Ponedjeljak 30 Stu 2020
Ispis

Odabir konzultanata za uspostavu sustava upravljanja

con3Uspostava sustava upravljanja prema normama (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001 i dr.) složen je proces i zbog toga se mnoge organizacije odlučuju potražiti pomoć kod konzultantskih tvrtki koje su specijalizirane za uvođenje sustava upravljanja. Izbor konzultanta važan je korak jer osigurava da sustav upravljanja bude sposoban ispuniti planirane ciljeve organizacije na najuspješniji i najučinkovitiji način.

Kako odabrati dobre konzultante pitanje je koje muči mnoge organizacije. Svake godine broj konzultantskih tvrtki raste i nije jednostavno prepoznati konzultante koji će na zadovoljavajući način pomoći organizaciji uspostavu sustava upravljanja.

Ovdje donosimo savjete na što treba pripaziti kod odabira konzultanata. Kada se uprava neke organizacije odluči da će potražiti pomoć konzultanata treba potražiti što veći broj ponuda konzultantskih tvrtki i među njima prepoznati najbolje konzultante. Prvi korak je propisivanje ciljeva i što se želi od konzultanata. Želi li organizacija samo izradu dokumentacije ili potpune konzultacije pri uvođenju sustava upravljanja. Ako se traži pomoć pri potpunom uvođenju sustava upravljanja onda se od konzultanata očekuje sljedeće:
- izrada programa uspostave sustava upravljanja
- izobrazba zaposlenika vaše organizacije
- izobrazba unutrašnjih auditora
- izrada i pomoć pri izradi kompletne dokumentacije
- primjena sustava upravljanja u praksi
- provjera da li primjenjeni sustav funkcionira
- provođenje i pomoć pri provođenju unutrašnjeg audita
- rješavanje mogućih nesukladnosti
Konzultanti trebaju pratiti organizaciju kroz cijeli proces postupka certifikacije sve do samog kraja kada organizacija dobije certifikat kao dokaz da je uspješno uspostavila sustav upravljanja.

con1

Organizacija pri izboru konzultanata treba uzeti u obzir osobne atribute konzultanta, dokaze o njihovoj izobrazbi, znanja i vještine potrebne za postizanje ciljeva organizacije i radno iskustvo. Osobni atributi konzultanta obuhvaćaju etičnost, pažljivost, svestranost, ustrajnost, odlučnost, praktičnost, odgovornost itd. Bitni uvjeti za odabir konzultanata su i izbjegavanja sukoba interesa, čuvanja povjerljivosti informacija, neovisnosti, nepristranosti pri izboru certifikacijskih tijela.

Konzultanti za sustav upravljanja moraju imati opća znanja o normizaciji, akreditaciji i certifikaciji. Bitne stvari kojima konzultant treba vladati su zakonski propisi iz područja rada organizacije, poznavanje zahtjeva za proizvod, proces ili uslugu organizacije.

Na temelju nabrojenih zahtjeva organizacija može provesti vrednovanje konzultanata.

Organizacija treba osigurati da se s konzultantom ugovore usluge na način da je jasno područje rada konzultanta. Konzutantske usluge trebaju biti primjerene organizaciji, osposobljenostima njenih zaposlenih i postojećim procesima i dokumentaciji.

U normi ISO 10019 Smjernice za odabir i korištenje usluga konzultanata za sustav upravljanja kvalitetom detaljno je opisano na što treba paziti kod odabira konzultanata.

Kratki pregled norme možete pročitati ovdje.

con2

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
21
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće