Srijeda 04 Kol 2021
Ispis

VŠMTI kolegij Upravljanje kvalitetom

menadzmentviroviticaVisoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici održava kolegij Upravljanje kvalitetom u sklopu 6 semestra. Nositelj kolegija je Josip Britvić, univ. spec. oec. Cilj kolegija je Upoznati studente s osnovnim načelima upravljanja kvalitetom i ukazati na mogućnosti upotrebe alata za upravljanje kvalitetom u organizacijama. Na kolegiju se studente poučava o pojmovima upravljanja kvalitetom, temeljnim postavkama upravljanja kvalitetom, kvaliteta i poslovni rezultat – troškovi kvalitete, sustavi upravljanja kvalitetom, razvoj ISO normia, potpuno upravljanje kvalitetom – TQM, šest sigma koncept, LEAN menadžment, alati i metode upravljanja kvalitetom, integrirani i ostali sustavi upravljanja, akreditacija, certifikacija i nadzor.

Očekivani ishodi učenja:
• pravilno definirati pojmove kvalitete kroz misaonu, sadržajnu i koncepcijsku podlogu.
• pravilno definirati alate za upravljanje kvalitetom.
• procijeniti i analizirati kvalitetu i troškove kvalitete u organizacijama.
• pravilno definirati načine i mogućnosti kontrole kvalitete u organizacijama.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske 7. rujna 2007. godine. Na temelju ishođenih dopusnica za izvođenje studijskih programa na Visokoj školi se izvode dva prijediplomska stručna studija:
1. MENADŽMENT
- smjer Informatički menadžment
- smjer Menadžment ruralnog turizma
2. PODUZETNIŠTVO
- smjer Poduzetništvo usluga
- smjer Ruralno poduzetništvo

u v2

Na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici implementiran je integrirani sustav upravljanja. Integrirani sustav upravljanja implementiran na VŠMTI čine sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 sa IWA 2:2007 smjernicama za obrazovne ustanove, sustav upravljanja sigurnošću OHSAS 18001:2007 te sustav financijskog upravljanja i kontrola (FMC sustav). Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici usmjerena je na potpuno zadovoljavanje standarda i smjernica za osiguranje kvalitete europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) i Agencije za visoko obrazovanje (AZVO).

Na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici djeluje Centar za upravljanje kvalitetom koji ima sljedeće zadaće:
- Unapređenje usluga VŠMTI vezanih uz djelatnost Visoke škole
- Kontinuirano praćenje, mjerenje, analiziranje i podizanje razine zadovoljstva korisnika usluga Visoke škole
- Prikupljanje i analiziranje podataka vezanih uz realizaciju definiranih procesa te njihovo unapređivanje
- Usklađivanje sustava upravljanja sa promjenama zakonske regulative, te promjenama unutar VŠMTI
- Implementacija svih dostupnih inovacija i poboljšanja vezanih uz sustave upravljanja na VŠMTI
- Nadzor i provođenje korektivnih i preventivnih aktivnosti
- Nadzor i provođenje upravljanja dokumentacijom i zapisima
- Iniciranje i provođenje internih audita i unutarnjih samoprocjena
- Nadzor nad performansama sustava upravljanja kvalitetom i ostalim sustavima implementiranim na VŠMTI
- Periodična edukacija i podizanje svjesti svih zaposlenika i po potrebi korisnika usluga VŠMTI u svrhu ostvarivanja misije, vizije i politike kvalitete
- Omogućavanje dodatnog osposobljavanjai educiranja osoba zaduženih za upravljanja i realizaciju aktivnosti centra
- Kontinuirano usklađivanje sustava upravljanja kvalitetom sa Kriterijima za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola propisanih od strane AZVO te usklađivanje sa ESG te IWA 2:2007 smjernicama
- Ostali poslovi u svezi upravljanja kvalitetom

u v3

Više podataka o Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici i kolegiju "Upravljanje kvalitetom" saznajte na web stranici www.vsmti.hr.


Izvor:VŠMTI

1
17
10
2
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće