Petak 03 Tra 2020
Ispis

Općenito o sustavu upravljanja okolišem prema ISO 14001:2015

sus14001Sustav upravljanja okolišem je dio sustava upravljanja koji se koristi za upravljanje aspektima okoliša, ispunjenje obveza udovoljavanja te rješavanje rizika i prilika. Okoliš je okruženje u kojem organizacija radi, uključujući zrak, vodu, zemlju, prirodna sredstva, biljni svijet, životinjski svijet, ljude i njihove međusobne odnose. Za učinkovit sustav organizacija mora odrediti svoju politiku okoliša u kojoj se trebaju nalaziti namjere i usmjerenje neke organizacije koji se odnose na provedbu zaštite okoliša koju stvarno iskazuje njezina uprava.

Aspekti okoliša su elementi organizacijskih aktivnosti ili proizvoda ili usluge koji međusobno djeluju ili mogu međusobno djelovati s okolišem. Bitno je voditi brigu o svim zainteresiranim stranama, a to su osobe ili organizacije koje mogu utjecati, biti pod utjecajem ili se vide kako mogu biti pod utjecajem odluke ili aktivnosti.

Svrha sustava upravljanja okolišem je zaštititi okoliš i odgovoriti na promjenjive uvjete okoliša u ravnoteži s društveno gospodarskim potrebama. Potrebno je osigurati sustavan pristup upravljanju okolišem. Uspjeh uspostavljenog sustava upravljanja okolišem ovisi o opredijeljenosti vodstva i osoblja na svim razinama i funkcijama organizacije. Vodstvo organizacije može učinkovito rješavati svoje rizike i prilike integrirajući upravljanje okolišem u organizacijske poslovne procese, strateško usmjerenje i odlučivanje usklađujući ih s drugim poslovnim prednostima te uključivanjem upravljanja okolišem u sveobuhvatni sustav upravljanja.

Sustav upravljanja okolišem će se razlikovati ovisno o kontekstu organizacije, područja primjene organizacijskog sustava upravljanja okolišem, organizacijske obveze usklađivanja te prirode organizacijskih aktivnosti, proizvoda i usluga uključujući organizacijske aspekte okoliša te s njima povezane utjecaje na okoliš. Organizacija mora razumijevati svoj kontekst kako bi mogla osigurati razumijevanje važnih pitanja koji mogu utjecati, ili pozitivno ili negativno na okoliš. Pristup na kojem se temelji sustav upravljanja okolišem je ustanovljena na kontinuiranom poboljšanju sustava, pomoću PDCA (Plan-Do-Check-Ac). Organizacije moraju voditi brigu o sprječavanju onečišćenja tj. moraju upotrebljavati procese, postupake, materijale, proizvode, usluge ili energije radi izbjegavanja, smanjenja ili nadzora stvaranja, ispuštanja ili istjecanja bilo koje vrste zagađivača ili otpada, kako bi se smanjili štetni utjecaji na okoliš.

Organizacija koja upravlja okolišem mora brinuti o zakonskim zahtjevima kojima mora udovoljiti i ostalim zahtjevima kojima mora udovoljiti ili odabrati za udovoljenje. Organizacija mora odrediti vanjska i unutarnja pitanja koja su bitna za njezinu svrhu, a koja utječu na njezinu sposobnost za postizanje očekivanih rezultata sustava upravljanja okolišem.

Zahtjevi za sustav upravljanja okolišem se nalaze u normi ISO 14001:2015 koju možete nabaviti u ISO organizaciji na stranici www.iso.org ili u HZN-u na stranici www.hzn.hr.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

ISTAKNUTO

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

UDEM Adriatic

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

FACEBOOK

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće