Četvrtak 02 Pro 2021
Ispis

CMMI metodologija

cmmimeCMMI metodologija (Capability Maturity Model Integration) je metodologija pomoću koje se poboljšavaju procesi. CMM model (metodologija) nastao je 1987. godine, razvio ga je Watts Humphrey na SEI - Software Engineering Institute. Ministarstvo obrane Sjedinjenih Američkih Država pokrenulo je razvoj CMMI metodologije kako bi se mogla procijeniti kvaliteta razvoja softvera. CMM je postao standard za procjenjivanje i unapređivanje softverskih procesa.

CMMI metodologija predstavlja međunarodno prihvaćen model za ocjenu zrelosti softverskih, ali i sveukupnih poslovnih procesa i identifikaciju ključnih koraka neophodnih za poboljšanje kvalitete ovih procesa u nekoj organizaciji. CMM je organiziran u pet razina zrelosti, pri čemu su niže razine temelj višim razinama zrelosti.
1. The Initial Level - Inicjalna razina
2. The Repeatable Level - Ponavljajuća razina
3. The Defined Level - Definirana razina
4. The Managed Level - Upravljana razina
5. The Optimizing Level - Optimizirajuća razina

Vrste CMMI modela:
1. CMMI for Development (CMMI-DEV) - Razvoj proizvoda i usluga
2. CMMI for Services (CMMI-SVC) - Uspostavljanje, upravljanje i pružanje usluga
3. CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ) - Objedinjavanje proizvoda i usluga

Način na koji se CMMI metodologija može koristiti u organizaciji se dijeli na dva potencijalna pravca:
1. Kontinuirani pristup (Continuous Representation) – Procesna područja se biraju na osnovu prioriteta. Osnovni cilj je unaprijediti samo procesno područje do određenog nivoa zrelosti, a u skladu s drugim procesnim područjima s kojima je usko povezana.
2. Pristup po nivoima (Staged Representation) – Procesna područja se biraju na osnovu nivoa zrelosti na kome se organizacija nalazi, pa se samim tim pažnja usmjerava isključivo na procesna područja u okviru konkretnog nivoa zrelosti.

cmmi 1

CMMI certifikacija
Kod CMMI pristupa se umjesto izraza certificiran (certified) koristi izraz procijenjen (appraised). Procjena se vrši na osnovu upoređivanja postignutog sa zahtjevima definiranim u dokumentu "Appraisal Requirements for CMMI (ARC)". Dokumentom su definirane tri klase procjene:
1. A metoda - SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement). Nju provode SEI-autorizirani vodeći procjenjivači u skladu sa SCAMPI A Method Definition Document-om (MDD).
2. B metoda, koju provodi sama organizacija u cilju procjene nivoa zrelosti, ali sa značajno manjim troškovima. U okviru ove metode organizacija sama dobija detaljan uvid u snage i slabe točke svojih procesa i ima visoku svijest o tome na što treba obratiti pažnju u daljem razvoju.
3. C metoda, koja je najmanje formalna od svih spomenutih i kojom organizacija dobija u najkraćem roku izvještaj koliki je njen rejting po određenom nivou zrelosti i koji pokazuje koliko je organizacija spremna za formalni SCAMPI A metodu procjene.

Za procjenu razine zrelosti prema CMMI metodologiji ne dodjeljuje se certifikat kao kod ocjenjivanja po ISO normama, ali se dodjeljuje potvrda o postignutoj razini (1-5) koja ima vrijednost sličnu certifikatu i može se publicirati odnosno prikazivati kao oznaka postignute zrelosti.
    
Više podataka o CMMI metodologiji možete saznati na web stranici www.cmmiinstitute.com.


Izvor:CMMI Institute

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće