Petak 22 Sij 2021
Ispis

Menadžeri kvalitete

management1Menadžment je proces oblikovanja i održavanja okruženja u kojemu pojedinci, radeći zajedno u skupinama ostvaruju odabrane ciljeve. To je proces postizanja željenih rezultata kroz efikasno korištenje ljudskih i materijalnih resursa. Pojam menadžer ima više značenja, najčešća su da je menadžer poslovođa, upravitelj, poduzetnik ili ravnatelj. Zadaci menadžera u organizacijama su planiranje, organiziranje, vođenje, kontroliranje i upravljanje.

Razine menadžera su:
-Visoka razina (Top Manager)
-Srednja razina (Middle Manager)
-Prva razina, poslovođa (Low Manager)

Menadžeri kvalitete kako god se nazivali (upravitelji kvalitetom, predstavnici uprave za kvalitetu itd.) imaju zadatke kao i svaki drugi menadžeri uz dodatne zahtjeve vezane za upravljanje kvalitetom u organizaciji u kojoj rade. Menadžeri kvalitete spadaju u visoku razinu menadžera, odnosno top managment. Posao menadžera kvalitete je vrlo zahtjevan, izazovan i odgovoran posao. Oni moraju biti pouzdani, staloženi, strpljivi, ambiciozni, precizni i uporni. Njihovo radno mjesto pruža im mogućnost upoznavanja najviših svjetskih dostignuća u području upravljanja kvalitetom unutar organizacije u kojoj rade. Menadžer kvalitete mora završiti određeno školovanje i mora imati iskustva u području upravljanja kvalitetom i marketingom. Poželjno je da menadžeri kvalitete imaju završen fakultet i dodatna školovanja za menadžera kvalitete.

Menadžeri kvalitete moraju proći školovanje koje uključuje specifična znanja kao što su:
- Izgradnja sustava upravljanja kvalitetom
- Timski rad i motivacija
- Obrada i prikaz podataka
- Nadzor sustava upravljanja kvalitetom
- Upravljanje sustavom kvalitete
- Primjena metoda i alata u sustavu odlučivanja
- Statističke metode za donošenje odluka
- Suvremeni trendovi menadžmenta

management2

Menadžeri kvalitete u organizaciji u kojoj rade uspostavljaju sustav upravljanja kvalitetom i odgovorni su za njegovu primjenu. Oni koordiniraju sve poslove vezane za kvalitetu sa svim zaposlenicima organizacije. Organiziraju potrebnu izobrazbu zaposlenika i pomažu u razumijevanju uvođenja sustava kvalitete. Izrađuju svu potrebnu dokumentaciju upravljanja kvalitetom, organiziraju provođenje unutrašnjih audita. Utvrđuju nedostatke u sustavu upravljanja i predlažu poboljšavanja izgrađenog sustava. Sudjeluju kod provođenja upravinih ocjena, daju ulazne podatke upravi i pomažu pri donošenju odluka vezanih za upravljanje kvalitetom.

Menadžeri kvalitete moraju se kontinuirano usavršavati i pratiti trendove u području upravljanja kvalitetom. Oni moraju samostalno uvoditi i unapređivati sustav upravljanja kvalitetom, primjenjivati tehnike i alate za auditiranje sustava kvalitete, integrirati sustav upravljanja kvalitetom s drugim sustavima upravljanja kao što su upravljanje okolišem, upravljanje informacijskom sigurnosti itd.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
21
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće