Srijeda 23 Lip 2021
Ispis

Paretovo načelo i kako ga upotrebljavati

paret1U suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Paretovo načelo i kako ga upotrebljavati" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 3/2015) čiji je autor Mirko Vuković, dipl. ing.

Paretovo načelo ili načelo 80/20 utvrđuje da između uzroka i rezultata, ulaza i izlaza te napora i postignuća postoji ugrađena neravnoteža, odnosno da manjina uzroka, ulaza ili napora obično dovodi od većine rezultata, izlaza ili dobitaka. To doslovno znači da na primjer 80 posto onoga što postižemo u našemu radu dolazi od 20 posto potrošenih napora i vremena. Prema tome za praktične je svrhe četiri petine napora (njihov najveći dio) u velikoj mjeri nevažan. To je u suprotnosti s onim što obično ljudi očekuju.

Načelo 80/20 otkriva da malo od onoga što radimo stvarno daje važne rezultate. Stoga utvrđivanjem tih 20 posto i usmjerenjem naših napora na njih možemo otključati ogromni potencijal tih magičnih 20 posto i u velikoj mjeri povećati našu djelotvornost, preoblikovati naše poslovanje i naše karijere te tako bitno promijeniti naš život. Stoga to načelo može i treba upotrebljavati svaka inteligentna osoba i svaka organizacija u svojemu svakodnevnom životu i radu. Njegova uporaba može povećati djelotvornost i omogućiti postizanje velikih rezultata s malo napora, umnogostručiti profitabilnost tvrtka i djelotvornost svake organizacije te istodobno pomoći sniženju troškova poslovanja.

Mnogi su primjeri djelovanja Paretova načela potvrđeni u gospodarstvu. Dvadeset posto proizvoda obično čini oko 80 posto prodane vrijednosti, u novčanome iznosu isto tako 20 posto kupaca obično također osigurava oko 80 posto dobitka organizacije. Dobar je model za opis načela 80/20 stroj s unutrašnjim izgaranjem, čija je iskoristivost utrošene energije cca 20 % dok se najveći dio energije gubi u izgaranju (cca 80 %).

U ovome ćemo članku oslanjajući se na ideje koje je izložio Robert Koch u svojoj knjizi Načelo 80/20 pokušati objasniti kako se primjenom načela 80/20 može postići mnogo više s mnogo manje napora, vremena i sredstava jednostavno stavljajući težište na tih najvažnijih dvadeset posto.

Paretovo otkriće: sustavno predvidljivo pomanjkanje ravnoteže
Model na kojem se temelji načelo 80/20 otkrio je krajem devetnaestoga stoljeća (1897. godine) talijanski ekonomist Vilfredo Pareto (1848. – 1923.) proučavajući modele razdiobe prihoda i bogatstava. Međutim, taj model „predvidljive neravnoteže”, kako ga je on nazvao, proniče u sve aspekte života. Istražujući modele razdiobe bogatstava i prihoda u devetnaestom stoljeću u Engleskoj, Pareto je otkrio da većina prihoda i bogatstava odlazi manjini ljudi. U tome možda i nije bilo ništa neobično. Ali on je također otkrio da postoji stalan matematički odnos između postotka odgovarajuće populacije i količine prihoda ili bogatstava koje ta skupina uživa. Jednostavnije rečeno, ako 20 posto pučanstva uživa 80 posto bogatstava, tada bismo mogli pouzdano predvidjeti da 10 posto pučanstva ima recimo 65 posto bogatstava, a 5 posto bi imalo 50 posto1. Bit toga otkrića nisu postotci, nego činjenica da je razdioba bogatstava unutar društvene zajednice bila predvidljivo neuravnotežena.

Pareto je nadalje otkrio da se isti model neuravnotežene razdiobe dosljedno ponavljao u svim razdobljima i u svim zemljama gdjegod je on promatrao slične podatke. Je li to bila hirovita podudarnost ili nešto što je imalo dublje značenje za gospodarstvo i društvo? Bi li ono djelovalo kad bi se primijenilo na skupove podataka koji se odnose na stvari različite od prihoda i bogatstva?

Juranovo pravilo nekoliko životno važnih i mnogo trivijalnih
Drugi promicatelj načela 80/20 bio je veliki guru kakvoće, američki inženjer rođen u Rumunjskoj Joseph Moses Juran (1904. – 2006.), jedan od vodećih stručnjaka koji stoje iza revolucije u upravljanju kakvoćom između pedesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća. On je Paretovo načelo, koje je nazivao i „pravilom nekoliko životno važnih stvari i mnogo trivijalnih”, primijenio na razdiobu gubitaka u upravljanju kakvoćom2. Njegova je velika ideja bila uporaba načela 80/20 zajedno s drugim statističkim metodama kako bi se otkrili bitni čimbenici koji utječu na kakvoću, uklonile pogrješke i poboljšala pouzdanost i vrijednost industrijskih i potrošačkih roba. Juranova prijelomna knjiga Quality Control Handbook u kojoj je izneseno načelo 80/20 objavljena je prvi put 1951. godine i otada je doživjela pet izdanja. Kao što je ekonomist Pareto otkrio zakonitosti neravnomjerne razdiobe bogatstva i prihoda, tako je inženjer Juran otkrio zakonitosti razdiobe pojedinih faktora koji utječu na kakvoću.

Većina američkih industrijalaca nije bila posebno zainteresirana za Juranove teorije. Juran je zajedno s drugim velikim guruima kakvoće Edwardsom Demingom i Homerom Sarahsonom nakon II. svjetskoga rata bio pozvan u Japan da pomogne razvoju poslijeratnoga Japana u preobrazbi kakvoće njihovih proizvoda. Njegove su ideje u Japanu našle mnogo bolji prijam nego u njegovoj zemlji. Tek kad je, nakon 1970. godine, postalo jasno da su Japanci ugrozili konkurentnost američke industrije, Jurana su počeli ozbiljno shvaćati i na zapadu. On je ponovno dao američkoj industriji ono što je učinio za japansku industriju.

Načelo 80/20 bilo je jedan od ključnih elemenata globalne revolucije u kakvoći. Preokret u području upravljanja kakvoćom koji se odvijao između 1950. i 1990. godine doveo je do preobrazbe kakvoće i vrijednosti potrošačkih roba te omogućio da se primjenom statističkih metoda uz niže cijene dosljedno postiže visoka kakvoća.

Pobjednik uzima sve
Djelovanje načela 80/20 nigdje nije tako izraženo kao u veoma visokim prihodima i slavi koju uživa veoma malen broj elitnih profesionalaca u odnosu na obične ljude. Mali postotak istaknutih pojedinaca u svim sferama ljudskoga djelovanja dobiva nerazmjernu količinu prihoda, priznanja i slave. Veoma je velika razlika između onih na vrhu i veoma poznatih svima i onih koji su gotovo pri vrhu. Najpoznatije zvijezde estrade, nogometa ili košarke mogu zaraditi milijune; oni koji su nešto ispod najvišega ranga mogu samo udobno živjeti.

U dvadesetome stoljeću učinjeni su veliki pokušaji za poravnanjem zarada, ali nejednakost uklanjana u jednoj sferi pojavljivala se u drugoj.

Zbog čega je načelo 80/20 tako važno?
Razlog zašto je načelo 80/20 tako važno u tome je što je ono protuintuitivno. U našoj je naravi da očekujemo da svi uzroci ugrubo imaju isto značenje, da svi problemi imaju velik broj uzroka tako da nije vrijedno izdvajati nekoliko ključnih uzroka, da su sve mogućnosti grubo govoreći iste vrijednosti tako da ih mi sve jednako obrađujemo.

Vjerovanje da su uzroci i rezultati općenito jednako uravnoteženi (da će 50 posto uzroka ili izlaza dati 50 posto rezultata ili izlaza) duboko je ukorijenjeno u naš mentalni sklop. Kad bismo međutim analizirali dva skupa podataka koja se odnose na uzroke i rezultate, najvjerojatnije bismo kao rezultat dobili određeni model neravnoteže. Neravnoteža može biti 65/35, 70/30, 75/25, 80/20, 95/5 ili 99/1 ili bilo koji skup brojeva između njih. Kad saznamo pravi odnos vjerojatno ćemo biti iznenađeni stupnjem njihove neravnoteže. Postavlja se pitanje zašto bismo se trebali brinuti za načelo 80/20? Shvaćali mi to načelo ili ne ono utječe na naš život, na naš društveni svijet i na mjesto na kojemu radimo. Međutim razumijevanje načela 80/20 daje dublji uvid u ono što se stvarno događa u svijetu oko nas.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 3/2015). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

1
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće