Utorak 01 Pro 2020
Ispis

Knjiga "Sustavi upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju" - Tonći Lazibat

k sustavi upravljanjaKnjiga naziva "Sustavi upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju" sadrži osam poglavlja u kojima je opisan razvoj norma za upravljanje kvalitetom, opisana je serija norma ISO 9000 i Europska asocijacija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.

Mnoge zemlje ulažu u kvalitetu visokoškolskih institucija. Proces uspostavljanja sustava kvalitete u visokom obrazovanju izražen je u Europskoj uniji. ENQU - Europsko udruženje za unapređenje kvalitete u visokom obrazovanju zaduženo je za razvoj kvalitete visokog obrazovanja u Europi. Za razvoj kvalitete organizacija važno je sve izraženije certificiranje prema normi ISO 9001. Posljednjih godina sve više se upotrabljavaju ISO norme u uslužnom sektoru pa i u sektoru visokog obrazovanja.

U knjizi je opisan razvoj norma sustava upravljanja koji seže od 50-tih godina prošlog stoljeća. Prvo izdanje norme ISO 9001 bilo je 1987 godine i od tada uspostavljanje sustava prema toj normi je sve izraženije i svake godine se povećava broj certificiranih organizacija. U knjizi su opisani elementi norme ISO 9000, zatim faze uspostave sustava kvalitete, opisana je revizija norme ISO 9000, uvjeti za dobivanje certifikata prema normi ISO 9001, zahtjevi norme ISO 9001 u odnosu prema sustavu upravljanja kvalitetom, također su opisani zahtjevi norme u odnosu prema dokumentaciji kvalitete, zahtjevi norme u odnosu prema opredijeljenosti uprave za kvalitetu, zahtjevi norme u odnosu prema upravljanju resursima, zahtjevi norme prilikom realizacije proizvoda, zahtjevi norme u odnosu prema mjerenjima, analizi i poboljšanju, opisana je uloga menadžera kvalitete u organizaciji s certifikatom kvalitete, primjena niza norma ISO 9000 u obrazovanju.

U knjizi je detaljno opisana Europska asocijacija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, nastanak Europske asocijacije, opisane su agencije za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju, dat je popis europskih agencija za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju, opisani su tipovi evaluacije u europskom sustavu osiguranja kvalitete.

U knjizi se također nalazi istraživanje o sustavima upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju u Hrvatskoj. Opisan je predmet i cilj istraživanja, hipoteze i metode istraživanja, metodologija anketnog istraživanja i karakteristike analiziranih fakulteta, ocjena važnosti čimbenika za funkcioniranje fakulteta, strategija kvalitete na fakultetima, područja ocjenjivanja kvalitete, načini informiranja o kvaliteti u obrazovanju, područja provedbe edukativnih programa o kvaliteti u visokom obrazovanju, certifikat ISO 9001 na fakultetima, perspektive uvođenja sustava upravljanja kvalitetom na fakultetima.

Za kraj je dan zaključak o informacijama vezanim za područje kvalitete. Na kraju knjige se nalazi anketni upitnik i popis korištene literature.

Sadržaj knjige:
1. Uvod
2. Općenito o seriji normi ISO 9000
3. Razvoj normi za upravljanje kvalitetom
4. Europska asocijacija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju
5. Istraživanje o sustavima upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju u Hrvatskoj
6. Zaključak
7. Prilog
8. Literatura

Izdavač: Sinergija nakladništvo d.o.o.
Godina izdanja: 2005
ISBN: 953-6895-26-9
Broj stranica: 143
Recenzenti: prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Darko Tipurić, doc. dr. sc. Boris Sisek

sustavi upravljanja

Ukratko o autoru:
Profesor Tonći Lazibat rođen je u Dubrovniku 1965. godine. Diplomirao je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu 1990. godine. Magistrirao je 1993. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Završio je obrazovanje za upravljanje kvalitetom prema EOQ shemi. Radio je na poslovima vanjske trgovine i upravljanja kvalitetom. Redovni je profesor u trajnom zvanju na Katedri za trgovinu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
21
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće