Srijeda 29 Ruj 2021
Ispis

Od nesukladnosti do preventivnih radnji

nesuklkvalNorme za bilo koji sustav upravljanja sadrže zahtjeve za mehanizme kojima se utvrđuju nedostaci i problemi kao i za radnje kojima se oni otklanjaju kako bi sustav mogao nesmetano funkcionirati i služiti svojoj svrsi na učinkovit način.  Temeljna načela sustava upravljanja kvalitetom vezana su i za uporabu pojmova koja se odnose na sukladnost, kao što su sukladnost, nesukladnost, ispravak, popravna radnja, preventivna radnja i slične. Uporaba tih pojmova pokatkad je pogrešna upravo zbog nerazumijevanja onog što oni predstavljaju. U normi HRN EN ISO 9000 svi ovi pojmovi su detaljno objašnjeni.

Slijedeći definicije naziva koje se odnose na sukladnost iz norme HRN EN ISO 9001, može se prepoznati što pojedini pojmovi znače u rječniku kvalitete. Sukladnost (conformity) je ispunjavanje zahtjeva. Analogno tome, nesukladnost  (nonconformity) je neispunjavanje zahtjeva.

NESUKLADNOSTI I ISPRAVCI
Nesukladnost kao neispunjavanje zahtjeva odnosi se na bilo koji postavljeni zahtjev, ma kako on utjecao na konačni ishod (npr. proizvod). Često se nesukladnosti, s obzirom na njihovu važnost, svrstavaju u nekoliko kategorija (npr. velika, srednja, mala).  Osim toga, koriste se i pojmovi kao što su nesukladni proizvod (proizvod koji nije u skladu s postavljenim zahtjevima za taj proizvod), nesukladni rad (rad koji nije u skladu sa zahtjevima za rad) i slično. Kad se uoči nesukladnost u sustavu upravljanja kvalitetom, nesukladan proizvod ili nesukladan rad, potrebno je pokrenuti odgovarajuće aktivnosti. Nesukladnost se mora otkloniti, a radnja kojom se otklanja nesukladnost naziva se ispravak. Prema definiciji iz norme HRN EN ISO 9001, ispravak (correction) je radnja kojom se uklanja otkrivena nesukladnost.

nsk1isprNesukladnosti se mogu pratiti, npr. preko posebnog obrasca u dokumentaciji sustava upravljanja kvalitetom za praćenje nesukladnosti. To može biti tablica u kojoj bi se bilježila nesukladnost, predlagao ispravak, bilježila provedba ispravka, upućivalo je li potrebna popravna radnja te davalo vezu na popravnu radnju,  bilježili ostali bitni podaci. Kad se dogodi nesukladan rad, trebaju biti definirane određene odgovornosti i ovlasti za prekid rada, ukoliko je to potrebno, provedbu potrebnih radnji i po provedenim ispravcima ponovno pokretanje rada.

tablica nesukladnosti

POPRAVNE RADNJE
Tamo gdje nesukladan rad izazove sumnju u postojanje problema u sustavu upravljanja kvalitetom ili sumnju da bi se mogao ponavljati, tad se pokreću popravne radnje. Prema definiciji iz HRN EN ISO 9000, popravna radnja (corrective action) je radnja kojom se uklanjaju uzroci utvrđene nesukladnosti ili druge otkrivene neželjene situacije. Dakle, da bi se pokrenula potrebna popravna radnja prvi korak je analiza uzroka utvrđene nesukladnosti. Popravnom radnjom se ne otklanjaju nesukladnosti, vidjeli smo da se za to koriste ispravci, nego se otklanjaju uzroci te nesukladnosti. Upravo stoga su zahtjevi koji se tiču nesukladnosti i zahtjevi koji se tiču popravnih radnji u normama za kvalitetu odvojeni zahtjevi, i promatraju se kao posebne kategorije.

nsk2prrAnaliza uzroka je ključni korak jer je potrebno što preciznije utvrditi pravi uzrok kako bi se isti otklonio. Provedba popravne radnje znači otklanjanje utvrđenog uzroka nesukladnosti. Ukoliko se nesukladnost ponovi, tad je jasno da uzrok nesukladnosti nije dobro utvrđen i da popravna radnja nije učinkovita. Učinkovita popravna radnja je ona koja će otkloniti pravi uzrok nesukladnosti i spriječiti njeno ponavljanje. Iz navedenog se vidi koliko je važno provesti pravu analizu uzroka i da o tome najviše ovisi učinkovitost popravne radnje koja zatim slijedi.

PREVENTIVNE RADNJE
Razlika između popravnih i preventivnih radnji je u tome što se popravnom radnjom otklanjaju uzroci utvrđene nesukladnosti, a preventivnom radnjom uzroci moguće nesukladnosti. Dakle, popravna radnja provodi se kad se nesukladnost već dogodila ili otkrila, a preventivna radnja onda kad situacija upućuje na to da je moguće da će se nesukladnost pojaviti. Definicija prema HRN EN ISO 9000 kaže da je preventivna radnja (preventive action) radnja kojom se uklanjaju uzroci moguće nesukladnosti.

nsk3prevrPreventivne radnje su dobar pokazatelj funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom. Tijekom redovnog rada, unutrašnjih ili vanjskih audita, ili na neki drugi način, uočene nesukladnosti zahtijevaju pokretanje ispravaka, a za one nesukladnosti koje predstavljaju veći problem u sustavu upravljanja – nakon detaljne analize uzroka nesukladnosti pokreću se odgovarajuće popravne radnje. I to je općenit mehanizam. Međutim, kad se uspostavi učinkovit sustav upravljanja kvalitetom, cilj je da se u njemu ne pojavljuju nesukladnosti. Upravo zbog toga, organizacija treba analizirati sve mogućnosti i pokrenuti sve radnje kako bi se spriječilo nastajanje nesukladnosti. Stoga, djelotvorni planovi preventivnih radnji osiguravaju trajno očuvanje sustava upravljanja kvalitetom i njegovo neprekidno poboljšavanje.

 

DOKUMENTIRANI POSTUPCI
Upravo zbog svega navedenog, norma HRN EN ISO 9001, između ostalog, traži dokumentirane postupke za:
- nadzor nad nesukladnostima
- popravne radnje
- preventivne radnje.
Izrada tih postupaka i praktično postupanje prema njima upravo ovisi o pravilnom razumijevanju mehanizama nesukladnosti i ispravaka, popravnih i preventivnih radnji.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće