Utorak 01 Pro 2020
Ispis

Osposobljavanje za rad u laboratorijima

osposob17025Norma HRN EN ISO/IEC 17025 daje opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija, pa tako i zahtjeve za osposobljenost osoblja. Ti zahtjevi navedeni su u točki 5.2 norme u kojoj se posebno ističe da Uprava laboratorija mora osigurati osposobljenost cjelokupnog osoblja. Osposobljeno osoblje jedan je od stupova kvalitete rada laboratorija, a uspjeh laboratorija uvelike ovisi o održavanju osposobljenosti i neprekidnom daljnjem osposobljavanju.

Izobrazba, osposobljavanje, vještine
Prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, Uprava  laboratorija mora oblikovati ciljeve koji se odnose na izobrazbu, osposobljavanje i vještine osoblja laboratorija. Izobrazba osoblja može se provoditi na različite načine, najčešće kroz odgovarajuće školovanje, seminare, konferencije i slične aktivnosti na kojima osoblje utvrđuje postojeća i stječe nova znanja. Osposobljavanje ili obuka provodi se na konkretnim zadacima uz praktičan rad. Učinak osposobljavanja se vrednuje i kad se vrednovanjem potvrdi uspješnost tog osposobljavanja, osoba je spremna za rad nad svladanim tehnikama i aktivnostima. Vještine, odnosno umijeća stječu se kontinuiranim radom na ispitivanjima ili umjeravanjima.

Planiranje izobrazbe i program osposobljavanja
Uprava laboratorija oblikuje ciljeve izobrazbe, osposobljavanja i vještina s obzirom na sveukupne ciljeve koje planira ostvariti s laboratorijem. Utvrđivanje potreba za osposobljavanjem i potrebe za osposobljavanjem trebaju biti definirane odgovarajućim politikama i postupcima laboratorija. Program osposobljavanja, mora odgovarati postojećim i očekivanim zadacima laboratorija, što znači da se održi postojeća osposobljenost za aktivnosti koje provodi laboratorij i osposobi za nove aktivnosti koje se očekuju u radu laboratorija. Obično se program osposobljavanja uključuje u godišnji plan izobrazbe, na kojem se navode školovanja, seminari, konferencije, osposobljavanja i slično na razini cijelog laboratorija. Osposobljavanje se mora vrednovati i o tome se voditi zapisi. Mogu se voditi i zapisi o drugim izobrazbama, ovisno o tome koliko Uprava smatra dodatne informacije korisnima za daljnju izobrazbu osoblja laboratorija.
Planiranje izobrazbe provodi se prema planovima koji se obično izrađuju na početku tekuće godine. Plan bi najmanje trebao sadržavati vrstu izobrazbe, područje izobrazbe i osobe koje se predviđaju za tu vrstu i područje izobrazbe. Nadalje, na planu se može upisivati i realizacija iste izobrazbe ili dodavati nove izobrazbe za koje se Uprava odluči ili laboratorij pronađe važnim za svoje područje rada.

plan

Programi osposobljavanja mogu se izrađivati za svaku osobu pojedinačno ili za skupinu ljudi koji trebaju proći isti program osposobljavanja. Vrednovanje osposobljavanja mora se provesti za svaku osobu pojedinačno, jer se time potvrđuje ili negira njegova sposobnost provedbe određenih zadataka.

program


S obzirom na cjelokupnu osposobljenost laboratorija, korisno je voditi matricu osposobljenosti koja prikazuje osposobljenost svake osobe pojedinačno po svakom zadatku pojedinačno. Ta matrica korisna je za utvrđivanje stanja osposobljenosti i planiranje daljnjeg osposobljavanja.

Neki posebni slučajevi
U nekim tehničkim područjima zahtijeva se da osoblje koje provodi određene zadatke bude certificirano. Tako se, npr., za ispitivače u području nerazornih ispitivanja traže odgovarajući certifikati koje izdaju certifikacijska tijela za certificiranje osoblja. Poseban naglasak je za osposobljavanjem osoblja koje daje mišljena i tumačenja, koje pored odgovarajuće izobrazbe, osposobljavanja, iskustva i znanja mora imati znanja o tehnologijama koje se koriste za proizvodnju predmeta ispitivanja ili umjeravanja, znanja o općim zahtjevima odgovarajućih propisa i norma te mora razumjeti važnost odstupanja do kojih dolazi pri uobičajenoj uporabi dotičnih predmeta.

Zapisi o osoblju
Laboratoriji koji rade u skladu sa HRN EN ISO/IEC 17025 moraju održavati zapise o osoblju. Između ostalog, ti zapisi moraju sadržavati dokaze o školovanjima, izobrazbama i osposobljavanjima osoblja. Iz zapisa o osoblju mora se moći potvrditi osposobljenost za koju se laboratorij deklarira.

 

Izvor: SVIJET KVALITETE

 

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
21
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće