Petak 22 Sij 2021
Ispis

PBF Poslijediplomski specijalistički studij Kvaliteta i sigurnost hrane

pbfzagrebPrehrambeno–biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu održava Poslijediplomski specijalistički studij "Kvaliteta i sigurnost hrane". Voditelj studija je dr. sc. Nada Vahčić, red. prof. Studij je rezultat potrebe prehrambene industrije za novim kadrom koji bi bio sposoban sagledati i uključiti se u globalne promjene u proizvodnji, preradi i distribuciji hrane te novog poimanja kvalitete i sigurnosti hrane od strane potrošača. Poslijediplomski specijalistički studij traje 18 mjeseci odnosno tri semestra.

Prehrambeno–biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao samostalna visokoobrazovna institucija utemeljen je prije 25 godina, ali studij prehrambene tehnologije i biotehnologije na Sveučilištu u Zagrebu ima znatno dužu tradiciju koja seže sve do davne 1921. godine. Proteklih godina školovane su generacije prehrambenih tehnologa i biotehnologa koje su radile i rade u prehrambenoj, fermentativnoj i farmaceutskoj industriji, te na različitim poslovima u javnom sektoru. Mnogi su nastavili akademsku i znanstvenu karijeru u Hrvatskoj i inozemstvu te učinili studij i fakultet međunarodno prepoznatljivim. Fakultet raspolaže s moderno opremljenim predavaonicama i nizom laboratorija koji omogućavaju stjecanje praktičnog znanja i vještina iz npr. kemije, biologije, mikrobiologije, genetike, toksikologije, znanosti o prehrani, primjene suvremenih instrumentalnih tehnika u analizi hrane, komponenti hrane i cijelog niza drugih disciplina potrebnih za cjelovito obrazovanje stručnjaka u navedenim područjima.

Poslijediplomski specijalistički studij: "Kvaliteta i sigurnost hrane"
Znanstveno područje: Biotehničke znanosti
Znanstveno polje: Prehrambena tehnologija
Grana: Osiguranje kvalitete
Nositelj studija je Sveučilište u Zagrebu, a izvođač studija je Prehrambeno-biotehnološki fakultet.

PBF2

Poslijediplomski specijalistički studij može upisati osoba s završenim diplomskim sveučilišnim studijem na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu ili na nekom od srodnih fakulteta u zemlji (Agronomski fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet i Medicinski fakultet) i inozemstvu koja ispunjava uvjete iz općeg akta kojim se uređuje odnosni studij. Poslijediplomski specijalistički studij također mogu upisati i osobe koje imaju završen stručni studij s 240 ili više ECTS bodova. (Statut Sveučilišta u Zagrebu, čl. 55. st.7.).

Program studija se temelji na najnovijim znanstvenim dostignućima vezanim za procjenu kvalitete i sigurnosti hrane (kemijski, toksikološki i mikrobiološki aspekti sigurnosti hrane) koje će pristupnici nakon završetka studija primjeniti u praksi. Stoga, program pokriva područje kontrole kvalitete hrane najnovijim sofisticiranim analitičkim metodama, područje zakonske regulative vezane za kvalitetu i sigurnost hrane, što će imati poseban značaj u procesima usklađivanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU te područje upravljanja procesima i uvođenja nove hrane (novel food).

Polaznik bi završetkom studija stekao sljedeće kompetencije:
-potrebna znanja (tehnološka, analitička, zakonska) za prepoznavanje, analizu i razumijevanje faktora koji utječu na sigurnost i kvalitetu proizvoda u proizvodnom lancu te za očuvanje kvalitete i sigurnosti hrane u proizvodnom lancu
-razumjeti čimbenike koji se odnose na procjenu i kontrolu rizika od patogena i tvari koje zagađuju hranu, a utječu na ljudsko zdravlje
-imati saznanje od agencija uključenih u nadzor i kontrolu zaraznih bolesti i biti u mogućnosti poduzeti istraživanja vezana uz slučajeve trovanja hranom
-biti upoznati sa znanjem, vještinama i stavovima potrebnima za ocjenu sigurnosti i higijene u cijelom proizvodnom lancu
-poznavanje zakonodavnih odredbi s obzirom na sigurnost i higijenu hrane u Hrvatskoj i uvažavanje usporedivih zakonskih odredbi u svijetu
-uvažavanje socijalnih i drugih čimbenika koji kod ljudi utječu na povezanost zdravstvenih smetnji s prehranom
-imati saznanja o abnormalnim i patološkim okolnostima koje utječu na hranu životinja, a naročito o onima koje su prenosive na ljude
-biti u mogućnosti procijeniti utjecaj rasta, žetve (berbe), skladištenja i čimbenika prerade na sigurnost i kvalitetu određenih skupina prehrambenih proizvoda
-razumjeti ocjenu i značajke kontrole tehnologije moderne proizvodnje hrane i industrije ambalaže
-biti u mogućnosti procijeniti utjecaje odabranih aditiva i zagađivača hrane
-imati saznanja o zakonodavnim odredbama koje se odnose na deklariranje hrane, sastav, aditive, proizvodnju, obradu i ambalažu.

Nakon završenog poslijediplomskog specijalističkog studija studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist odn. sveučilišna specijalistica kvalitete i sigurnosti hrane.

Za dosadašnji studij interes su pokazali svi veći subjekti prehrambene industrije: Podravka, Agrokor, Lura, Kraš, SMS, Vindija, kao i institucije javnog sektora poput: Zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske agencije za hranu i Hrvatskog zavoda za norme. Polaznici dosadašnjeg specijalističkog studija bili su uglavnom zaposlenici iz tih institucija pri čemu su one u potpunosti snosile troškove njihovog školovanja kao i troškove izrade eksperimentalnog dijela završnih radova koji su ujedno tamo i izrađeni. 

PBF1

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno–biotehnološki fakultet
Poslijediplomski specijalistički studij "Kvaliteta i sigurnost hrane"

Pierottijeva 6, Zagreb

Više podataka o studiju saznajte na www.pbf.unizg.hr.


Izvor:PBF

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
21
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće