Srijeda 29 Ruj 2021
Ispis

Sustav upravljanja u automobilskoj industriji

Sustav upravljanja autoU automobilskoj industriji kao i u svim drugim područjima važan je sustav upravljanja. Sustav upravljanja koji se primjenjuje u automobilskoj industriji ne odnosi se samo na proizvodnju automobila nego na cijeli lanac automobilske industrije kao što su projektiranje, razvoj, ugradnja, servis itd.

Organizacija koja želi uspješno primjenjivati
sustav upravljanja mora imati proces kojim se osigurava povremeno preispitivanje, razdioba i primjena svih inženjerskih norma ili specifikacija koje traži kupac.

Uprava organizacije mora preispitivati procese realizacije proizvoda kao i pomoćne procese, kako bi se osigurala učinkovitost i djelotvornost. Uprava mora definirati ciljeve kvalitete i mjerenja koja se moraju uključiti u poslovni plan i koristiti za provedbu politike kvalitete. Organizacija treba imati rukovoditelje koji su odgovorni za kvalitetu.

Sustav upravljanja auto1

Proizvodne radnje u svim smjenama moraju uključivati osoblje koje je odgovorno, ili im je prenesena ta odgovornosti, za osiguravanje sukladnosti proizvoda. Osim predstavnika za kvalitetu, osoba mora imenovati osoblje s ovlastima i odgovornostima koje osiguravaju da se ispunjavaju zahtjevi kupaca. Osoblje koje ima odgovornosti za projektiranje proizvoda mora biti osposobljeno postići zahtjeve projektiranja i mora biti vješto u primjeni alata i tehnika sustava upravljanja.

Osoblje koje radi u automobilskoj industriji mora biti kvalificirano i osposobljeno za posao koji radi. Potrebna je neprestrana izobrazba zaposlenika jer se na taj način postiže učinkovito poboljšavanje sustava u pravljanja i samog poslovanja organizacije. Organizacija mora razviti proces motiviranja zaposlenika da postignu ciljeve kvalitete, zatim za neprestano poboljšavanje i stvaranje ozračja za inovacije. Organizacija mora imati proces mjerenja do koje je mjere osoblje svjesno važnosti svojih aktivnosti i kako ono doprinosi postizanju ciljeva kvalitete.

Sustav upravljanja auto2
 
Organizacija treba osigurati sredstva za sigurnost proizvoda i smanjenje mogućeg rizika za zaposlenike. Prostorije se moraju održavati u stanju reda, čistoće i popravaka dosljedno potrebama proizvoda i procesa proizvodnje. Svi proizvodi ili materijali koji se nabavljaju moraju biti u skladu s zakonskim zahtjevima. Kad je to definirano ugovorom, organizacija mora naručivati proizvode, materijale i usluge iz odobrenih izvora. Kvaliteta kupljenog proizvoda mora zadovoljavati određene zahtjeve. Svi dobavljači se moraju vrednovati i nadzirati. Organizacija mora prepoznati ključnu opremu procesa i osigurati sredstva za održavanje strojeva i opreme te razviti učinkovit sustav planiranja sveukupnog održavanja strojeva i opreme.

Organizacija mora svoj sustav upravljanja dokumentirati. Moraju postojati radne upute za osoblje koje je odgovorno za procese koji se tiču zahtjeva sukladnosti proizvoda.

Zahtjevi kupca i upućivanje na njegove tehničke specifikacije mora se uzeti u obzir pri planiranju realizacije proizvoda kao dio plana kvalitete. Organizacija mora osigurati povjerljivost informacija. Mora postojati proces nadzora i djelovanja na promjene koje se odnose na realizaciju proizvoda.  Organizacija mora istražiti, utvrditi i dokumentirati izvedivost proizvodnje predloženog proizvoda, uključujući analizu rizika. Organizacija treba prepoznati, dokumentirati i preispitivati ulazne zahtjeve za projektiranje proizvoda te ulazne zahtjeve za projektiranje procesa proizvodnje. Izlazno projektiranje proizvoda mora se moći verificirati i validirati prema ulaznim zahtjevima. Na isti način, izlazno projektiranje procesa proizvodnje mora se dovesti u vezu s ulaznim zahtjevima tako da se verificira. 

Sustav upravljanja auto3

Organizacija mora auditirati svaki proces proizvodnje kako bi utvrdila njegovu učinkovitost. Planovi unutrašnjeg audita moraju obuhvatiti sve procese, aktivnosti i smjene koje pokriva sustav kvalitete. Popravne radnje moraju uključivati istraživanje i eliminaciju uzroka nesukladnosti.

Sustav upravljanja u automobilskoj industriji treba biti usklađen s međunarodnim normama ISO 9001 - Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi i ISO/TS 16949 - Sustavi upravljanja kvalitetom - Posebni zahtjevi pri primjeni ISO 9001 za serijsku proizvodnju i proizvodnju zamjenskih dijelova u automobilskoj industriji.

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće