Nedjelja 29 Stu 2020
Ispis

Predstavljamo CROLAB

CROLABCROLAB - Udruga Hrvatski laboratoriji je neprofitna udruga osnovana na temelju Zakona o udrugama, osnovana je u cilju razvoja hrvatskih laboratorija kao infrastrukture razvoja proizvodnje i gospodarstva. Osnivačka skupština CROLAB-a održana je 16. lipnja 2003. u prostorijama HIS - Hrvatskog inženjerskog saveza u Zagrebu gdje su utvrđeni temeljni programski ciljevi i kriteriji za članstvo.

CROLAB udružuje više od 100 hrvatskih laboratorija. Udruga je usmjerena na trajno unapređenje kvalitete i kompetentnosti laboratorija. Aktivnosti CROLAB-a se provode unutar klubova, stručnih odbora i drugih oblika organiziranosti kao što su okrugli stolovi, tribine, forumi, konferencije i slično. CROLAB je član EUROLAB-a (European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories), član EURACHEM-a (Organisation for analytical chemistry in Europe) i član ILAC-a (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Tijela CROLAB-a su:
-Skupština
-Nadzorni odbor
-Predsjednik
-Upravni odbor
-Izvršni odbor
-Klubovi – sekcije
-Vijeće za vanjsku suradnju
-Stručni odbori
-Etičko povjerenstvo

CROLAB1

Članovi CROLAB-a su ispitni, analitički i umjerni laboratoriji.

KLUB ISPITNIH LABORATORIJA - KIL
Područja ispitivanja kojima se laboratoriji u sustavu KIL bave vrlo su raznolika: od toplinskih mjerenja i termičke karakterizacije preko protueksplozijske zaštite, ispitivanja tekstila, kože, obuće, namještaja, proizvoda iz građevinarstva i građevinskih konstrukcija do geotehničkih, nerazornih, visokonaponskih i homologacijskih ispitivanja. Međutim ono što je zajedničko svim laboratorijima jest želja za unapređenjem kvalitete usluga koje oni pružaju, a okupljanje u CROLAB KIL i sudjelovanje u njegovim aktivnostima jedna je od načina da se ti ciljevi ostvare.

KLUB ANALITIČKIH LABORATORIJA - KAL
Udruživanjem u CROLAB - KAL ostvaruje se međusobna pomoć i razmjena iskustava u dokazivanju tehničke kompetentnosti akreditacijom prema hrvatskim i europskim normama. Tako KAL laboratoriji postaju prepoznatljivi i priznati na međunarodnoj razini i ravnopravno mogu konkurirati u Hrvatskoj i Europi. Laboratoriji KAL posjeduju iskustvo u analizi, imaju stručne i osposobljene kadrove, posjeduju modernu opremu. Djelatnost KAL-a vezana je uz razmjenu iskustva, referentne materijale, edukaciju, organizaciju međulaboratorijskih poredbenih ispitivanja i izradu baze podataka o instrumentaciji i mjerno/ispitnoj opremi u svim laboratorijima uključenim u ovaj klub. Naglašeno je povezivanje laboratorija KAL-a, fakulteta i industrije kao i međunarodna suradnja.

KLUB UMJERNIH LABORATORIJA - KUL
Okupljanje umjernih laboratorija u svoj klub važan je korak prema unapređenju djelatnosti umjeravanja i ostvarenju zajedničkih interesa kod domaćih i inozemnih tijela i ustanova koji su na neki način nadležni za umjeravanje. Nije manje važna ni mogućnost druženja i razmjene iskustava. CROLAB-KUL je jedini klub u RH čije članstvo sačinjavaju isključivo umjerni laboratoriji. Među članovima nalaze se svi nacionalni etalonski laboratoriji RH. Oni razvijaju i održavaju Nacionalne etalone duljine, mase, gustoće, sile, temperature i tlaka i već imaju međunarodnu EA (European Cooperation for Accredditation) akreditaciju. S obzirom da nacionalni laboratoriji za svoje fizikalne veličine predstavljaju najvišu mjeriteljsku razinu u RH, očekuje se da unutar KUL-a preuzmu edukativnu djelatnost oko pitanja umjeravanja i mjerne nesigurnosti za te veličine.

CROLAB svoje ciljeve ostvaruje sljedećim djelatnostima:
-povezivanjem u radu temeljem zajedničkog interesa sa znanstveno-nastavnim institucijama, tijelima uprave, trgovačkim društvima, te osobama koje obavljaju privatnu laboratorijsku praksu,
-organiziranjem stručnih savjetovanja, seminara, predavanja i skupova sa svrhom međusobnog obavješćivanja, druženja i razmjene iskustava,
-izdavanjem znanstvenih i drugih stručnih publikacija kojima se daje prinos istraživačkoj struci i znanosti iz područja djelatnosti udruge,
-razmjenom obavijesti i iskustva među članovima,
-potporom laboratorijima u primjeni sustava upravljanja kvalitetom radi osiguravanja kvalitete ispitivanja, mjerenja i umjeravanja,
-potporom laboratorijima za pristupanje europskim i međunarodnim shemama ispitivanja u pojedinim tehničkim područjima,
-suradnjom s nacionalnom normirnom ustanovom, nacionalnom službom za ovlašćivanje/akreditaciju i nacionalnim mjeriteljskim institutom,
-organizacijom nacionalnih shema međulaboratorijskih ispitivanja, mjerenja i umjeravanja,
-izdavanjem glasila s obavijestima o radu udruge i njenih članica,
-izdavanjem tehničkih dokumenata udruge o zajedničkim stavovima u svezi s tehničkim pitanjima.

CROLAB2

CROLAB organizira seminare i jednom godišnje CROLAB konferenciju, također izdaju CROLAB glasila.

Naziv udruge: Hrvatski laboratoriji CROLAB
Sjedište udruge: Berislavićeva 6, Zagreb
Telefon: +385 1 6111 570
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.crolab.hr

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
21
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće