Ispis

Certifikat ISO 9001

Kreirano Utorak, 16 Rujan 2014 23:27
Hitovi: 4700

9001certifikatCertifikat ISO 9001 je potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom. Organizacije koje posjeduju certifikat ISO 9001 dokazuju uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom u svojoj organizaciji. Organizacije mogu imati uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001, ali tek postupkom certifikacije dokazuju da je taj sustav uspješno implementiran i na taj način njihovi klijenti i ostali sudionici na tržištu mogu imati povjerenje u uvedeni sustav upravljanja kvalitetom.

Ukoliko pripadate organizacijama koje iz svog sustava upravljanja žele izvući maksimalnu korist u svakom smislu, vrlo vjerojatno ćete se zapitati kakvu ćete dodatnu vrijednost imati i od samog čina certifikacije sustava. Hoćete li za protuvrijednost troška certifikacije profitirati na korisnim primjedbama stručne osobe koja će vaš sustav ocjenjivati? Hoće li vaš certifikat biti međunarodno priznat? Hoće li vam omogućiti i potaknuti vas na konstantan razvoj i unaprjeđenje sustava?

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom treba biti strateška odluka organizacije. Na uvođenje i primjenu sustava upravljanja kvalitetom utječe okruženje organizacije, ciljevi organizacije, proizvodi koje nudi, uspostavljeni procesi, organizacijsko ustrojstvo i tržište na kojem organizacija djeluje. Norma ISO 9001 promiče prihvaćanje procesnog pristupa, kad razvoj, primjena i poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom povećavaju zadovoljstvo kupca ispunjavanjem njegovih zahtjeva. Sustavom upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 organizacija dokazuje svoju sposobnost dosljednog dobavljanja proizvoda koji ispunjava zahtjeve kupca i zahtjeve zakona i propisa.

Većina organizacija koje ulože svoje vrijeme, trud i financijske resurse u pripremu, implementaciju i funkcioniranje svog sustava upravljanja kvalitetom željeti će za to dobiti neovisnu potvrdu sukladnosti svog sustava sa zahtjevima norme ISO 9001 tj. dobiti certifikat certifikacijske kuće.

Certrificiranje je postupak u kojem neovisna organizacija na temelju provedenog ocjenjivanja sukladnosti, utvrđuje zadovoljava li proizvod, proces, sustav upravljanja ili osoba kriterije sadržane u određenom normativnom dokumentu. Certifikacijsko tijelo koje provodi certifikaciju ocjenjuje dokumentaciju i rad u praksi organizacije koja se želi certificirati prema određenim normativnim dokumentima.

Na temelju provedenog ocjenjivanja sukladnosti certifikacijsko tijelo dodjeljuje certifikat podnositeljima zahtjeva za certifikaciju, ako su ispunjeni svi uvjeti prema propisanim normativnim dokumentima, u ovom slučaju prema normi ISO 9001. Certifikacijska tijela za certificiranje sustava upravljanja su tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja provode certificiranja sustava upravljanja, a svoju osposobljenost dokazuju radom u skladu sa zahtjevima norme ISO/IEC 17021, Ocjenjivanje sukladnosti – Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja, prema kojoj se mogu akreditirati.

Koraci do certifikata
Ako se vaša organizacija želi certificirati i ishodovati certifikat ISO 9001 mora proći nekoliko faza postupka certifikacije:
1. Prvo uprava vaše organizacije odlučuje što želi, koji su vaši ciljevi i koliko će certifikacija pomoći vašem poslovanju.
2. Zatim je potrebno odabrati zaposlenike koji će raditi na poslovima dobivanja certifikacije.
3. Nakon toga nabavite potrebnu normu prema kojoj se želite certificirati u Hrvatskom zavodu za norme.
4. Prođite kroz sve zahtjeve norme da vidite možete li i na koji način ispuniti dane zahtjeve željene norme.
5. Pošaljite zaposlenike koji će raditi na poslovima dobivanja certifikacije na potrebne edukacije.
6. Procijenite trebaju li vašoj organizaciji još i dodatne konzultantske usluge. Ako se odlučite za konzultante dobro pazite koga ćete odabrati. Konzultanti vam prije početka ugovaranja poslova moraju moći dokazati da su osposobljeni za poslove konzultiranja koji vama trebaju.
7. Sljedeći korak je izrada vaše dokumentacije sustava upravljanja. Ona se sastoji od Priručnika za kvalitetu, postupaka i radnih uputa.
8. Nakon što ste izradili kompletnu dokumentaciju potrebno je da su svi zaposlenici upoznati sa njome i da je svi primjenjuju.
9. Odaberite certifikacijsko tijelo koje će vašu organizaciju certificirati. U Hrvatskoj imate velik izbor certifikacijskih tijela. Preporuka je da odaberete akreditirano certifikacijsko tijelo jer kroz akreditaciju certifikacijsko tijelo dokazuje da je osposobljeno za poslove certificiranja.
10. Nakon odluke tko će u vašoj organizaciji provesti certifikaciju vašeg sustava upravljanja dogovorite rokove i termine certificiranja.
11. Na kraju dolazite do posljednje faze, a to je sam proces certificiranja koje provodi certifikacijsko tijelo.
12. Rezultat vaših napora bit će vidljiv kroz dodijeljeni certifikat, ali što je najvažnije vaša organizacija će imati uveden sustav upravljanja koji će vam pomoći u vašem poslovanju.

Popis certifikacijskih kuća koje u Hrvatskoj provode certifikaciju sustava upravljanja možete pronaći ovdje.

9001procesni

HRN EN ISO 9001:2009 Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi
ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements

Normu ISO 9001:2008 pripremio je ISO tehnički odbor ISO/TC 176, Quality management and quality assurance, pododbor SC 2, Quality systems. Tehnički odbor Hrvatskog zavoda za norme HZN/TO 176, Upravljanje kvalitetom i osiguravanje kvalitete, izdao je hrvatsku verziju HRN EN ISO 9001:2009 koja je istovjetna s normom ISO 9001:2008. Norma je objavljena kao dvojezično izdanje na hrvatskome i engleskome jeziku. Svi zahtjevi ove međunarodne norme su općeniti i mogu se primijeniti na sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu, veličinu i ponuđeni proizvod.

Sadržaj HRN EN ISO 9001:2009
Predgovor
Uvod
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Sustav upravljanja kvalitetom
5 Odgovornost uprave
6 Upravljanje resursima
7 Realizacija proizvoda
8 Mjerenje, analiza i poboljšavanje
Dodatak A (obavijesni) Podudarnost između ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004
Dodatak B (obavijesni) Promjene između ISO 9001:2000 i ISO 9001:2008
Bibilografija

Kratak osvrt na sadržaj norme možete pročitati ovdje.

Vezani članci:
Upravljanje kvalitetom
Procesni pristup
PDCA krug (Demingov krug)
Alati i metode upravljanja kvalitetom
Annex SL
Certificiranje sustava upravljanja
Načela certificiranja
Kako odabrati certifikacijsku tvrtku?
Osposobljenost certifikacijskih tijela za QMS
Kako provesti audit?
Odabir konzultanata za uspostavu sustava upravljanja
IRCA
ISO norme za sustav upravljanja kvalitetom
Izdanja norme ISO 9001
Studija o vrijednosti ISO 9001
Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom
Upravine ocjene prema normi ISO 9001
Nabava prema zahtjevima norme ISO 9001
Popravne i preventivne radnje prema normi HRN EN ISO 9001:2009
Novo izdanje norme ISO 9001:2015


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće