Petak 30 Lis 2020
Ispis

Provedba monitoringa osoblja prema zahtjevu norme EN ISO/IEC 17020:2004

17020Donosimo par savjeta kako što bolje provesti monitoring vlastitih inspektora i zadovoljiti zahtjev točke 6.4 norme EN ISO/IEC 17020:2004.

Zahtjev norme EN ISO/IEC 17020:2004 glasi: "Inspekcijsko tijelo mora osigurati djelotvoran nadzor s osobama koje poznaju metode i postupke inspekcije, ciljeve inspekcije i vrednovanje rezultata ispitivanja."

Tumačenje vodiča EA IAF/ILAC - A4:2004 za primjenu norme EN ISO/IEC 17020:2004 glasi: "Inspekcijsko tijelo mora omogućiti monitoring nad osobljem koje provodi inspekciju. Monitoring trebaju provoditi osobe koje poznaju ciljeve inspekcije, metode i postupke kao i ocjenjivanje inspekcijskih rezultata. Monitoring uključuje i praćenje rada u praksi na mjestu obavljanja inspekcije."

Svrha provođenja monitoringa inspektora je da se sustavno prati rad vaših inspektora u praksi i na taj način provjerava rade li dobro propisane metode inspekcije. Provođenje monitoringa vaših inspektora mora biti sustavno riješeno, opisano i dokumentirano u vašim postupcima. Prvo je potrebno odrediti tko će biti odgovorna osoba za provedbu monitoringa inspektora. Potrebno je izraditi plan monitoringa u kojem će se vidjeti koji inspektori će u koje vrijeme biti monitorirani. Nakon što plan monitoringa odobri uprava sa njim se upoznaju inspektori koji će biti monitorirani i oni koji će provoditi monitoring. U većini organizacija monitoring provodi tehnički voditelj, ali je moguće da monitoring provode inspektori međusobno jedni drugima. Ako monitoring inspektora provodi tehnički voditelj onda monitoring nad njim provodi zamjenik tehničkog voditelja ili neki drugi inspektor jer nitko nemože provesti monitoring sam sebi. Monitoring inspektora se provodi prema izrađenom i odobrenom planu monitoringa. Rad svakog inspektora se monitorira na njegovom radnom mjestu i o tome sastavlja zapis. Ako je došlo do nesukladnog rada inspektora postupa se prema vašem propisanom postupku upravljanja nesukladnim radom.

Nakon završenog monitoringa sastavlja se izvještaj o monitoringu u kojem se nalaze svi podaci o provedenom monitoringu. Izvještaj o provedenom monitoringu se dostavlja upravi vaše organizacije koji će poslužiti kao dio ocjene koju provodi uprava kada ocjenjuje primjenu vašeg sustava upravljanja sukladno normi EN ISO/IEC 17020:2004.

Na kraju je potrebno čuvati sve zapise o monitoringu inspektora prema vašem postupku upravljanja zapisima.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće