Četvrtak 02 Pro 2021
Ispis

Reorganizacija niza norma sustava upravljanja kvalitetom

nnU suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Reorganizacija niza norma sustava upravljanja kvalitetom"

iz časopisa Svijet po mjeri (broj 2/2014) čiji je autor mr. sc. Nenad Nikolić, dipl. ing. Sustav upravljanja kvalitetom temeljni je horizontalni sustav upravljanja zasnovan na normi sustava upravljanja kvalitetom u kojemu je temeljna norma HRN EN ISO 9000:2008, Sustavi upravljanja kvalitetom – Temeljna načela i terminološki rječnik, a najpoznatija i najprodavanija norma HRN EN ISO 9001:2009, Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi. Obje su norme u ovome trenutku u postupku prerada, za koju se očekuje da bi mogla biti završena krajem 2015. godine. Prerada je obimna i korjenita, dosta je novih i preciznijih stavova i odredaba, a obujam obiju norma mogao bi se povećati za 50 % u odnosu na prethodno izdanje. Preradu provode eksperti i stručnjaci skupljeni širom svijeta u okviru rada radnih skupina tehničkih odbora i pododbora.

Tehnički odbori u području sustava upravljanja kvalitetom
U hrvatskome nacionalnom normirnom tijelu, Hrvatskome zavodu za norme, u području sustava upravljanja kvalitetom djeluje tehnički odbor HZN/TO 176, Upravljanje kvalitetom i osiguravanje kvalitete sastavljen u ovome trenutku od oko 50 stručnjaka iz 19 organizacija. Taj tehnički odbor prati rad i dokumente odgovarajućih međunarodnih odbora ISO/TC 176, Quality management and quality assurance i ISO/TC 262, Risk Management kao i odgovarajućih europskih odbora CEN/TC 279, Value management – Value analysis, functional analysis, CEN/TC 362, Project Committee – Healthcare services – Quality management systems i CEN/TC 389, Innovation Management.

Na međunarodnoj razini za razvoj norma sustava upravljanja kvalitetom zadužen je međunarodni tehnički odbor ISO/TC 176, Quality management and quality assurance. Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO). Međunarodna organizacija za normizaciju ima sporazum s Europskim odborom za normizaciju (CEN) o zajedničkome radu na izradi pojedinih norma. U slučaju norma niza ISO 9000 upravo je ISO vodeća organizacija za razvoj tih norma i ukupan se rad
provodi u ISO-ovim stručnim radnim tijelima.
Tehnički odbor ISO/TC 176 sastoji se od tri pododbora:
ISO/TC 176/SC 1, Concepts and terminology
ISO/TC 176/SC 2, Quality systems i
ISO/TC 176/SC 3, Supporting technologies.

Za pojedine projekte i izradu norma osnivaju se radne skupine. Najvažnije su radne skupine međunarodnoga tehničkog odbora ISO/TC 176:
ISO/TC 176/SC 1/WG 1, Development of ISO 9000
ISO/TC 176/SC 1/WG 2, Consistency of use of concepts, terms and definitions in ISO/TC 176 standards
ISO/TC 176/SC 1/WG 3, Harmonization of terms and definitions with other bodies
ISO/TC 176/SC 2/WG 24, Revision of ISO 9001
ISO/TC 176/SC 3/WG 16, Joint WG with TC 207/SC2 for the revision of ISO 19011
ISO/TC 176/WG 3, Quality management for electoral assurance
ISO/TC 176/WG 4, Quality management systems – Application of ISO 9001 in local government

Svaki normativni dokument ima svoj vijek trajanja i svoj stupanj povjerenja. Najviši stupanj povjerenja imaju norme, ali u uporabi su i dokumenti nižega stupnja povjerenja poput tehničkih specifikacija, tehničkih izvještaja, javno dostupnih specifikacija ili dogovora s radionica. Potrebno je nekoliko godina kako bi se uskladili svi zainteresirani i prihvatili normu. Isto tako postoji obveza da se nakon pet godina od dana prihvaćanja ponovo pregleda norma i tijekom pregleda treba se ustanoviti može li norma u takvom obliku ispunjavati svoju svrhu u idućih pet godina, može li se unaprijediti amandmanom ili je treba potpuno preraditi. U slučaju norma ISO 9000 i ISO 9001 odlučeno je da dosadašnje norme više ne odgovaraju svojoj svrsi i u tijeku je proces prerade obiju norma u kojem će norme biti radikalno izmijenjene.

Koje se promjene očekuju u budućoj normi ISO 9000:2015?
U budućoj normi ISO 9000:2015, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary očekuju se sljedeće važne promjene:
– potpuna prerada norme, norma bi mogla biti znatno većeg obujma
– promjene su u koncepciji, nazivlju, dosadašnjim definicijama, uvode se nove definicije
– promjene su u stavljanju težišta na cjelokupni uspjeh organizacije, izračune, procjene, materijalne i nematerijalne pokazatelje u većoj mjeri nego prije
– norma se manje bavi administracijom ili formom u odnosu na prethodno izdanje, a više primjenom novih ekonomskih spoznaja, pokazatelja i metoda
– norma zahtijeva puno šire obrazovanje kadrova unutar organizacije i kadrova koji dolaze u audit (između ostaloga potrebna će biti dodatna pravna, ekonomska, knjigovodstvena i financijska znanja...)

U prethodnome izdanju norme ISO 9000 nije se mnogo govorilo o proizvodima, nego uglavnom o uspostavi sustava upravljanja kvalitetom. Očito je da sama činjenica da je organizacija uspostavila sustav upravljanja kvalitetom potrošačima i kupcima nije dovoljno jamstvo da takva organizacija ujedno i proizvodi kvalitetne proizvode. Kupci i potrošači očito žele dodatnu sigurnost da je ta organizacija s takvim uspostavljenim sustavom upravljanja kvalitetom onda i sposobna proizvoditi proizvode koji zadovoljavaju kupce i potrošače tih proizvoda. U nacrtima budućih rješenja norme ISO 9000 taj se stav osnažuje u odnosu na prethodno izdanje.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 2/2014). Više podataka o časopisu možete pronaći na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće