Petak 22 Sij 2021
Ispis

EMAS Uredba 1221/2009

EMAS1Uredba Vijeća EU br. 1221/2009 dobrovoljna je shema namijenjena svim javnim ili privatnim organizacijama koje žele procijeniti, uspostaviti, održavati i poboljšati svoj sustav upravljanja okolišem. Uredba Vijeća EU br. 1221/2009 je u primjeni od 11. siječnja 2010. godine. Uredba se sastoji od 9 poglavlja i 8 dodataka.

1. Prvo poglavlje sadrži definicije ključnih pojmova.

2. Drugo poglavlje sadrži zahtjeve za uspostavu nadležnih tijela (nadležnih za provedbu postupka registracije) te zahtjeve za postupak registracije (u sustavu EMAS se ne koristi termin certifikat i certifikacija, ali se po značenju radi o sinonimima, tj. organizacije se registrira, a ne certificira se).

3. U trećem poglavlju su navedene obveze registriranih organizacija.

4. u četvrtom poglavlju su navedeni zahtjevi za rad nadležnih tijela.

5. Peto poglavlje sadrži zahtjeve za rad neovisnih procjenitelja (pravnih ili fizičkih tijela zaduženih za provedbu postupka ocjenjivanja usklađenosti poslovanja organizacije koja se registrira sa zahtjevom EMAS uredbe – u sustavu certifikacije neovisni procjenitelj je ekvivalent certifikacijskom tijelu).

6. Šesto poglavlje sadrži zahtjeve za rad akreditacijskih tijela (provode potvrđivanje kompetentnosti neovisnih procjenitelja koji su pravne osobe) i licencirajućih tijela (provode potvrđivanje kompetentnosti neovisnih procjenitelja koji su fizičke osobe).

7. Sedmim poglavljem su definirane obveze zemalja članica EU.

8. Osmim poglavljem obveze Europske komisije.

9. Deveto poglavlje sadrži završne odredbe. 

EMAS3
I. Dodatak definira okolišno preispitivanje koje provodi organizacija koja se registrira.
II. Dodatak daje usporedni pregled zahtjeva i razlika između sustava EMAS i norme ISO 14001.
III. Dodatak određuje opseg i učestalost provedbe unutarnjeg neovisnog preispitivanja sustava upravljanja okolišem.
IV. Dodatak su uređene odgovornosti po pitanju okolišne izjave (jedan od ključnih dokumenata kojom organizacija javno objavljuje svoja postignuća i ciljeve u
području sustava upravljanja okolišem).
V. Dodatak definira način i upotrebu EMAS simbola.
VI. Dodatak definira opseg informacija potrebnih za registraciju.
VII. Dodatak propisuje opseg i sadržaj okolišne izjave koju potvrđuje neovisni procjenitelj.
VIII. Dodatak daje korelaciju između zahtjeva Uredbe II i III.

Uredbu Vijeća EU br. 1221/2009 možete preuzeti ovdje.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
21
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće