Petak 22 Sij 2021
Ispis

Kako odabrati certifikacijsku tvrtku?

certVećina organizacija koje ulože svoje vrijeme, trud i financijske resurse u pripremu, implementaciju i funkcioniranje svog sustava upravljanja uspostavljenog prema nekoj od normi za sustave upravljanja (neovisno o tome radi li se o sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem, informacijskom sigurnošću itd.) željeti će za to dobiti neovisnu potvrdu sukladnosti svog sustava sa zahtjevima relevantne međunarodne norme,  tj. dobiti certifikat certifikacijske tvrtke (koje se još nazivaju certifikacijske kuće ili certifikacijska tijela).

Tek rijetke od njih će izostaviti spomenuti korak i zadovoljiti se s činjenicom da posjeduju uspostavljeni sustav kojeg će koristiti za podizanje učinkovitosti svojih poslovnih procesa, tj. ukupne konkurentnosti, ali za čiju formalnu potvrdu iste neće biti zainteresirane. Sve organizacije iz prve navedene skupine, u jednoj fazi svojih aktivnosti na uspostavi sustava upravljanja naći će se u situaciji odgovaranja na pitanje koju certifikacijsku tvrtku izabrati za svoj daljnji put u svijet sustava upravljanja.

Generalno govoreći, certifikacija sustava upravljanja se po svom smislu i značenju ne razlikuje puno od nekih koraka koje smo svi, s više ili manje uspjeha, već prošli tijekom svog života. Tako smo na primjer znanje vožnje automobila učili od instruktora, a službenu potvrdu o prihvatljivosti svoje izvedbe dobili od za to ovlaštenog ispitivača. Dokaz toga imamo u obliku vozačke dozvole. U slučaju certifikacije sustava upravljanja, smisao i značenje je vrlo slično, izuzmemo li činjenicu da ćemo se u certifikaciji svoga sustava upravljanja sa svojim ispitivačem/ispitivačima (auditorima) viđati barem jednom godišnje (za vrijeme provedbe nadzornih audita u vremenu valjanosti izdanog certifikata) dok smo u slučaju auto škole svog ispitivača možda već i zaboravili.

Ne ulazeći u razloge zbog kojih ste se odlučili na uspostavu sustava upravljanja u svoj organizaciji (da li je razlog taj što želite zaista unaprijediti svoje poslovanje, traže li vas to poslovni partneri s kojima surađujete ili želite samo papir koji ćete ponosno izložiti na zidu) valja imati na umu da je uspostava i certifikacija sustava upravljanja u načelu dobrovoljna (isto kao što se i djelatnost certificiranja sustava upravljanja nalazi u dobrovoljnom području,  a što znači da se njome može baviti svatko, pa doslovno i vi ukoliko otvorite certifikacijsku tvrtku) tako da ćete kao kupci usluge certifikacije sami odrediti prihvatljivu razinu kvalitete koju očekujete od certifikacijske tvrtke.

Ukoliko vam je cilj imati certifikat na zidu direktorovog ureda, certifikat gotovo svake certifikacijske tvrtke će vam biti zadovoljavajući. U takvom razvoju događaja nećete se zamarati s pitanjima vjerodostojnosti izdanog certifikata, stručnosti i kompetentnosti osoba koje će ocjenjivati vaš sustav, tijeku i opsegu certifikacijskog audita i sl., već će vam biti bitno da cijeli postupak certificiranja završi što brže i što bezbolnije.

Ukoliko pripadate organizacijama koje iz svog sustava upravljanja žele izvući maksimalnu korist u svakom smislu, vrlo vjerojatno ćete se zapitati kakvu ćete dodatnu vrijednost imati i od samog čina certifikacije sustava. Hoćete li za protuvrijednost troška certifikacije profitirati na korisnim primjedbama stručne osobe koja će vaš sustav ocjenjivati? Hoće li vaš certifikat biti međunarodno priznat? Hoće li vam omogućiti i potaknuti vas na konstantan razvoj i unaprjeđenje sustava?

Kojoj god grupi pripadali, gore navedeni scenariji i razmišljanja će vjerojatno varirati po pitanju navedene teme. Kao pravi kupci koji sami definiraju razinu prihvatljive kvalitete koju kupujemo, temeljem onoga što smo za uzvrat za nju spremni platiti te uvažavajući još čimbenike kao što su preporuka ili ev. suradnja našeg savjetnika ili konzultanta (ukoliko smo ga imali na projektu implementacije sustava) s nekom od certifikacijskih tvrtki, cijene certifikacijskog postupka i nadzornih audita, očekivanim vremenskim rokovima početka postupka certifikacije, međunarodnu prepoznatljivost certifikacijskog tijela, tj.brenda, i sl., donijeti ćete odluku s kojom ćete certifikacijskom kućom surađivati.

Cijena kao kriterij vam može biti bitna ukoliko spadate u grupu organizacija koja neće imati pretjerana očekivanja po pitanju kvalitete usluge koju ćete dobiti. S obzirom da cijena certifikacijskog postupka u načelu ovisi o veličini vaše organizacije, području certifikacije, broju dana potrebnih za provedbu audita itd., i dok god se certifikacijska tvrtka pridržava opće prihvaćenih načela dobre prakse  pretjerano velikih razlika u cijeni ne bi trebalo biti. Ukoliko vam izabrano certifikacijsko tijelo radi po principu (a uzimajući u obzir ranije navedenu činjenicu da formalno svatko može izdati certifikat sustava upravljanja) da mu je najveći trošak u biti trošak papira na kojemu će vam napraviti certifikat onda je jasno da cijena koju možete postići može biti vrlo prihvatljiva, naravno, na račun ukupne kvalitete usluge i ostvarene koristi.

Ako vam je kriterij stručnost, od izabrane certifikacijske tvrtke bi tada morali zatražiti dokaz o navedenom. Takav dokaz u području sustava upravljanja je akreditacija nacionalnog tijela (u slučaju Republike Hrvatske to je Hrvatska akreditacijska agencija), a koja predstavlja neovisnu i nepristranu potvrdu stručne i tehničke osposobljenosti certifikacijskog tijela za provedbu aktivnosti iz područja akreditacije.

Na identičan način na koji vama certifikacijska tvrtka certifikatom potvrđuje da je vaš sustav upravljanja sukladan sa zahtjevima određene norme, tako i akreditacija certifikacijskoj tvrtki potvrđuje sukladnost njezinog  sustava upravljanja sa zahtjevima norme koja propisuje rad takve vrste tijela. Akreditacija se dodjeljuje za točno određeno područje djelatnosti, tj. za ona područja za koje je certifikacijska tvrtka u postupku akreditacije dokazala svoju stručnost i kompetentnost. To znači da ćete ako se vaša organizacija bavi npr. proizvodnjom proizvoda od metala, očekivati da je certifikacijska tvrtka akreditirana za to isto područje rada (budući da vam njezina stručnost u području agronomije neće biti od pretjerane koristi). Područja rada za koja je neka certifikacijska tvrtka akreditirana moguće je vidjeti iz potvrde ili priloga potvrdi o akreditaciji, a ukoliko u tome imate poteškoća uvijek možete kontaktirati nacionalno akreditacijsko tijelo koje je akreditaciju izdalo.

Sva akreditirana tijela su prošla i prolaze različite tipove ocjenjivanja (ocjene na licu mjesta u certifikacijskim tvrtkama, kao i ocjene rada auditora u praksi za vrijeme provedbe ocjenjivanja pa postoji i mogućnost da će možda auditor za vrijeme provedbe vašeg audita istovremeno biti ocjenjivan i od strane ocjenitelja akreditacijskog  tijela) pa tako možete biti sigurniji u njihovu stručnu i tehničku kompetentnost u vašem području rada.

certificates

Ukoliko certifikacijska tvrtka nije akreditirana, preporučljivo bi svakako bilo da zatražite informacije i uvjerite se u stručnost i kompetentnost osobe/osoba koje će doći u ocjenu vašeg sustava jer će u suprotnom doprinos i korist od takvih audita biti krajnje upitna. U slučaju neakreditirane certifikacijske tvrtke, svakako valja uzeti u obzir  njezine reference te broj ranije dodijeljenih certifikata u konkretno vašem području rada. S druge strane, ukoliko u svom poslovanju imate suradnju s poslovnim partnerima koji kvalitetu svog sustava upravljanja dokazuju posjedovanjem certifikata (a pogotovo ako u svoj proizvod ugrađujete proizvod takvog sustava), svakako uzmite u obzir vjerodostojnost tako izdanog certifikata. Certifikati izdani pod akreditacijom uvijek na sebi imaju logo ili znak akreditacijskog tijela, a valjanost izdane akreditacije možete provjeriti na internetskim stranicama dotičnog akreditacijskog tijela.

U konačnici, prije donošenja odluke o izboru certifikacijske tvrtke raspitajte se i o eventualno aktualnim subvencijama ili poticajima koje je moguće realizirati pri Ministarstvu gospodarstva, a na ime uspostave i certifikacije određenih sustava upravljanja jer je za dobivanje sredstava takvog tipa obično preduvjet da je certifikacijska tvrtka koja vam izdaje certifikat akreditirana. Na kraju, želimo vam puno uspjeha u pronalasku certifikacijske tvrtke koja će zadovoljiti vaše potrebe i očekivanja po pitanju ukupne kvalitete usluge koju očekujete. O tome kolika će ta razina biti odluka je na vama.

Popis certifikacijskih tvrtki koje certificiraju sustave upravljanja možete pronaći ovdje.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
21
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće