljstvo osigurava odgovarajuće funkcioniranje mjerila koja se koriste u industriji i raznim procesima proizvodnje i ispitivanjima, a u čemu vrlo važnu ulogu imaju umjerni laboratoriji.

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) sve jaču ulogu ima u osiguravanju osposobljenosti tijela za provođenje određenih aktivnosti. Između ostaloga, HAA provodi akreditacije laboratorija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 i inspekcijskih tijela prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 koje pokrivaju potrebe za jamstvo kvalitete i nepristranost zahtijevanu u području mjeriteljstva.

U proteklih nekoliko godina na tržištu Republike Hrvatske dogodio se rast zakonitih mjerila što je otežalo rad DZM-a i rezultiralo smanjenjem njegovih operativnih, kadrovskih i financijskih kapaciteta. Važeći Zakon o mjeriteljstvu otežava prijenos javne ovlasti ovjeravanja na ovlaštena tijela čime dolazi do otežavanja provođenja potrebnih mjeriteljskih poslova. Rješenje se vidi u tome da tijela koja žele biti ovlaštena  svoju osposobljenost dokažu primjenom zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17020, kojom bi se osigurao njihov nepristran rad i kvaliteta usluga ovjeravanja.  Osim toga, trenutno važeći Zakon o mjeriteljstvu ne obuhvaća sve praktične probleme s kojima se svakodnevno susreće mjeriteljska inspekcija kao ni prekršaje koji se učestalo događaju i onemogućavaju redovno korištenje zakonitih mjerila, a što bi se također trebalo bolje urediti novim zakonom o mjeriteljstvu.

Ukratko, novim se Zakonom trebaju urediti sljedeća osnovna pitanja:
- područje uređivanja i pojmovi u smislu zakona
- tijela koja obavljaju poslove mjeriteljstva
- temeljno mjeriteljstvo
- zakonsko mjeriteljstvo
- mjeriteljski zahtjevi za pretpakovine i boce kao mjerne spremnike
- novčane naknade i troškovi u zakonskom mjeriteljstvu
- mjeriteljska inspekcija
- kaznene, prijelazne i završne odredbe te
- usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku.

Time će se postići sljedeće:
- uređivanje gospodarskog i pravnog položaja ovlaštenih tijela u zakonskom mjeriteljstvu
- propisivanje jasnih općih i posebnih uvjeta za ovlašćivanje tijela za obavljanje pripreme
mjerila za ovjeravanje te ovjeravanja mjerila
- precizno definiranje poslova DZM-a  pri izdavanju ovlaštenja za obavljanje poslova u postupku pripreme mjerila za ovjeravanje te ovjeravanja mjerila
- obveza polaganja mjeriteljskog ispita ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih servisera
- osiguranje preduvjeta za kadrovsko jačanje mjeriteljske inspekcije
-  pojačana zaštita korisnika mjerila.

Prijedlog novog Zakona o mjeriteljstvu dostupan je ovdje.


Izvor: DZM

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće