Četvrtak 24 Ruj 2020
Ispis

Automati za igre na sreću

automatiAutomat za igre na sreću je elektromehanički ili elektronički uređaj programski upravljan, na kojem igrači uplatom određenog iznosa imaju mogućnost stjecanja dobitka koji ovisi o slučaju ili nekom drugom neizvjesnom događaju. Automati za igre na sreću moraju ispunjavati određene uvjete i moraju zadovoljiti minimalne kriterije kvalitete da bi se mogli upotrebljavati  odnosno stavljati u uporabu. Automati i stolovi na kojima se priređuju igre na sreću moraju biti tehnički ispravni i plombirani. Plombiranje obavljaju ovlašteni službenici Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Svaki automat, sustav povezivanja automata u on-line, sustav progresivnih dobitaka i sustav plaćanja koji je u uporabi mora biti certificiran. Svaka promjena tehničke i funkcionalne značajke automata i sustava mora se certificirati. Certifikat o sukladnosti izdaje se na zahtjev proizvođača. Certificiranje automata i sustava može obavljati samo laboratorij koji ima odobrenje Ministarstva financija. Certifikat o sukladnosti i izvješće o izvršenom testiranju automata ili sustava (test report) ovlašteni laboratorij dužan je dostaviti Ministarstvu financija u pisanom obliku. Obavijest o potvrđenim certifikatima Ministarstvo financija dostavlja proizvođaču i pravnim osobama ovlaštenima za obavljanje tehničkog pregleda. Certifikat o sukladnosti mora sadržavati naziv ovlaštenog laboratorija, podatke o proizvođaču, predmet testiranja, kućište, model, oznaku programa,  verziju automata, broj certifikata i datum izdavanja, te zaključak da je automat ili sustav sukladan izdanim propisima Republike Hrvatske.

Automati za igre na sreću moraju proći tehnički pregled (inspekciju).
Tehničkim pregledom utvrđuje se ispravnost automata i stolova u pogledu:
1. identičnosti tipa automata i stolova s tehničkom dokumentacijom,
2. identičnost tipa automata s certifikatom o sukladnosti izdanim od ovlaštenog laboratorija,
3. sigurnosti rada i funkcioniranja uređaja za uključivanje i isključivanje iz pogona,
4. ispravnosti kontrolnih uređaja i uređaja za upravljanje i igranje,
5. testiranja programske podrške (software), odnosno provjera ispitnih zbrojeva,
6. mogućnosti zaštite od neovlaštenog pristupa sukladno tehničkoj dokumentaciji i certifikatu o sukladnosti,
7. ispunjavanja ostalih uvjeta sukladno izdanim propisima Republike Hrvatske.

Tehnički pregled obavlja se na zahtjev priređivača igara na sreću. Inspekcija automata za igre na sreću je odobravanje za uporabu svakog pojedinog automata. Inspekcija se provodi tehničkim pregledom i ispitivanjem pojedinačnog automata za igre na sreću koji se nalazi u uporabi.  Utvrđuje se da li je automat identičnih karakteristika kao i odobreni tip, odnosno sukladnost karakteristika pojedinog automata prema tipnom odobrenju.  Tehničkim pregledom i izdavanjem potvrde (atesta) o tehničkoj ispravnosti automata osigurava se da je svaki pojedinačni automat u uporabi sukladan sa zahtjevima tipnog odobrenja. Potvrda o tehničkoj ispravnosti automata ili stola može se izdati samo ako se prilikom tehničkog pregleda utvrdi da je automat ili stol sukladan izdanim propisima Republike Hrvatske, certifikatu o sukladnosti i međunarodnim normama.

Tehnički pregled automata, stolova i sustava, sukladno izdanim propisima Republike Hrvatske obavljaju pravne osobe (inspekcijska tijela) na temelju odobrenja Ministarstva financija. Inspekcijska tijela se moraju akreditirati prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2005. Potvrdu o akreditaciji u Republici Hrvatskoj izdaje Hrvatska akreditacijska agencija. Samo akreditirana inspekcijska tijela mogu provoditi tehničke preglede automata za igre na sreću.

Nakon zadovoljavanja svih navedenih zahtjeva osigurava se uspostava sustava osiguranja kvalitete kod automata za igre na sreću i automati za igre na sreću mogu se staviti u uporabu na zadovoljstvo korisnika koji mogu biti sigurni u ispravnost takvih automata.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće