Srijeda 04 Kol 2021
Ispis

EFOS kolegiji Upravljanje kvalitetom i Upravljanje marketingom

efosfakNa Ekonomskom fakultetu u Osijeku u sklopu diplomskog studija "Marketing" održavaju se kolegiji naziva Upravljanje kvalitetom i Upravljanje marketingom. Voditelj Katedre za marekting je prof. dr. sc. Marcel Meler. Ciljevi kolegija Upravljanje kvalitetom su upoznavanje s poslovnom koncepcijom kvalitete te ovladavanje znanjima kako upravljati poduzećem pomoću upravljanja kvalitetom. Ciljevi kolegija Upravljanje marketingom su upoznavanje s teorijom marketinga i razumijevanje procesa upravljanja marketingom, te stjecanje specijalističkih znanja o načinima provedbe upravljanja marketingom u pojedinim gospodarskim djelatnostima.

Ekonomski fakultet u Osijeku nudi 7 različitih studija na preddiplomskoj i diplomskoj razini (od kojih se aktivno izvode 5 studija: Financijski menadžment, Marketing, Menadžment, Poslovna informatika i Poduzetništvo), 4 poslijediplomska specijalistička studija, te 2 doktorska studija, na kojima je moguće birati velik broj kolegija prema vlasititim preferencama polaznika studija. Osim toga, na Fakultetu se mogu upisati i različiti programi stručnog usavršavanja. Nastava se odvija u suvremeno opremljenom prostoru. Studentima je na raspolaganju 5 informatičkih učionica, sa ukupno oko 200 računala) sa instaliranim paketima MS Office, programima za statističke obrade, inteligentne sustave, te raznim drugim aplikacijama, a sva su računala spojena na stalnu Internet vezu putem CARNet mreže.

Biblioteka s fundusom knjiga i časopisa, te čitaonica s virtualnim odjelom za internetski pristup svim relevantnim svjetskim bazama podataka na preko 400 računalskih mjesta, mogućnost bežičnog pristupa Internetu, posebne predavaonice za poslijediplomske studije, te potpuno informatizirana studentska služba s kojom studenti za sve svoje potrebe komuniciraju gotovo isključivo putem Interneta, daje mogućnost da svi zaposleni, njih stotinjak s dvadesetak vanjskih suradnika, te s preko 5.000 studenata, mogu zajedno odgovoriti pozivu struke i najnovijim metodama teoriju potvrditi u stvarnost.

Završetkom diplomskog studija “Marketing” studenti stječu konkretnija, osobito upravljačka ekonomska znanja, kao i znanja s područja managementa, te vrlo konkretizirana teorijska i praktična specijalistička znanja s područja marketinga i na taj su način osposobljeni za obavljanje najsloženijih marketinških poslova u subjektima gospodarskih i izvangospodarskih djelatnosti, a osobito onih koja se nalaze u najgornjoj razini managementa.

Sadržaj kolegija Upravljanje kvalitetom:
-Značaj kvalitete u suvremenim uvijetima poslovanja.
-Definiranje kvalitete.
-Razvoj sustava upravljanja kvalitetom.
-Upravljanje totalnom kvalitetom (TQM).
-Kvaliteta kao strateški cilj i činitelj konkurentnosti.
-Ekonomija kvalitete.
-Sustavi upravljanja kvalitetom.
-Standardna opertativna procedura (SOP).
-Upravljanje kvalitetom u virtualnoj ekonomiji.
-ISO norme.
-European Quality.
-Troškovi kvalitete.
-Politika kvalitete.
-Spirala kvalitete.
-PDCA ciklus.
-Metode i tehnike upravljanja kvalitetom.
-Modeli: Deming-ov, Juranov-ov, Crosby-ov.
-Kontrola kvalitete.
-Marketing kvalitete.

Sadržaj kolegija Upravljanje marketingom:
-Pristupna razmatranja. Uvodno o marketingu. Teorije marketinga. Upravljanje marketingom.
-Organizacija procesa marketing-planiranja. Strategijsko i marketing-planiranje. Marketing-istraživanje i marketing-informacijski sustav.
-Analiza tržišnih mogućnosti. Marketing-okruženje. Tržišta potrošača. Tržišta gospodarskih subjekata.
-Selekcioniranje ciljnih tržišta. Mjerenje i predviđanje potražnje. Tržišna segmentacija, fokusiranje i pozicioniranje.
-Razvijanje marketing-mixa. Upravljanje proizvodom. Upravljanje cijenama. Upravljanje prodajnom i distribucijom. Upravljanje promocijom.
-Upravljanje marketing-naporima. Razvijanje konkurentskih marketing-strategija. Provedba, organizacija i kontrola marketing-programa.
-Područna primjena marketinga. Agroindustrijski marketing. Marketing u trgovini. Marketing u turizmu. Marketing usluga. Industrijski marketing. Marketing u ostalim gospodarskim djelatnostima. Globalni marketing. Neprofitni marketing.

EFOS1

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek
tel: 031 224 400
fax: 031 211 604
www.efos.unios.hr


Izvor:EFOS

1
17
10
2
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće