Petak 14 Kol 2020
Ispis

Direktiva o jednostavnim tlačnim posudama 2014/29/EU

tlacnaposudaaStavljanje jednostavnih tlačnih posuda na tržište i uporabu ima za cilj osigurati zdravlje i sigurnost ljudi, zaštitu domaćih životinja i imovine od opasnosti od istjecanja ili puknuća.

Za stavljanje na tržište EU taj se cilj postiže primjenom Direktive 2014/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu jednostavnih tlačnih posuda. Osim toga, cilj same direktive je ujednačiti pravila koja se tiču jednostavnih tlačnih posuda na cjelokupnom području EU.

Direktiva 2014/29/EU propisuje jedinstvena pravila o stavljanju jednostavnih tlačnih posuda na tržište i u uporabu, a primjenjuje se na posude koje su proizvedene u serijama poput bilo koje zavarene posude namijenjene za izlaganje unutarnjem predtlaku većem od 0,5 bara i za sadržavanje zraka ili dušika te nisu namijenjene loženju, kao i dijelove i sklopove koji pridonose čvrstoći posude pod tlakom izrađene od kvalitetnog čelika ili aluminija.
Ne primjenjuje se na: posude koje su posebno oblikovane za nuklearnu upotrebu; posude koje se instaliraju na brodove i u zrakoplove; protupožarne aparate.

Ključne točke direktive su:
    1. Većina jednostavnih tlačnih posuda obuhvaćenih Direktivom mora nositi oznaku CE o sukladnosti kako bi pokazale da zadovoljavaju sve osnovne sigurnosne zahtjeve zakonodavstva EU-a.
    2. Proizvođač mora provesti ocjenu sukladnosti i izraditi detaljnu tehničku dokumentaciju za posude.
    3. Uvoznici moraju provjeriti jesu li proizvođači ispravno proveli postupak ocjenjivanja sukladnosti te obavijestiti tijela za nadzor sigurnosti ako smatraju da posuda nije u skladu s osnovnim sigurnosnim zahtjevima.
    4. Sva potrebna dokumentacija mora se bilježiti i čuvati 10 godina.
    5. Upute i sigurnosne informacije moraju biti napisane na jeziku kojega s lakoćom razumiju krajnji korisnici.
    6. Proizvođači i uvoznici na svojim posudama moraju navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili trgovački znak i poštansku adresu gdje ih je moguće kontaktirati.
    7. Direktiva određuje što nacionalna tijela za nadzor nad tržištem moraju učiniti kako bi identificirala proizvode koji su nesukladni i spriječila stavljanje na tržište ili stavljanje u uporabu takvih proizvoda na tržištu EU-a.

Direktiva 2014/29/EU objavljena  je  18. travnja 2014. i primjenjuje se od 20. travnja 2016 kad je  stavlja izvan snage Direktivu 2009/105/EZ. Sukladno tome,  u zakonodavstvu Republike Hrvatske je 20. travnja 2016. godine je stupio novi Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama kojim se  Direktiva 2014/29/EU transponira u hrvatsko zakonodavstvo.

Zahtjevi za prijavljena tijela navedeni su u članku 21 Direktive, odnosno  u članku 20 Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama. Prilikom prijavljivanja nadležnim tijelima, organizacija koja je zainteresirana postati prijavljeno tijelo (ili održati svoj status) mora priložiti potvrdu o akreditaciji izdanu od nacionalnog akreditacijskog tijela kojom se potvrđuje ispunjavanje zahtjeva za prijavljena tijela.

Direktivu možete pogledati ovdje, a RH pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama ovdje.


 
  

Izvor: EC/MINGO

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće