Četvrtak 09 Srp 2020
Ispis

CROLAB seminar: Kako provoditi interne audite

crolab sCROLAB - Udruga hrvatski laboratoriji organizira seminar "KAKO PROVODITI INTERNE AUDITE (Uz novosti u novoj ISO 17025)" koji će se održati 3. travnja 2019. u Hrvatskom inženjerskom savezu, Berislavićeva 6, HR-10000 Zagreb.

Interni je audit jedan od osnovnih alata za održavanje i poboljšavanje uspostavljenih sustava upravljanja (kvalitetom prema normi ISO 9001, okolišem  prema ISO 14001, sigurnosti hrane prema normama niza ISO 22000, zdravljem i sigurnosti na radu  prema  OHSAS 18001, informacijskom sigurnosti prema ISO 27001 i sl.) i upravo zato se provođenje internih audita zahtjeva u svim normama za sustave upravljanja. Norme za tijela za ocjenjivanje sukladnosti (laboratoriji HRN EN ISO/IEC 17025, inspekcijska tijela HRN EN ISO/IEC 17020 i certifikacijske kuće HRN EN ISO/IEC 17065) koje definiraju zahtjeve za kompetentnost tih tijela također predviđaju redovito provođenje internih audita. Provođenje internih audita od svake organizacije zahtjeva određeni angažman ljudskih, vremenskih i financijskih resursa. Ovaj seminar daje pregled zahtjeva iz normi za sustave upravljanja, prikaz konkretnih rješenja za provođenje internih audita, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i priliku za slobodnu razmjenu iskustava polaznika i predavača.

 

IZ PROGRAMA
Zahtjevi za interne audite iz pojedinih normi za sustave upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, HRN EN ISO/IEC 7025,  HRN  EN ISO/IEC 17020, EN ISO/IEC 17065)

•Novosti u novom izdanju ISO/IEC 17025

•Vrste audita  (unutarnji,  vanjski,  prve,  druge treće strane, horizontalni, vertikalni itd.)

•Zahtjevi prema normi  HRN EN ISO 19011 Smjernice  za  provođenje  audita  sustava upravljanja

•Kako napraviti godišnji plan audita

•Kako napraviti plan za pojedini audit

•Priprema za audit,  imenovanja auditora, pregled dokumentacije

•Tijek audita (uvodni sastanak, provedba audita, završni sastanak)

•Auditiranje aktivnosti, postavljanje pitanja i vođenje bilješki

•Izvješćivanje i usuglašavanje o nalazima audita

•Što nakon internog audita

•Kompetentnost i motivacija auditora

•Ljudski aspekti kod auditiranja

•Trošak provođenja internih audita

•Zahtjevi koje postavlja HAA, iskustva iz ocjeniteljske prakse

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN
voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih kuća
voditeljima kvalitete u oraganizacijama
internim auditorima i ocjeniteljima
osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim kućama
osobama zaposlenim u tvrtkama koje imaju uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i sl.
svima koji se zanimaju za ovu temu

PREDAVAČI
Olga Štajdohar – Pađen
Dugi  niz godina radila je u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom  laboratoriju  u  Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu  laboratorija  za  akreditaciju  i  kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava  te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što  je  kvaliteta  i  kako  njome  upravljati  u poslovnom  i  privatnom  životu“ te  „Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike,  menadžere  i  one  koji  se  tako osjećaju“

Marija Trkmić
Voditeljica je Centralno kemijsko-tehnološkog laboratorija (CKTL) HEP-Proizvodnje d.o.o. akreditiranog za ispitivanje  loživog  ulja, ugljena,  koksa i čvrstog biogoriva prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. U postupku pripreme laboratorija za akreditaciju radila je na poslovima Voditelja kvalitete laboratorija. Stručni je ocjeniteljispitnih laboratorija za područja goriva pri Hrvatskoj i Slovenskoj akreditacijskoj agenciji.

Zlatko Grgić
Voditelj je Umjernog laboratorija tvrtke EKONERG d.o.o. i predstavnik za kvalitetu laboratorija. Sudjelovao je u izradi integriranog sustava  upravljanja kojeg čine Laboratorij za mjerenje emisija, Laboratorij za praćenje kvalitete zraka, Umjerni  laboratorij i Laboratorij za ispitivanje sposobnosti tvrtke EKONERG d.o.o. prema zahtjevima norma HRN EN ISO/IEC 17025  i  HRN  EN  ISO/IEC 17043.  Ovi sustavi integrirani su s ISO 9001 sustavom tvrtke Vanjski je vodeći ocjenitelj Hrvatske akreditacijske agencije u nekoliko akreditacijskih shema i član je radnih skupina HAA.

Više podataka o seminaru možete saznati na internetskoj stranici www.crolab.hr.


Letak možete pogledati ovdje.


Izvor:CROLAB

 

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće