Srijeda 27 Lis 2021
Ispis

Zašto umiru sustavi upravljanja?

zastosisU suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Zašto umiru sustavi upravljanja?" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 1/2019) čija je autorica dr. sc. Ivanka Lovrenčić Mikelić.

Za sustave upravljanja često će se čuti da se kaže da su živi sustavi. I to je istina. To znači da sustavi nisu statični nakon što se jednom uspostave i počnu primjenjivati, nego da se neprestano prilagođavaju potrebama i novim spoznajama te da idu ukorak s vremenom. Oni rastu ili se smanjuju, preoblikuju se i kontinuirano se poboljšavaju kako to traži npr. norma HRN EN ISO/IEC 17025.

Jedna je od najvećih pogrešaka koju mogu napraviti laboratoriji ili bilo koja druga tijela za ocjenu sukladnosti smatrati svoj sustav upravljanja nepromjenjivim i neživim i ne brinuti se o njemu. Takav će sustav neizbježno početi propadati i ako se o njemu dovoljno dugo ne bude vodila odgovarajuća briga, jednostavno će umrijeti, tj. postati mrtvo slovo na papiru koje nema puno veze sa stvarnim životom u laboratoriju. Jednako kao što sustav može biti živ, tako može biti i mrtav. Upravo o razlozima zbog kojih umiru sustavi upravljanja bit će riječi u ovome članku. Njih je dobro osvijestiti ako želimo svoj sustav održati živim i zdravim. Članak je napisan iz perspektive akreditiranoga umjernog ili ispitnog laboratorija, ali je primjenjiv na sva tijela za ocjenjivanje sukladnosti i na sve sustave upravljanja.

Nekoliko razloga
Nema podrške uprave organizacije i/ili voditelja laboratorija
Podrška uprave organizacije i voditelja laboratorija ključna je u svim fazama razvoja i primjene svakoga sustava upravljanja. Zapravo, bez njihove podrške ne bi ni trebalo uvoditi sustav u laboratorij jer oni svojim stavom definiraju odnos cijeloga laboratorija prema sustavu i traženome načinu rada. Čak i ako osoblje laboratorija prihvati sustav, bez podrške uprave organizacije ili laboratorija događat će se nepotrebni zastoji i poteškoće, a vrijeme i energija trošit će se na njihovo rješavanje umjesto na redoviti posao. Uloga je uprave i voditelja da osiguraju resurse za normalno funkcioniranje sustava i da prvi promiču kulturu njegova prihvaćanja. Bez toga sustav nikada neće funkcionirati kako bi trebao, a aktivnosti vezane uz njega smatrat će se sporednim poslom. To uvelike pridonosi lošemu održavanju i primjeni sustava i nosi velik rizik da se sustav jednostavno prestane primjenjivati i izgubi svoj smisao. Znači, podrška uprave ili voditelja ne smije biti samo deklarativna, nego uprava ili voditelj imaju stvarnu odgovornost za sustav.

Nema podrške osoblja
Osim što je nužno da uprave organizacija i laboratorija podržavaju uvođenje i primjenu sustava upravljanja, nužno je i da ga prihvati cjelokupno osoblje laboratorija jer će ono biti u svakodnevnome kontaktu sa sustavom kroz sve aktivnosti u području akreditacije. Prihvaćanje sustava očituje se obavljanjem aktivnosti u skladu s dogovorom, tj. dokumentiranim sustavom i voljom za poboljšavanje sustava. Ako osoblje ne prihvaća sustav, ono vrlo vjerojatno neće obavljati aktivnosti u skladu sa sustavom i on opet neće postići svoju pravu svrhu. Tada će se dosta vremena morati ulagati u nadzor nad osobljem i teško će se razvijati kultura kvalitete i povjerenja. Da bi sustav funkcionirao kako treba, sve ga se osoblje mora pridržavati. Rad u skladu sa sustavom morao bi postati automatska ili nesvjesna radnja u svakodnevnim aktivnostima. Samo je tako moguće imati ujednačen rad u laboratoriju i dobiti najviše koristi od sustava. U suprotnom, sustav i laboratorijske aktivnosti stalno će biti izloženi rizicima nedosljednosti ili manjkavosti, a sustav bi se mogao zaboraviti čim se smanji nadzor nad osobljem i podsjetnici o njegovoj nužnoj primjeni. Da bi osoblje prihvatilo sustav, ono mora uvidjeti njegovu vrijednost i dobrobiti koje sustav donosi u svakodnevnome radu. To znači da sustav mora odgovarati svakodnevnim potrebama i mogućnostima te da ne smije biti sam sebi svrhom.

Stav da je sustav upravljanja odgovornost samo osobe zadužene za kvalitetu
To i nije tako rijedak stav čak ni u već akreditiranim laboratorijima iako je potpuno pogrešan. Taj je stav usko povezan s podrškom uprave i cjelokupnoga osoblja kvaliteti i sustavima upravljanja iako uzročno-posljedična veza ne mora uvijek biti potpuno jednostavna i jasna. Može se dogoditi da osoblje ne podržava sustav upravljanja i zato se ne želi baviti njime, tj. brigu o sustavu prebacuje samo na osobu zaduženu za kvalitetu, a može biti i obrnuto, tj. da osoblje misli da su sustav i sve vezano uz njega posao samo za osobu zaduženu za kvalitetu, pa se zato ne želi baviti time. Kako god bilo, sustav se ne tiče samo jedne osobe i odgovornost je uprave laboratorija da to objasni cijelomu osoblju. Postojanje takvoga stava u laboratoriju nije zanemariv problem i uprava laboratorija mora ga riješiti ako želi da sustav funkcionira i da se rad u laboratoriju odvija neometano. Osoba zadužena za kvalitetu može samostalno održavati i primjenjivati znatan dio sustava upravljanja, ali nikad to neće moći sama za cijeli sustav iz jednostavnoga razloga što jedna osoba ne može znati i raditi sve i što se sustav ne odnosi samo na jednu osobu, nego na sve osobe koje rade u području akreditacije. Očekivati da sustav bude briga samo jedne osobe znači unaprijed ga osuditi na propast ili na barem jako teško preživljavanje.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 1/2019). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće