Srijeda 04 Kol 2021
Ispis

Kvaliteta u tekstilnoj industriji

tekstiliTekstilni proizvod je svaka sirovina, poluproizvod ili gotovi proizvod, djelomično ili u cijelosti ručno izrađen proizvod, te djelomično ili potpuno izrađen konfekcijski proizvod koji se sastoji isključivo od tekstilnih vlakana, bez obzira na primijenjeni postupak miješanja ili sastavljanja. Tekstilna industrija je industrija koja se bavi proizvodnjom prediva, tkanina i konačnih proizvoda od tekstila, od prirodnih materijala poput vune, pamuka ili svile, ili umjetnih materijala. Za tekstilnu industriju je osobito važna kvaliteta poslovanja, kvaliteta opreme i strojeva, kvaliteta obrazovanja i obučavanja zaposlenika i na kraju kvaliteta proizvoda koji se proizvode.

Da bi se to sve postiglo potrebno je zadovoljavati zakonske propise Europske unije, nacionalne propise i uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom.

U Republici Hrvatskoj postoji niz propisa iz područja tekstilne industrije, a to su:
-Pravilnik o sirovinskom sastavu i nazivima tekstila (NN 41/10)         
-Pravilnik o određenim metodama kvantitavine analize dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana (NN 41/10)
-Pravilnik o metodama kvantitativne analize trokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana (NN 41/10)
-Pravilnik o označavanju materijala glavnih dijelova obuće namijenjene prodaji potrošaču (NN 41/10)
-Zakon o državnim potporama (NN 140/05; 49/11)
-Uredba o državnim potporama (NN 50/06)

Osim pridržavanja propisa za tekstilnu industriju je važno uspostavljanje sustava kvalitete prema normi ISO 9001. Prednosti uspostavljanja sustava kvalitete prema ISO 9001 u tekstilnoj industriji su u uspostavljanju, dokumentiranju, primijenjivanju i održavanju sustava upravljanja kvalitetom i neprekidno poboljšavanje njegove učinkovitosti.

Veliku važnost ima uprava organizacije koja se bavi proizvodnjom tekstilnih proizvoda.
Uprava mora ponuditi dokaze oprijedjeljenosti za razvoj i primjenu sustava upravljanja kvalitetom. Uprava mora obavještavati svoju organizaciju o ispunjavanju zahtjeva kupaca, uspostaviti politike kvalitete, osigurati uspostavljanje ciljeve kvalitete, provoditi preispitivanja upravljanja i osigurati dostupnost resursa. Uprava mora osigurati da su zahtjevi kupca utvrđeni i ispunjeni. Uprava mora osigurati da politika kvalitete bude primjerena svrsi organizacije, da uključuje opredjeljenost za ispunjavanje zahtjeva i neprekidno poboljšavanje, osigurava okvir za uspostavljanje i preispitivanje ciljeva kvalitete, bude priopćena i razumljiva svima u organizaciji, bude preispitana radi trajne primjerenosti.

tekstilna industrija

Organizacija mora osigurati potrebne resurse. Resursi su potrebni za primjenu i održavanje sustava upravljanja kvalitetom i neprekidno poboljšavanje njegove učinkovitosti te za povećanje zadovoljstva kupca ispunjavajući njegove zahtjeve. Organizacija mora imati stručno i osposobljeno osoblje, odgovarajućeg školovanja, izobrazbe, vještina i iskustva. Organizacija mora utvrditi, osigurati i održavati infrastrukturu potrebnu za ostvarivanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima. Infrastruktura uključuje radni prostor, procesnu opremu i prateće usluge.

Organizacija mora planirati i razvijati procese potrebne za realizaciju proizvoda. Organizacija mora preispitivati zahtjeve koji se odnose na proizvod. Organizacija mora utvrditi i pirmjeniti učinkovite postupke komuniciranja s kupcem. Organizacija mora planirati i nadzirati projektiranje i razvoj proizvoda. U primjerenim fazama, mora se proveti sustavno preispitivanje projektiranja i razvoja te verificiranje, validacija u skladu s planiranim rješenjima te nadzor izmjena planiranja i razvoja. Organizacija mora osigurati da nabavljeni proizvod odgovara točno određenim nabavnim zahtjevima. Organizacija mora vrednovati dobavljače. Organizacija mora pratiti zadovoljstvo kupca, provoditi unutrašnje aduite, pratiti i mjeriti procese te pratiti i mjeriti značajke proizvoda. Organizacija mora osigurati da nesukladni proizvod bude prepoznat i nadziran kako bi se spriječila njegova nenamjerna uporaba ili isporuka. Organizacija mora neprekidno poboljšavati sustav upravljanja primjenom politike kvalitete, ciljeva kvalitete, rezultata audita, analize podataka, popravnih radnji.

Teška situacija u kojoj se nalazi tekstilna industrija može se prebroditi jedino povećavanjem kvalitete poslovanja, a time i samih proizvoda. Sa kvalitetnim proizvodima se može konkurirati na svjetskom tržištu. Na tržištu će opstati samo proizvođači koji se budu pridržavali svih zakonskih propisa i norma koje pomažu pri uspostavi sustava upravljanja kvalitetom.

1
17
10
2
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće