Nedjelja 24 Sij 2021
Ispis

AF kolegij Sigurnost hrane

agrfakultetNa diplomskom studiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održava se kolegij naziva Sigurnost hrane . Nositelj kolegija je prof. dr. sc. Dubravka Samaržija. Na kolegiju se poučava zakonodavstvo i sva prateća regulativa, odnosno standardi koji obuhvaćaju princip „cijelog lanca sigurnosti“ od proizvodnje i prerade do potrošača. Važno je pri tome naučiti primjenjivati vertikalu sigurnosti hrane kroz standarde i procese operacionalizacije kao i horizontalne veze od sigurnosti hrane prema odgovornosti za kvalitetu kroz model „od farme do stola“ (odnosno obratno), modela za proizvodnju, distribuciju i tržišni lanac. Globalizacija prehrambene industrije predstavlja dugi i kompleksan lanac snabdijevanja, popraćen velikim promjenama u poljoprivrednoj praksi, tehnologiji zaštite hrane, socijalnim i demografskim čimbenicima.

Ishodi učenja
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:
-Objasniti zdravstvene zahtjeve hrane u proizvodnom lancu od „farme do stola“
-Prepoznati moguće opasnosti (kontaminante) u proizvodnji hrane te identificirati zdravstvene i ekonomske posljedice kontaminacije hrane za ljude i životinje.
-Opisati sastavnice koncepta sigurnosti hrane te imenovati institucionalni i zakonodavni okvir područja sigurnosti hrane.
-Kreirati HACCP plan kroz utvrđivanje kritičnih kontrolnih točaka u proizvodnom procesu.
-Integrirati različite pristupe sigurnosti hrane prilikom samostalnog vođenja gospodarstva.

Opće kompetencije
Predmet osposobljava studente u širokim aspektima sigurnog vođenja u lancu snabdijevanja hranom koji je sigurna karika vrijednosti procjene u području proizvodnje sirovine za potrebe industrije hrane, Vlade i javnog zdravstva.

Oblici nastave
-Auditorne vježbe
-Auditorne vježbe – Metode za identifikaciju mikrobioloških i kemijskih opasnosti. Određivanje TDI, ADI, NOAEL, LOAEL, MRL. Klasiranje trupova zaklanih grla i njihovo označavanje.
-Predavanja
-Seminari
-Seminari – izlaganje seminarskog rada na temu: Važnost pravilne prehrane, Prehrambene piramide definirane od strane javnozdravstvenih institucija, Određivanje prehrambenog stanja pojedinih zemalja, Funkcionalna hrana i „Health claims“. Zadatak je da skupine studenata samostalno izrađuju, prezentiraju i sudjeluju u izlaganju u zadanom vremenu. Primjer sljedivosti proizvodnje govedine zaštićene oznakom zaštite zemljopisnog porijekla ili izvornosti. Primjeri implementacije HACCP-a i zadaci u proizvodnji proizvoda animalnog podrijetla, hrane za životinje i drugo. Primjeri pojedinih faza u analizi rizika.

Obvezna literatura
Havranek, J., Tudor Kalit, M., Bažok, R., Đugum, J., Grbeša, D., Hadžiosmanović, M., Ivanković, A., Jakopović, I., Orešković, S., Rupić, V., Samaržija, D. (2014): Sigurnost hrane (od polja do stola). Havranek, J., Tudor Kalit, M. (ur.). M. E. P. d. o. o. Zagreb.
AGBIOS (2002): Essential Biosafety, Merrickville, Ontario
Jeffrey M.Farbe, Ewen C.D.Todd (2000): Safe handling of Foods. Marcel Dekker, Inc.2000
Luning, P.A., Devlieghere, F., Verhe, R. (2006): Safety in the agri-food chain
Schmidt, R.H., Turner, R., E. (2003.): Food safety handbook, Wiley- interscience, New Jersey, USA.
Interne skripte

Preporučena literatura
Labbe, R.G., Garcia, S. (2001): Guide to Foodborne Pathogens. Ed Ronald G. Labbe, Santos Garcia, Wiley, New York
P. Pringle, (2003): Food. Simon& Schuster, New York
Wallace, C.A., Sperber, W.H., Mortimore, S.E. (2011.): Food safety for the 21st century – Managing HACCP and food safety throughout the global supply chain, Wiley-blackwell, Velika Britanija.
Schaw, I.C. (2013): Food safety – the science of keeping food safe, Wiley-blackwell, Velika Britanija.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima
Sigurnost hrane, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb.
Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek.

Agronomski fakultet
Agronomski fakultet je, od osnutka pa do danas, posvećen svojoj temeljnoj misiji: omogućiti studentima postizanje najviših akademskih standarda i stjecanja kompetencija temeljenih na najnovijim znanstvenim spoznajama. Sve u svrhu kako bi studenti bili pokretači razvoja suvremene održive poljoprivrede u skladu s potrebama hrvatskog društva i ciljanim nacionalnim razvojem. Kako bi ostvarili vlastitu misiju, stremimo unapređenju kvalitete znanstvenoistraživačkog rada i obrazovanja i uključivanju u jedinstven europski visoko obrazovni sustav. Na taj način izravno doprinosimo razvoju gospodarstva, ruralnom i održivom razvitku, kao i cjelokupnom regionalnom razvoju. U skladu sa svekolikim društvenim i gospodarskim potrebama razvijali smo i razvijamo relevantne studijske programe za obrazovanje sadašnjih i budućih studenata. Kao najstarija obrazovna institucija iz područja poljoprivrede, posvećeni smo razvoju hrvatske znanosti i poljoprivrede, a naš fakultet činimo kreativnim i  poticajnim mjestom za studiranje i rad. Težimo izvrsnosti, a briga o studentima jedna je od temeljnih pretpostavki za bilo koju aktivnost. U svom djelovanju oslanjamo se na visoke akademske i etičke vrijednosti u svim segmentima.


Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska

agrfakultet2

Više podataka o kolegiju Sigurnost hrane možete saznati na internetskoj stranici www.agr.unizg.hr.


Izvor:AGRONOMSKI FAKULTET

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
21
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće