Utorak 09 Ožu 2021
Ispis

ISO 50001 "Google Hangout"

5gh0ISO Međunarodna organizacija za normizaciju 3. rujna 2013. najavljuje takozvani "Google Hangout" na kojem će se moći postavljati pitanja vezana za područje sustava upravljanja energijom i zahtjevima norme ISO 50001 Energy management systems. Taj dan imate priliku putem interneta postavljati pitanja vodećim ISO stručnjacima iz područja sustava upravljanja energijom. Nakon dvije godina od kako je norma ISO 50001 predstavljena javnosti preko 3.000 organizacija u svijetu koristi tu normu. Na vaša postavljena pitanja odgovarat će 4 stručnjaka, to su Deann Desai, Alberto Fossa, Jason Knopes i Kit Oung.

Opširnije...

Ispis

Usklađenost sa zakonskom legislativom u sustavu upravljanja okolišem prema normi ISO 14001

usk 14001Norma ISO 14001 u točci 4.3.2 zahtijeva od organizacije koja ima ili koja uspostavlja sustav upravljanja okolišem da uspostavi, primijeni i održava postupak/postupke za utvrđivanje i pristup odgovarajućim zakonskim i drugim zahtjevima na koje se ta organizacija obvezala u odnosu na svoje aspekte okoliša te za utvrđivanje kako se ti zahtjevi primjenjuju na njezine aspekte okoliša. Organizacija također mora osigurati da se primjenjivi zakonski zahtjevi kao i svi drugi zahtjevi na koje se organizacija obvezala uzmu u obzir pri uspostavljanju, primjeni i održavanju sustava upravljanja okolišem.

Opširnije...

Ispis

ISO/IEC 17067

17067 0Početkom kolovoza 2013. godine ISO (Međunarodna organizacija za normizaciju) objavila je novu normu ISO/IEC 17067; Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification scheme, koja je izvan snage stavila ISO/IEC Guide 67:2004 koja je u Republici Hrvatskoj bila važeća kao HRU ISO/IEC Guide 67:2009; Ocjenjivanje sukladnosti - Osnove certifikacije proizvoda. Nova norma definira osnovne pojmove vezane uz certifikaciju proizvoda, uključujući smjernice kojih bi se trebala pridržavati tijela koja za certifikaciju proizvoda (uključujući usluge i procese) koriste vlastito razvijene certifikacijske sheme, tj. koja su u smislu norme vlasnici certifikacijske sheme.

Opširnije...

Ispis

ISO/CASCO eNewsletter 13 (2013)

casco 13ISO/CASCO razvojni odbor koji radi na donošenju norma iz područja ocjenjivanja sukladnosti izdaje par puta godišnje glasilo u elektroničkom obliku. Najnovije glasilo ISO/CASCO eNewsletter broj 13 donosi vijesti o odboru ISO/CASCO, najavu održavanja ISO/CASCO radionice u Kini, izdavanju publikacije ISO/IEC TS 17021- 3 for QMS auditing and certification, predstavljanje ISO CASCO grupe, vijesti o reviziji norme ISO/IEC 17021, vijesti o radu WG 30, ISO/IEC TS 17024, Part 2, WG 32, Revision of ISO/IEC Guide 67 (ISO/IEC 17067), WG 36, Revision of ISO/TS 22003, WG 37, ISO/IEC TS 17023, WG 38, ISO/IEC TS 17021-4. 

Opširnije...

Ispis

Primjena ISO 9001 u malim poduzećima

ISO-9001-featureMikro, mala i srednja poduzeća (Micro, small and medium-sized enterprises, SMEs) socijalno i ekonomski su važna jer predstavljaju 99% svih poduzeća u EU i osiguravaju oko 65 milijuna radnih mjesta. Pored toga, oni su značajan izvor poduzetničkog duha i inovacija. Nadalje, čak oko 93% cjelokupnog europskoj poduzetništva čine mikropoduzeća (do 9 zaposlenih). Broj zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima u Europi čini 66%, u Sjedinjenim Američkim Državama 46%, a Japanu 33%. Uspostava sustava upravljanja prema ISO 9001 je strateški potez kojim mali poduzetnici mogu učinkovito nadzirati svoj posao, pratiti što se zbiva te usmjeriti se prema za njih interesantnim područjima.

Opširnije...

Ispis

Novo izdanje norme ISO 9001 u fazi nacrta (draft verzija)

iso 9001Prenosimo obavijest ISO Međunarodne organizacije za normizaciju o novom izdanju norme ISO 9001 koja propisuje zahtjeve za organizacije koje žele uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom. Nova izdanja norma se mijenjaju svakih pet godina, tako će se i norma ISO 9001 izmijeniti do kraja 2015. godine. Izmjene u normi provodi radna skupina tehničkog odbora ISO/TC 176/SC 2 Quality systems, a trenutno je norma u fazi nacrta (draft verzija). U toj fazi zemlje članice ISO organizacije mogu aktivno komentirati promjene u normi i utjecati na daljnji tijek razvoja novog izdanja norme.

Opširnije...

Ispis

DNV seminari u rujnu 2013.

DNV seminariDet Norske Veritas Adriatica d.o.o. jedno od vodećih certifikacijskih tijela organizira sljedeće seminare u rujnu. Lead auditor seminar prema normi ISO 14001 (Sustav upravljanja okolišem) koji će se održati od 16. - 20. 09. 2013.  i Nesukladnosti i korektivne radnje u sustavima upravljanja kvalitetom i okolišem koji će se održati 18. 09. 2013. Znanje potiče sposobnost za promjenom. Kroz DNV seminare biti ćete bolje upoznati kako primjeniti i certificirati Vaš sustav upravljanja, i kako ćete preokrenuti rizike u nagrade.

Opširnije...

Ispis

Popis normizacijskih dokumenata u području primjene elektroničkog potpisa i poslovanju davatelja usluga certificiranja

ele pDavatelj usluga certificiranja koji izdaje certifikate i davatelj usluga izdavanja vremenskog žiga za ugradnju u elektronički potpis primjenjuju informacijsku tehnologiju i tehnička i programska sredstva čije je djelovanje u skladu s normizacijskim dokumenatima u području primjene elektroničkog potpisa. Neki od tih normizacijskih dokumenata nalaze se na popisu u ovom članku. Certifikat je potvrda u elektroničkom obliku izdana od davatelja usluge izdavanja certifikata, koja povezuje podatke za verificiranje elektroničkog potpisa s nekom osobom i potvrđuje identitet te osobe. Vremenski žig je elektronički potpisana potvrda izdavatelja koja potvrđuje sadržaj podataka na koje se odnosi u navedenom vremenu.

Opširnije...

Ispis

Certificiranje sustava upravljanja

certshemCertifikacijska tijela su organizacije koje provode postupak certifikacije, što znači neovisni audit sustava upravljanja, proizvoda, procesa, usluga ili osoblja u skladu sa zahtjevima odgovarajuće specifikacije, definiranim u obliku norme ili normativnog dokumenta. Norme prema kojima se provode certifikacijski postupci najčešće su javno dostupne i međunarodno priznate. Certifikacijska tijela, da bi bila prepoznata kao osposobljena tijela, mogu se akreditirati prema za to određenim specifikacijama (normama). Akreditacijski certifikat je potvrda da je certifikacijsko tijelo osposobljeno provoditi postupke certificiranja u području akreditacije u kojem je dokazalo svoju osposobljenost.

Opširnije...

Ispis

Certifikacijsko tijelo za certifikaciju proizvoda prema normi HRN EN 45011

certificationCertifikacijsko tijelo koje certificira proizvode svoju osposobljenost dokazuje primjenom norme HRN EN 45011 Opći Zahtjevi za ustanove koje provode certifikaciju proizvoda. Certifikacijsko tijelo mora uspostaviti sustav upravljanja prema navedenoj normi koja će se do 2015. godine zamijeniti s normom HRN EN ISO/IEC 17065. Kako bi certifikacijsko tijelo dokazalo svoju osposobljenost ono mora imati ustroj koji daje povjerenje u rad certifikacijskog tijela. Ono mora biti nepristrano, odgovorno za sve odluke koje donosi, biti pravna osoba koja se može pozvati na odgovornost i imati propisane odgovornosti koje se odnose na djelatnosti potvrđivanja proizvoda.

Opširnije...

Ispis

Novo izdanje norme ISO/IEC 27001 u fazi FDIS (final draft)

27001 FDISPrenosimo obavijest BSI - The British Standards Institution o novom izdanju norme ISO/IEC 27001 koje je u posljednoj fazi razvoja odnosno u fazi FDIS (final draft). Norma ISO/IEC 27001 propisuje zahtjeve pri uspostavljanju sustava upravljanja informacijskom sigurnošću. Očekuje se da ISO Međunarodna organizacija za normizaciju i IEC Međunarodni odbor za elektrotehniku izdaju novo izdanje norme ISO/IEC 27001:2013 krajem godine. Izmjene u normi provodi radna skupina tehničkog odbora ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security techniques. Članovi tehničkog odbora ISO/IEC JTC 1/SC 27 trenutno raspravljaju o različitim pristupima i različitim mišljenjima o promjenama koje će se unijeti u novo izdanje norme.

Opširnije...

Ispis

Sustavni pristup upravljanju okolišem i ISO 14001

sus 14001Okoliš ili prirodnu sredinu čine sva živa bića te faktori nežive prirode koji se pojavljuju na oređenom staništu, a koji putem međusobne interakcije osiguravaju svoje postojanje i daljnji razvitak. Kroz povijest, ljudska aktivnost nije značajno utjecala na okoliš sve do razvoja industrije. Prve promjene koje je čovjek izazvao u okolišu su nastale uslijed fizičke aktivnosti te fizioloških potreba ljudi. No, razvojem i stvaranjem društvenih zajednica počinje nagli utjecaj na životni okoliš.

Opširnije...

Ispis

Tečaj ISO/TS 16949 – Kvaliteta u automobilskoj industriji

DNV logoDNV Business Assurance od 28. do 30. kolovoza 2013. u Zagrebu organizira tečaj  čiji je cilj osposobljavanje Internih ocjenitelja prema zahtjevima ISO/TS 16949. ISO/TS 16949  razvijen  je od strane vodećih svjetskih proizvođača automobila. Temeljen je na normi ISO 9001 i normama kvalitete u automobilskoj  industriji. U kombinaciji sa sustavom upravljanja kvalitetom postavlja zahtjeve sustava upravljanja u području dizajna, razvoja, proizvodnje, ugradnje i održavanja dijelova. Primjenjiv je na sve poslovne jedinice u kojima se proizvode ili održavaju dijelovi namijenjeni automobilskoj industriji.

Opširnije...

Ispis

Kako steći pravo uporabe znaka Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko

HGK oznakeZa hrvatske proizvode koji su tradicionalno obilježje hrvatske kulture i autohtonosti Hrvatska gospodarska komora (HGK) je početkom devedesetih godina pokrenula inicijativu promocije proizvoda putem oznaka "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno hrvatsko". 1999. godine usvojen je Poslovnik o radu tehničkih komisija u postupku rješavanja zahtjeva za dodjelu prava uporabe oznaka vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda. "Izvorno hrvatsko" je oznaka koju dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora proizvodima i uslugama na području Hrvatske koji imaju izrazitu vrijednost,  koji spadaju u izvornu hrvatsku tradiciju. "Hrvatska kvaliteta" jamstvo je kupcu da je riječ o proizvodima koji zadovoljavaju najviše zahtjeve kvalitete i koje s  punim povjerenjem može kupovati.

Opširnije...

1
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće