Srijeda 04 Kol 2021
Ispis

Umjeravanje vs. ovjeravanje

ovjeraMnoge organizacije ne znaju razliku između ovjeravanja i umjeravanja, te nisu sigurne trebaju li svoja mjerila ovjeriti ili umjeriti. Pojmovi su dosta slični, a zapravo, predstavljaju sasvim različite stvari. Ovjeravanjem mjerila dobije se podatak zadovoljava li ono zahtjeve određene klase mjerila, a umjeravanjem se prvenstveno dobije podatak o mjernoj sljedivosti i mjernoj nesigurnosti mjerila. Ovisno o tome za što će joj poslužiti mjerilo, organizacija ga treba dati ovjeriti ili umjeriti.

Ovdje opisujemo osnovne razlike između umjeravanja i ovjeravanja. Mjeriteljstvo se dijeli na znanstveno (koje je u nadležnosti nacionalnog mjeriteljskog instituta), tehničko ili industrijsko (koje je u nadležnosti nacionalnog akreditacijskog tijela) i zakonsko (koje je u nadležnosti državnog mjeriteljskog tijela). Znanstveno i tehničko mjeriteljstvo poglavito se bave mjernom sljedivošću, dok se zakonsko mjeriteljstvo bavi osiguranjem poštene trgovine, poglavito u području utega i mjera.

Mjerna sljedivost ostvaruje se neprekinutim lancem umjeravanja, što znači da je umjeravanje nužan proces kojim se postiže mjerna sljedivost. Umjeravanje instrumenta uvijek je popraćeno mjernom nesigurnošću, koja kvantificira učinak mjerne sljedivosti. To znači da se umjeravanjem instrumenta dobiju granice intervala koji govori u kojoj mjerni rezultat instrumenta odstupa od rezultata koji bi davao primarni etalon, tj. granice unutar kojih se nalazi pravi rezultat mjerenja.  Ovjeravanjem instrumenta se ne može dobiti taj podatak, nego se ovjeravanjem provjerava je li pokazivanje instrumenta unutar definiranog intervala koji karakterizira određenu klasu instrumenta. Nadalje, to znači da se ovjeravanjem instrumenta ne može utvrditi njegova mjerna sljedivost.

UMJERAVANJE (CALIBRATION)
Prema Međunarodnom mjeriteljskom rječniku, ''umjeravanje je radnja kojom se pod određenim uvjetima u prvome koraku uspostavlja odnos između vrijednosti veličine s mjernim nesigurnostima koje daju mjerni etaloni i odgovarajućih pokazivanja kojima su pridružene mjerne nesigurnosti, a u drugome koraku ti se podaci upotrebljavaju za uspostavljanje odnosa za dobivanje mjernog rezultata iz pokazivanja'' (VIM 3, 2.39).
Kako se mjerilo tijekom vremena koristi to se njegova točnost mijenja, kao i pod djelovanjem raznih drugih utjecaja (npr. temperatura, vlaga, strujanje zraka i sl). Umjeravanjem u određenim i kontroliranim vremenskim razmacima, osigurava se točnost i ispravnost mjerila. Umjerni laboratorij izdaje umjernicu (potvrdu o umjeravanju) koja poglavito daje podatke o mjernoj sljedivosti instrumenta i njegovoj mjernoj nesigurnosti, a katkad i druge podatke (npr. otklon kod živinih termometara). Podaci iz umjernice pomažu organizaciji da utvrdi zadovoljava li mjerilo uvjetima koji su potrebni za uspješno ostvarenje njenih procesa. Rezultati mjerenja zahtijevaju donošenje odgovarajućih odluka, te je bitno da su ti rezultati ispravni. Ispravnost rezultata ne može biti poznata ako nije poznato kako se ponaša mjerilo kojim su ti rezultati dobiveni. Da bi se dobili takvi podaci o mjerilu, ono se daje umjeriti. Umjernica ne sadrži podataka o razdoblju umjeravanja, to mora utvrditi sama organizacija koja je dala mjerilo umjeravati, a s obzirom na uvjete u kojima koristi mjerilo i za što ga koristi.

UMJERNI LABORATORIJI
Umjerni laboratoriji koji osiguravaju sljedivost mjernih rezultata su nacionalni mjeriteljski instituti potpisnici CIPM MRA i akreditirani umjerni laboratoriji od akreditacijskih tijela potpisnika ILAC MRA. Na međunarodnoj razini priznaju se i rezultati umjeravanja nacionalnih mjeriteljskih instituta i  umjernih laboratorija koji ne zadovoljavaju ovaj uvjet, ali zadovoljavaju pravila za mjernu sljedivost uspostavljenu od nacionalnog akreditacijskog tijela.
Ti laboratoriji mogu se pronaći u BIPM registru te u registrima akreditacijskih tijela. U Republici Hrvatskoj, za tehničko mjeriteljstvo nadležna je Hrvatska akreditacijska agencija (HAA), a za znanstveno Hrvatski mjeriteljski institut (HMI). U Bosni i Hercegovini djeluje Institut za akreditiranje BiH (BATA) i Institut za mjeriteljstvo BiH (IMBIH). U Republici Sloveniji djeluju Slovenska akreditacija (SA) i Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ). U registrima navedenih tijela navode se umjerni laboratoriji koji osiguravaju mjernu sljedivost.

OVJERAVANJE (VERIFICATION)
Prema Međunarodnom mjeriteljskom rječniku, ''ovjeravanje je osiguranje objektivnoga dokaza da dani element zadovoljava utvrđene zahtjeve'' (VIM 3, 2.44). U napomeni 4  definicije ovjeravanja, navodi se da 'ovjeravanje u zakonskome mjeriteljstvu, kako je definirano u VIML-u [1] i općenito u ocjeni sukladnosti, prati ispitivanje i označivanje i/ili izdavanje potvrde o ovjeravanju za mjerni sustav'. Ovjernica ili potvrda o ovjeravanju je dokument kojim se potvrđuje da je ovjeravanje mjerila provedeno sa zadovoljavajućim rezultatom.
Ovjeravanje je regulirano zakonskim propisima. Zakonsko se mjeriteljstvo primjenjuje na mjerila kada zaštita ljudi i društva u cjelini zahtijevaju da država posveti posebnu pozornost rezultatima mjerenja, te je nužna intervencija treće nezavisne strane. Zakonita mjerila moraju udovoljavati mjeriteljskim propisima, biti ispitana, ovjerena, i označena propisanim oznakama. Ovjeravanje zakonitih mjerila je postupak koji se provodi nakon što se utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima. To znači, da se ovjeravati mogu samo ona mjerila koja imaju tipsko odobrenje izdano od zakonitog mjeriteljskog tijela u nekoj državi.
Ovjeravanje zakonitih mjerila može biti prvo, redovno u propisanim vremenskim intervalima ili izvanredno. Kada je uređaj ovjeren to znači da on zadovoljava određenu klasu te je unutar dozvoljenih granica. Ovjeravanje mjerila ne daje podatak o mjernoj nesigurnosti mjerila. Ovjernica se izdaje na određeno vremensko razdoblje.

TIJELA ZA OVJERAVANJE U ZAKONSKOM MJERITELJSTVU
Tijela koja provode ovjeravanje pod nadzorom su tijela državne uprave koja obavljaju upravne i stručne poslove vezane za propise iz područja zakonskog mjeriteljstva. U Republici Hrvatskoj, za zakonsko mjeriteljstvo nadležan je Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM). U Bosni i Hercegovini djeluju Zavod za mjeriteljstvo Federacije BIH i Zavod za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske. U Republici Sloveniji djeluje Urad Republike Slovenije za meroslovje. Navedena tijela odgovorna su za ovjeravanja mjerila u svojim državama u okviru zakonskih propisa.

1
17
10
2
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće