Nedjelja 27 Ruj 2020
Ispis

Direktiva o strojevima (2006/42/EZ)

dirstrojDirektiva o strojevima (2006/42/EZ) od 17. svibnja 2006., a koja je stupila na snagu 29. prosinca 2009. godine usklađuje pravila kojima je uređena prodaja strojeva na području EU osiguravajući  istovremeno najvišu moguću razinu sigurnosti za korisnike i radnike. Direktiva se primjenjuje na strojeve, izmjenjivu opremu, sigurnosne komponente, dodatne dijelove za dizanje, lance, užad i pleteno remenje, zamjenjive mehaničke prijenosne uređaje te djelomično dovršene strojeve.

Direktiva se ne primjenjuje na npr. sigurnosne komponente koje su namijenjene korištenju kao rezervni dijelovi koji nadomještaju istovjetne sastavne dijelove i koje dobavlja proizvođač originalnih strojeva, posebna oprema za korištenje na sajmovima i/ili zabavnim parkovima, strojevi posebno konstruirani za uporabu u nuklearnim postrojenjima kod kojih nepravilna uporaba može prouzročiti širenje radioaktivnosti, oružje, poljoprivredne i šumske traktore, motorna vozila i njihove prikolice, morska plovila, električne i elektroničke proizvode i sl.

Direktiva pak stroj definira kao sklop koji je priključen ili se namjerava priključiti na pogonski sustav koji izravno ne primjenjuje ljudsku ili životinjsku snagu, koji se sastoji od povezanih dijelova ili komponenata, a od kojih je barem jedna pokretna i koje su međusobno spojene za neku posebnu primjenu.
Prije stavljanja strojeva na tržište i/ili u uporabu, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik moraju osiguravati da stroj ispunjava sve odgovarajuće temeljne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koji su navedeni u Prilogu I. Uredbe, osigurati dostupnost tehničke dokumentacije na koju upućuje Prilog VII., dio A, osigurati upute za upotrebu, provesti potrebne postupke za procjenu sukladnosti u skladu s člankom 12., sastaviti EZ izjavu o sukladnosti u skladu s Prilogom II., dijelom 1., odjeljkom A te staviti CE oznaku sukladnosti u skladu s člankom 16. Uredbe.

Kada je stroj podložan i drugim direktivama koje se odnose na druge aspekte i određuju stavljanje CE oznake sukladnosti, ta oznaka označuje da je stroj sukladan i s odredbama tih drugih direktiva.
Za strojeve koji imaju CE oznaku sukladnosti i uz njih priloženu EZ izjavu o sukladnosti, čiji je sadržaj određen u Prilogu II. dijelu 1. odjeljku A Uredbe, države članice smatraju da su u sukladnosti sa odredbama ove Direktive.

U slučaju strojeva koji nisu navedeni u Prilogu IV., proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik provode postupak za ocjenjivanje sukladnosti s unutarnjom kontrolom proizvodnje strojeva, a što uključuju pripremu tehničke dokumentacije koja mora sadržavati opis konstrukcije, proizvodnje i rada stroja u mjeri u kojoj je to potrebno za njegovo ocjenjivanje. Tehnička dokumentacija mora biti sastavljena na jednom ili više službenih jezika Zajednice, izuzev uputa za strojeve, na koje se odnose posebne odredbe navedene u Prilogu I. točki 1.7.4.1. Tehnička dokumentacija mora sadržavati dokumentaciju o konstrukciji uključujući opći opis stroja, sve nacrte stroja zajedno s nacrtima upravljačkih krugova, kao i odgovarajuće opise i objašnjenja koja su potrebna za razumijevanje rada stroja, detaljne nacrte s proračunima, rezultatima ispitivanja, certifikatima itd., koji su potrebni za provjeru sukladnosti stroja s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima, dokumentaciju o ocjeni rizika, koja prikazuje provedene postupke, uključujući i popis bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koji se primjenjuju na strojeve, opis primijenjenih zaštitnih mjera koje su poduzete kako bi se uklonile utvrđene opasnosti ili smanjili rizici i, gdje je to primjereno, utvrdili preostali rizici koji se odnose na strojeve, norme i druge tehničke specifikacije koje su upotrijebljene, navodeći bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koji su obuhvaćeni tim normama, sve tehničke izvještaje koji sadržavaju rezultate ispitivanja koje je proveo proizvođač ili tijelo kojeg je odabrao proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik, kopiju uputa za strojeve, izjavu o ugradnji za obuhvaćene djelomično dovršene strojeve i odgovarajuće upute za sastavljanje takvih strojeva te kopije izjave o sukladnosti strojeva ili drugih proizvoda ugrađenih u strojeve.

Za strojeve koji su navedeni u prilogu IV. i kada su proizvedeni u skladu s usklađenim normama navedenima u članku 7. stavku 2. te pod uvjetom da norme obuhvaćaju sve temeljne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik provode postupak za ocjenjivanje sukladnosti s unutarnjom kontrolom proizvodnje strojeva (sukladno prilogu VIII), postupak pregleda tipa predviđenog prilogom IX. uz unutarnju kontrolu proizvodnje strojeva predviđene prilogom VIII. točkom 3. Ili postupak potpunog osiguravanja kvalitete predviđen u prilogu X Uredbe.
Kada se na strojeve upućuje u prilogu IV., a kada nisu proizvedeni u skladu s usklađenim normama ili su samo djelomično u skladu s takvim normama ili ako ne postoje usklađene norme za određeni stroj, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik primjenjuju postupak pregleda tipa uz unutarnju kontrolu proizvodnje strojeva ili postupak potpunog osiguravanja kvalitete predviđen prilogom X. Uredbe.

Materijali koji se upotrebljavaju za izradu strojeva ili proizvoda koji se upotrebljavaju ili koji su proizvedeni tijekom njihove uporabe ne smiju ugrožavati zdravlje ili sigurnost ljudi. Posebno, gdje se upotrebljavaju tekućine, strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da spriječe rizike tijekom punjenja, uporabe, obnavljanja ili pražnjenja.
Kod predviđenih uvjeta uporabe, neudobnost, zamor i fizički ili psihološki stres kojima je podložan operater moraju biti svedeni na najnižu moguću mjeru, uzimajući u obzir ergonomska načela kao što su poštovanje razlika među operaterima u vezi s fizičkim predispozicijama, snagom i izdržljivosti, osiguranje dostatnog prostora za pomicanje dijelova tijela operatera, izbjegavanje radnog tempa koji određuje stroj, izbjegavanje upravljanja koje zahtijeva dugotrajnu koncentraciju itd.

Upravljačka mjesta moraju biti konstruirana i izrađena tako da se spriječi svaki rizik od ispušnih plinova i/ili nedostatka kisika. Ako su strojevi predviđeni za uporabu u opasnom okolišu koje predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost operatera ili ako sami strojevi uzrokuju opasan okoliš, potrebno je osigurati da operater ima dobre radne uvjete i zaštitu od predvidivih opasnosti. Ostali temeljni zdravstveni i sigurnosti zahtjevi vezani uz konstrukciju i proizvodnju strojeva sadržani su u prilogu I. Uredbe.

Direktivu možete pronaći ovdje.

Izvor:EUROPSKI PARLAMENT

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće