Nedjelja 24 Sij 2021
Ispis

Validacija i verifikacija emisija stakleničkih plinova

val ver0Staklenički plinovi su plinovi koji uzrokuju efekt staklenika u atmosferi. U stakleničke plinove ubrajaju se vodena para (H2O), ugljikov dioksid (CO2), metan (CH4) i didušikov oksid (N2O). Vodena para nastaje kao rezultat isparavanja hidrosfere i transpiracije biljnog pokrova, ugljikov dioksid je rezultat aerobnog disanja i gorenja, metan taljenja i raspada klatrata, ljudi svojim aktivnostima ispuštaju didušikov oksid. Značajka stakleničkih plinova je da otežavaju izlazak toplinskog zračenja iz atmosfere i imaju negativni utjecaj na koncentraciju ozona u stratosferi.

Koncentracija stakleničkih plinova u atmosferi kontinuirano raste zbog sve većeg industrijskog razvoja i povećanja broja ljudi na zemljinoj planeti.
Glavni izvori stakleničkih plinova su:
-izgaranje fosilnih goriva,
-industrijski procesi,
-odlaganje otpada,
-sječa šuma,
-poljoprivredna proizvodnja 

val ver

Zbog štetnih posljedica stakleničkih plinova potrebno ih je mjeriti, nadzirati, validirati i verificirati što je u zemljama članicama EU propisano zakonodavstvom. Industrijski objekt mora izraditi plan praćenja stakleničkih plinova, ima obvezu praćenja i izvještavanja o emisijama stakleničkih plinova. Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju emisija stakleničkih plinova mora raditi sukladno normi ISO 14065:2007 Zahtjevi za tijela koja provode validaciju i verifikaciju emisija stakleničkih plinova.

Tijela koja provode validaciju ili verifikaciju emisija stakleničkih plinova moraju poštovati
načela nepristranosti, kompetentnosti, činjeničnog pristupa, otvorenosti i povjerljivosti. Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora djelovati nepristranost i mora izbjegavati neprihvatljive sukobe interesa.

Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora utvrditi kompetencije za svaki sektor u kojem djeluje, dokazati da njegovo osoblje posjeduje dovoljnu kompetentnost i mora imati pristup stručnoj ekspertizi u pogledu posebnosti koje se tiču validacije ili verifikacije, sektora ili područja unutar svog područja djelovanja.

Proces validacije ili verifikacije mora uključiti faze predangažmana, pristupa, validacije ili verifikacije i izjave o validaciji ili verifikaciji.

Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora uspostaviti, primijeniti i održavati dokumentirani sustav upravljanja koji obuhvaća elemente politike sustava upravljanja, nadzora nad dokumentima, nadzora zapisa, unutrašnje audite, popravne radnje, preventivne radnje i preispitivanje upravljanja. 

val ver1

Mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova su:
-korištenje obnovljivih izvora energije,
-povećanje energetske učinkovitosti,
-energetsko korištenje otpada,
-promjena tehnologija u industriji,
-razvrstavanje otpada,
-izolacija zgrada,
-korištenje javnog prijevoza,
-korištenje automobila koji troše manje goriva i
-pošumljavanje.

Više podataka o normi ISO 14065:2007 Zahtjevi za tijela koja provode validaciju i verifikaciju emisija stakleničkih plinova pročitajte ovdje.

Vodič za izradu plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
21
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće