Subota 27 Stu 2021
Ispis

FER Specijalistički studij Informacijska sigurnost

ferFER - Fakultet elektrotehnike i računarstva iz Zagreba održava specijalistički poslijediplomski studij naziva Informacijska sigurnost. Ovaj specijalistički studij doprinosi zadovoljavanju sve većih potreba za specijalistima informacijske sigurnosti koji posjeduju uravnotežene analitičke vještine i poslovnu sposobnost. Program objedinjuje politike sigurnosti, upravljanje i tehnološke aspekte informacijske sigurnosti te upravljanje rizikom. Informacijska sigurnost podrazumijeva očuvanje povjerljivosti, tj. tajnosti i privatnosti podataka, te integriteta i raspoloživosti informacijskih sustava. Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist informacijske sigurnosti (univ.spec.inf.sig.).

Ubrzani razvoj informacijskih mreža u posljednjim godinama zahtijevao je od privatnih i državnih organizacija ugradnju učinkovitih mjera informacijske sigurnosti kako bi unaprijedile svoj kredibilitet i konkurentnost na tržištu. Nažalost, sve do danas na tržištu radne snage ne postoji dovoljan broj specijalista u tom području, pa stoga postoji hitna potreba za obrazovanjem profesionalaca u području informacijske sigurnosti. Današnji zahtjevi na informacijsku sigurnost su bitno drugačiji od onih prije dvadeset i više godina. Opća umreženost te sveprisutnost informacijske i komunikacijske tehnologije u svim porama društva nameće potrebu jakih i jasnih zahtjeva na sigurnost.

Ovaj specijalistički studij će opremiti studente analitičkim metodama, tehničkim vještinama te upravljačkom praksom kako bi postali vodećim stručnjacima u području informacijske sigurnosti u gospodarstvu te državnoj i javnoj upravi. Stečena znanja i vještine usporediva su s međunarodno priznatim standardima u području obrazovanja, istraživanja, projektiranja i najbolje prakse u području informacijske sigurnosti.

Trajanje studija
Jedna akademska godina (dva semestra) u ukupnom opterećenju 60 ECTS bodova, uz moguću izradu, ocjenu i obranu završnog specijalističkog rada u trećem semestru, s obzirom da se očekuje da će većina polaznika biti izvanredni studenti.

Uvjeti upisa
Na poslijediplomski specijalistički studij može se upisati kandidat sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem iz računarstva, informatike ili srodnih informacijskih ili tehničkih grana koji je tijekom sveučilišnog studija stekao najmanje 300 ECTS-bodova ili kandidat sa završenim drugim sveučilišnim četverogodišnjim diplomskim studijem, uz radno iskustvo na području informacijske sigurnosti.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija
Studenti će po završetku ovog studija biti sposobni:
-procjenjivati rizike informacijske sigurnosti;
-razumjeti tehničke, organizacijske i ljudske faktore koji su povezani s rizicima informacijske sigurnosti;
-vrednovati informatičke alate za zaštitu od prijetnji koje ugrožavaju organizaciju;
-procjenjivati utjecaj sigurnosnih politika, zakonskog okvira, zahtjeva na usklađenost te razvoja tržišta na složene sustave i ciljeve organizacije;
-nadgledati i koordinirati životnim ciklusom informacijske sigurnosti koji uključuje planiranje, nabavu, razvoj i vrednovanje sigurnosne infrastrukture;
-za prihvaćanje cjeloživotnog učenja i profesionalnog napretka u području informacijske sigurnosti;
-za razumijevanje, analizu i primjenu tehnoloških rješenja u izgradnji sigurnosne arhitekture.

Struktura studija
Osnove informacijske sigurnosti
Sigurnost računalnih mreža
Upravljanje sigurnosnim rizicima
Sigurnosna arhitektura i tehnologije
Sigurnost bežičnih mreža
Sigurnost elektroničkog poslovanja
Sigurnost programske podrške i baza podataka
Ekonomski aspekti informacijske sigurnosti
Pravni aspekti informacijske sigurnosti

Student predmete izabire prvenstveno iz popisa obveznih i izbornih predmete studijskog programa. Na prijedlog polaznika i uz suglasnost mentora, omogućit će se pohađanje nastave pojedinog predmeta iz drugih poslijediplomskih studija, ako to specijalizacija pojedinog polaznika zahtijeva. Polaganjem ispita polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu studijskog programa. Poslijediplomski specijalistički studij završava izradom specijalističkog rada i njegovom uspješnom javnom obranom te stjecanjem barem 60 ECTS bodova predviđenih studijskim programom. Student ima pravo prijaviti se za dobivanje teme specijalističkog rada nakon što je prikupio barem 20 ECTS bodova predviđenih za studijski program. Specijalistički rad predaje se i brani u rokovima koje propisuje Fakultetsko vijeće Odlukom o izvođenju specijalističkog studija. Preduvjet za pristupanje obrani rada je prikupljenih 36 ECTS bodova temeljem položenih ispita i od Povjerenstva za obranu specijalističkog rada pozitivno ocijenjen pismeni dio specijalističkog rada.

Specijalistički rad na Fakultetu piše se i brani na hrvatskom jeziku. Odbor za znanstvene i stručne poslijediplomske studije može, temeljem zahtjeva kandidata i uz suglasnost mentora, odobriti da se specijalistički rad može pisati i braniti na nekom od svjetskih jezika. Nakon predaje specijalističkog rada Odbor za specijalistički studij određuje svakom studentu Povjerenstvo za obranu specijalističkog rada. Povjerenstvo za obranu ima tri člana. Povjerenstvom u pravilu predsjedava mentor. Obrana završnog rada je javna. Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studija je tri akademske godine.

FER Z

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Unska 3, 10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Više podataka o specijalističkom poslijediplomski studiju Informacijske sigurnosti možete saznati na www.fer.unizg.hr.


Izvor:FER

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće