Srijeda 23 Lip 2021
Ispis

Kaoru Ishikawa

k i 1Kaoru Ishikawa (1915.-1989.) bio je jedan od najpoznatijih japanskih znanstvenika iz područja kvalitete i jedan od gurua kvalitete. Smatra ga se ocem japanskog pokreta kvalitete te predstavnikom uspješnog preuzimanja američkih iskustava te njihove neposredne implementacije i spajanja s japanskom praksom. Bio je jedan od pionira osvajanja novih vlastitih tehnika koje su kasnije proslavile Japan u cijelom svijetu. Dobitnik je značajne Demingove nagrade, a 1971. godine Američko društvo kontrole kvalitete (engl. American Society for Quality Control, ASQC) dodjelilo mu je prestižnu nagradu Grant Award za program izobrazbe u kontroli kvalitete.

"Ako dokumenti (pravila) nisu mijenjani unutar šest mjeseci, to znači da ih nitko ne koristi’’ (K. Ishikawa)

Kaoru Ishikawa se rodio u Tokiju kao najstariji od ukupno osam sinova Ichiro Ishikawe. Diplomirao je na fakultetu kemijskog inženjerstva, a prvi posao mu je bio u području brodogradnje. Poslije toga je radio u naftnoj tvrtki, a od 1978. predsjedavao je Institutom za tehnologiju u Musashiju. Tijekom četrdesetih i pedesetih godina prošlog stoljeća proučavao je teorijske principe Edvarda Deminga. Bio je predsjednik japanskog Udruženja znanstvenika i inženjera što je predstavljalo dobru domenu za njegovo djelovanje i veliki utjecaj i doprinos u razvijanju japanske strategije kvaliteta. Smatrao je implementaciju kvalitete u cjelokupnu organizacijsku strukturu tj. u svaki radni proces i aktivnost nužnim preduvjetom za povećanjem efikasnosti poslovanja i postizanja napretka bilo koje organizacije ili tvrtke. Kao jedno od glavnih postignuća ovoga velikog vizionara kvalitete smatra se uspjeh kružoka kvaliteta u Japanu koje je uveo 1962. godine kojima se nastojalo uključiti što veći broj zaposlenika različitih djelatnosti poduzeća u pribavljanje ideja o unapređivanju kvalitete na svim razinama u poduzeću.

k i 3Nedvojben je njegov svevremenski doprinos u razvoju alata kvalitete kao i uvođenju novih alata u ovom području. U tom kontekstu posebno mjesto zauzima dijagram uzroka i posljedica kojeg je prvi put upotrijebio 1960. u brodogradilištu Kawasaki u Japanu, a koji se po njomu naziva i Ishikawinim dijagramom (tzv. „riblja kost“). Pristup Kaoru Ishikawe kvaliteti nije podrazumijevao samo upotrebu sirovih podataka, već je implicitno podrazumijevao i njihovu analizu! I to analizu do samog radnog mjesta, tj. do onog mjesta gdje je izvor svih aktivnosti, a samim tim i eventualni izvor nastalih problema. Njegova filozofija borbe za kvalitetu počinjala je od jasne anamneze problema i donošenja istinske dijagnoze nakon koje se pristupalo traženju odgovarajućeg “lijeka”. Za takve aktivnosti bilo je neophodno imati sve relevantne statističke podatke sa svih nivoa radne organizacije, tj. svih zaposlenih, rukovodstva te usko specijaliziranih stručnjaka.

Ishikawa je prvi definirao i sedam alata kvaliteta, a to su:
1. Dijagram toka procesa,
2. Lista sakupljenih grešaka,
3. Histogram,
4. Pareto dijagram,
5. Dijagram uzroka i posljedice,
6. Korelacijski dijagram,
7. Kontrolne karte kvalitete.

Ishikawa je definirao i sedam kritičnih faktora koji su bili od suštinskog značaja za uspjeh kontrole kvalitete u Japanu:
1. Kontrola cjelokupne kvalitete širom kompanije i participiranje svih zaposlenika organizacije,
2. Obrazovanje i osposobljavanje u svim aspektima kvalitete,
3. Korištenje kružooka kvalitete s ciljem modernizacije i poboljšanja poslovnih procesa,
4. Provjere kvalitete od strane predsjednika i članova savjeta za kvalitetu dva puta godišnje,
5. Široka uporaba statističkih metoda i fokus na sprečavanju problema,
6. Promotivne aktivnosti kontrole kvalitete širom nacije sa nacionalnim ciljem održavanja japanske    
    kvalitete proizvoda kao prepoznatljive u svijetu
7. Revolucionarni mentalni stav od strane uprave i zaposlenih u međusobnim i odnosima prema korisniku,
    uključujući žalbe,ohrabrujuće rizike i širu domenu kontrole.

k i 2Poznati Shewhartov ciklus (PDCA - Plan, Do , Check, Act ) preuzeo je Edward Deming i prilagodio ga svom načinu razmišljanja tako da se danas više manje govori o Demingovom krugu u četiri koraka. Kaoru Ishikawa je navedeni krug još dalje proširio u šest koraka pod motom „Uvijek (makar) jedan korak dalje“.

Ishikava se filozofija pristupa kvaliti bazirala na 6 ključnih elemenata:
-Kvaliteta je apsolutno prva kategorija politike tvrtke i uvijek je ispred profita;
-Kvaliteta znači podudaranje sa zahtjevima kupaca/korisnika;
-Sve važne funkcije po horizontali su povezane kroz timski rad;
-Stalno se provode poboljšanja;
-Sve važne funkcije po vertikali povezane su kroz timski rad;
-Velika pažnja se posvećuje čovjeku, socijalnim elementima i sistemu.
Njegov rad je ostao obilježen zagovaranjem poštivanja principa kako inicijativa u tvrtki dolazi odozgo, a ideje se rađaju i provode odozdo, a sve u cilju neprekidnog poboljšanja te za stalan napredak svakog pojedinca, funkcije, proizvoda, usluge, procesa i na kraju cijelog sustava upravljanja.

Kaoru Ishikawa je bio veliki popularizator ideje kvalitete koji je svojim predavanjima na radiju i televiziji ušao u svaki dom u Japanu. Njegov ogroman ugled i poštovanje u svim slojevima japanskog društva imali su utjecaj na formiranje pravog političkog pokreta za kvalitetu koji je imao podršku japanskog društva i države. Time je stvorena prepoznatljiva japanska kvaliteta, čime je Ishikawa vratio ponos jednoj velikoj naciji i pokazao da Japanci nisu samo slijepi preuzimači tuđih ideja, već pametni učenici koji su u samo jednoj generaciji ostavili svoje učitelje (SAD) daleko iza sebe.

1
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće