Četvrtak 21 Lis 2021
Ispis

Unaprjeđenje u novome izdanju ISO 9001: Malo poglavlje za velike promjene

novo izdanjeU suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Unaprjeđenje u novome izdanju ISO 9001: Malo poglavlje za velike promjene" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 2/2017) čiji je autor Igor Liščić, mr.sc.

Novo izdanje međunarodne norme ISO 9001:2015, Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi, objavljeno je u rujnu 2015., a u rujnu 2018. godine završava prijelazno razdoblje, tijekom kojega se sve organizacije certificirane u skladu sa zahtjevima prethodnoga izdanja norme iz 2008. godine moraju uskladiti sa zahtjevima novoga izdanja. U skladu s prethodim najavama, norma je doživjela znatne izmjene u odnosu na prethodno izdanje, što odgovara dosadašnjoj praksi da svako drugo izdanje norme donosi veće novine.

Koje će sve koristi norma donijeti poduzećima koja je budu uvodila te kako će se tumačiti pojedini zahtjevi norme, bit će poznato nakon određenoga vremena u kojemu se norma primjenjuje. Sigurno je već na osnovi pregleda norme ISO 9001:2015 i vodiča za njezinu primjenu koji je međunarodna organizacija ISO objavila 2016. godine, da norma može poslužiti kao okvir za primjenu različitih alata i metodologija kojima se vodstvo poduzeća obično koristi u cilju optimiranja poslovnih procesa.

U članku se najprije daje osvrt na razvoj zahtjeva za unapređenjem kroz sva izdanja norme ISO 9001, počevši od prvoga izdanja iz 1987 godine, do posljednjega izdanja norme ISO 9001:2015, koje je trenutačno na snazi. Prateći povijesni razvoj može se dobro uočiti i evolucija norme od orijentiranosti na zadovoljenje zahtjeva koji se odnose na specifikacije proizvoda i usluga, prijelaz na procesni pristup s većim naglaskom na cjelovitost sustava unutar organizacije do zadnjega izdanja norme, koje je pretvara u alat koji omogućava vodstvu poduzeća. Na kraju se pregledom nekih najpoznatijih metodologija za unaprjeđenje poslovnih procesa, obrazlažu prednosti primjene norme ISO 9001:2015 kao okvira za sustavnu i trajnu primjenu spomenutih metodologija.

Povijest zahtjeva za unaprjeđenjem u prethodnim izdanjima norme
Prvo izdanje niza norma ISO 9000, objavljeno 1987. godine, u osnovi je bilo prihvaćanje britanskih norma niza 5750, koje su se odnosile u prvome redu na proizvodna poduzeća. Ove norme bile su zasnovane na principu definiranja načina kako se upravlja procesom proizvodnje, umjesto praćenja što se proizvodi. Niz norma sastojao se od četiri norme, od kojih je ona s oznakom 9001 bila najsloženija, a propisivala je model za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom u razvoju, projektiranju, proizvodnji, instalaciji i servisu. Norme koje su određivale druga dva modela (9002 i 9003) potpuno su povućene u sklopu revizije 2000. godine.

U jezičnome stilu bio je uočljiv snažan utjecaj američkih vojnih norma, stoga je prvo (a i drugo) izdanje bilo najprikladnije za proizvodne procese kod kojih su aktivnosti i uzajamni odnosi čvrsto strukturirani. Norma ISO 9001:1987 sadržavala je 20 poglavlja, bez zahtjeva vezanih za unaprjeđenje. Jedina naznaka budućih zahtjeva za unaprjeđenje bila je u sklopu poglavlja 4.14, koje se odnosilo na popravne radnje.

Sljedeće, drugo izdanje niza norme objavljeno je 1994. godine. U njemu se prvi put pojavljuje pojam preventivne radnje u sklopu poglavlja 4.14, koje tako dobiva naziv Popravne i preventivne radnje. Struktura toga izdanja norme bila je, kao i kod prvoga izdanja, takva da je svako od dvadeset poglavlja sadržavalo zahtjeve za dokumentiranim postupcima, što je posljedično značilo veliku količinu dokumenata za organizaciju koja se odluči na certifikaciju. Zbog toga se prvotna ideja cjelokupnoga upravljanja procesima dobrim dijelom pretvorila u prekomjernu administraciju, odnosno u upravljanje dokumentima i zapisima. Vjerojatno je to bio i jedan od glavnih razloga da su se za certifikaciju odlučivala u najvećoj mjeri velika proizvodna poduzeća. Treće izdanje norme, objavljeno 2000 godine, donijelo je temeljito izmijenjenu strukture norme. U potpunosti je uveden procesni pristup, koji zajedno s metodologijom PDCA (Plan-Do-Check-ACt) čini temelj norme. Struktura i sadržaj norme potpuno su izmijenjeni, a zahtjevi za dokumentiranim postupcima su bitno smanjeni. Ove promjene učinile su normu znatno prihvatljivijom manjim poduzećima i poduzećima koja se bave uslužnim djelatnostima.

Može se također utvrditi da je norma ISO 9001:2000 onaj ključni iskorak od upravljanja kvalitetom proizvoda i usluge prema alatu za cjelovito upravljanje kvalitetom svih ključnih procesa u poduzeću. Drugim riječima, dok su prethodna izdanja norme ISO 9001 bila usmjerena u prvome redu na proizvodnju (ili realizaciju usluge u uslužnim djelatnostima), kontrolu kvalitete i djelatnosti koje neposredno podržavaju proizvodnju i kontrolu kvalitete, novim izdanjem iz 2000. godine obuhvaćeni su gotovo svi procesi u poduzeću kao što su, na primjer, prodaja, nabava i ljudski resursi. Posebno je važno istaknuti da je zahtjevima norme obuhvaćeno i okružje poduzeća kroz praćenje potreba zadovoljstva kupaca i upravljanje odnosom s dobavljačima.

Norma ISO 9001:2000 također prvi put donosi izričit zahtjeve za unaprjeđenjem i trajnim unaprjeđenjem. Ti su zahtjevi opisani u poglavljima 4.1 Opći zahtjevi i 5 Odgovornost uprave, a posebno detaljno u poglavlju 8.5 Unaprjeđenje. Poduzeće je obvezno neprekidno poboljšavati učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom. Za ostvarenje toga cilja poduzeće se koristi politikom i ciljevima kvalitete, rezultatima unutarnjih i vanjskih provjera, analizom podataka, popravnim i preventivnim radnjama i preispitivanjem sustava koje provodi poslovodstvo.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 2/2017). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.Izvor:HMD

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće