Petak 30 Lis 2020
Ispis

Kako uspostaviti politiku kvalitete

politika qPolitika kvalitete je temeljni dokument sustava upravljanja koji obuhvaća sveukupne namjere i opredijeljenost organizacije za kvalitetu. Politikom kvalitete organizacija se opredjeljuje za kvalitetu, određuje prihvatljivu razinu kvalitete i definira dužnosti osoblja kako bi se održala ta kvaliteta. Ona predstavlja temeljni okvir za određivanje strategije i ciljeva organizacije. Odgovornost je uprave organizacije jasno definirati njenu politiku kvalitete.

Prema normi HRN EN ISO 9000:2008, t. 3.2.4, politika kvalitete (quality policy) predstavlja sveukupne namjere i upravljanje organizacijom s obzirom na kvalitetu, a koje je u propisanom obliku objavila uprava.

Prema zahtjevima točke 5.3 norme HRN EN ISO 9001, politika kvalitete mora:
- biti primjerena ciljevima organizacije (5.3 a)
- sadržavati opredijeljenost za ispunjavane zahtjeva norme i neprekidno poboljšavanje (5.3 b)
- osigurati okvir za uspostavu i preispitivanje ciljeva kvaliteta (5.3 c)
- biti poznata i razumljiva (5.3 d)
- biti preispitivana u cilju trajne primjerenosti (5.3 e).

Budući da je politika kvalitete osnova za određivanje ciljeva kvalitete, a ciljevi kvalitete su izravno vezani za samu djelatnost organizacije, ta politika kvalitete mora biti primjerena onomu čime se organizacija bavi. Primjerenost ciljevima kvalitete je zahtjev koji se odnosi na usklađenost politika i ciljeva kvalitete. Obično se opći ciljevi neke organizacije navode zajedno s politikom kvalitete te organizacije, i oni trebaju biti usklađeni. Neusklađenost politike i ciljeva kvalitete zahtjeva reviziju politike ili ciljeva, da bi se u konačnosti uskladili.


Nadalje, politika kvalitete mora sadržavati opredijeljenost za ispunjavanje zahtjeva norme i neprekidno poboljšavanje, što znači da se uprava organizacije izravno mora izjasniti da je norma HRN EN ISO 9001 (ili neka druga norma ili norme sustava upravljanja) njeno opće opredjeljenje i da će se u okvirima te norme neprekidno voditi računa da se provode poboljšavanja učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom.

Kao što je već spomenuto ranije, politika kvalitete je osnova za određivanje ciljeva kvalitete jer daje okvir unutar kojeg organizacija treba definirati svoje opće ciljeve kvalitete, koji se često navode uz politiku kvalitete, a iz kojih proizlaze pojedinačni (mjerljivi) ciljevi kvalitete. Postavljene ciljeve potrebno je povremeno preispitivati kako bi se utvrdilo djeluje li organizacija u skladu s postavljenim ciljevima, ispunjavaju li se očekivano, zašto se neki ciljevi ne mogu ispuniti i koje je ciljeve potrebno korigirati.
Politika kvalitete mora biti poznata i razumljiva cijeloj organizaciji, iz razloga što je to osnovno opredjeljenje organizacije za okvir unutar kojeg ona djeluje i upravo s toga bi svaki zaposlenik organizacije morao ju razumjeti kako bi djelovao unutar tih okvira. Osoblje organizacije mora biti svjesno značenja opredijeljenosti za kvalitetu i ispunjavati je u svakodnevnom radu.
U cilju trajne primjerenosti, politiku kvalitete potrebno je povremeno preispitivati. Preispitivanje prikladnosti politike kvalitete, kao i ciljeva kvalitete, pogodno je provoditi tijekom sastanaka preispitivanja upravljanja ('upravine ocjene') .
Neke druge norme sustava upravljanja zahtijevaju uključenje dodatnih elemenata u politiku kvalitetu (npr. razina kvalitete usluge, zadovoljstvo kupca i slično).

Politkaprimjer
Politika kvalitete neke organizacije, treba biti izražena u kratkim crtama kako bi zaista bila razumljiva i jasna svim zaposlenicima organizacije, njenim klijentima i drugim zainteresiranim stranama. Ne treba biti preširoka i preopsežna kako se iz nje ne bi mogla iščitati jasna svrha i opredjeljenje organizacije.
Budući da je uprava ta koja postavlja politiku kvalitete, ona mora biti odobrena od uprave organizacije (npr. od direktora).
Primjer kako neka organizacija može postaviti svoju politiku kvalitete, dan je u nastavku.

Politika kvalitete
Opredijeljenost Organizacije d.o.o. za sustav upravljanja kvalitetom očituje se kroz:
-    trajno ispunjavanje svih primjenjivih načela i zahtjeva norme HRN EN ISO 9001 kroz stalno održavanje uspostavljenog sustava i neprekidno obrazovanje našeg osoblja o svijesti i važnosti kvalitete
-    neprekidno poboljšavanje učinkovitosti uspostavljenog sustava upravljanja kvalitetom kroz integralni i sveobuhvatni pristup uspostavom odgovornosti cjelokupnog osoblja organizacije na svim razinama organizacije
-    održavanje visoke razine usluge koju nudimo svojim klijentima kroz praćenje novih tehnologija i primjenom istih
-    suradnju s klijentima s ciljem ispunjavanja njihovih očekivanja i održavanja trajnog zadovoljstva našim uslugama
-    preispitivanje politike i ciljeva organizacije kako bi u svakom trenutku djelovali u skladu s postavljenom vizijom i misijom organizacije.

Na kraju, još jednom treba istaknuti da politika kvalitete mora biti sažeta i jasna, da se iz nje ukratko trebaju prepoznati svrha i opredjeljenje organizacije za kvalitetu jer ona je osnova za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom. U sustavu upravljanja kvalitetom nemoguće je definirati postupke za sve moguće situacije koje se događaju u praksi, a u nedostatku odgovarajućih postupaka organizacije, politika kvalitete predstavlja okvir unutar kojeg osoblje neke organizacije usklađuje svoj rad i djelovanje.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće