Subota 27 Velj 2021
Ispis

FSC certifikacija

fsc2FSC - The Forest Stewardship Council (Vijeće za nadzor šuma) je neovisno međunarodno tijelo koje organizacijama daje dozvolu za izdavanje FSC certifikata. FSC je osnovan 1993. godine uz potporu ekoloških nevladinih udruga kao što su World Wildlife Fund, Friends of the Earth i Greenpeace. FSC CoC - FSC Chain of Custody predstavlja sustav osiguranja održivog razvoja u gospodarenju šumama s idejom da će potrošači radije kupovati proizvode koji potiču iz šuma kojima se trajno gospodari na održiv način. Veliki broj FSC certifikata posjeduju proizvodi industrijske prerade drva.

Opširnije...

Ispis

Energetsko certificiranje zgrada

energetskoEnergetski pregled zgrade jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, a provodi ga ovlaštena osoba. Energetska svojstva zgrade predočavaju se  energetskim razredima zgrade. Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Opširnije...

Ispis

ISO Survey 2011

ISO survey 2011 0ISO - Međunarodna organizacija za normizaciju objavila je ISO Survey 2011, pregled izdanih certifikata za sustave upravljanja u 2011. godini. ISO objavljuje svake godine podatke o izdanim certifikatima koji se mogu naručiti uz plaćanje. Ove godine je prvi puta ISO Survey dostupan besplatno. Možete ga preuzeti na ISO web stranici.

Opširnije...

Ispis

Superbrands oznaka

superbrand oznakaSuperbrands organizacija je međunarodna nezavisna organizacija koja dodjeljuje oznaku "Superbrands". Ona ima podružnice u 90 zemalja diljem svijeta. Princip rada i dodjeljivanja oznaka "Superbrands" jedinstven je na tržištu. Vodeći stručnjaci iz raznih područja i kupci ocjenjuju najbolje brandove za određenu grupu proizvoda.

Opširnije...

Ispis

Oznake OI, OZP, OTU

MP oznakeS oznakama OI - oznaka izvornosti, OZP - oznaka zemljopisnog podrijetla i OTU - oznaka tradicionalni ugled označavaju se hrvatski autohtoni prehrambeni proizvodi. Autohtoni prehrambeni proizvodi su proizvodi koji imaju tehnološke, prehrambene i organoleptičke specifičnosti. Oznake dodjeljuje Ministarstvo poljoprivrede na temelju Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br. 50/12).

Opširnije...

Ispis

Nova norma ISO/IEC 17065

nova norma 17065ISO – International Organization for Standardization je izdao novu normu pod nazivom ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment -- Requirements for bodies certifying products, processes and services. Norma je manijenjena certifikacijskim tijelima koja certificiraju proizvode. Certifikacija proizvoda jamči sukladnost proizvoda sa utvrđenim normativnim dokumentima. Norma zamjenjuje dosadašnju normu EN 45011:1998.

Opširnije...

Ispis

Kako odabrati certifikacijsku tvrtku?

certVećina organizacija koje ulože svoje vrijeme, trud i financijske resurse u pripremu, implementaciju i funkcioniranje svog sustava upravljanja uspostavljenog prema nekoj od normi za sustave upravljanja (neovisno o tome radi li se o sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem, informacijskom sigurnošću itd.) željeti će za to dobiti neovisnu potvrdu sukladnosti svog sustava sa zahtjevima relevantne međunarodne norme,  tj. dobiti certifikat certifikacijske tvrtke (koje se još nazivaju certifikacijske kuće ili certifikacijska tijela).

Opširnije...

Ispis

Certifikacija u ekološkoj poljoprivredi

Certifikacija u ekoloskoj poljoprivrediEkološka proizvodnja je kontinuirano pod nadzorom državnih institucija. Priroda i učestalost kontrola određuju se na temelju procjene rizika, pojave nepravilnosti i utvrđivanja sukladnosti. Ekološki proizvođači podliježu stručnoj kontroli najmanje jednom godišnje. Nadležno tijelo odnosno Ministarstvo poljoprivrede ovlašćuje kontrolna tijela (certifikacijska tijela) za obavljanje stručne kontrole.

Opširnije...

Ispis

Osposobljenost certifikacijskih tijela za QMS

certCertifikacijska tijela koja certificiraju sustave upravljanja svoju osposobljenost za provedbu navedenih aktivnosti potvrđuju statusom akreditiranog certifikacijskog tijela, pri čemu se postupak akreditacije provodi prema zahtjevima norme ISO/IEC 17021 Conformityassessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Postizanje i zadržavanje statusa akreditiranog tijela međutim ne mora nužno značiti da je certifikacijsko tijelo osposobljeno za provedbu certifikacije sustava upravljanja u svim vrstama organizacija koje mogu biti korisnici njegovih usluga.

Opširnije...

Ispis

"Hrvatska kvaliteta"

HGK hrvatska kvalitetaOznaka Hrvatske gospodarske komore (HGK) "Hrvatska kvaliteta" je kao i oznaka "Izvorno hrvatsko" osmišljena radi promocije hrvatskih proizvoda. 1999. godine usvojen je Poslovnik o radu tehničkih komisija u postupku rješavanja zahtjeva za dodjelu prava uporabe oznaka vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda. Vizualnim označavanjem kvalitetnih hrvatskih proizvoda i usluga Hrvatska gospodarska komora želi uspostavi vizualni kod na hrvatskom i svjetskom tržištu. Vizualnim kodom vrhunskih hrvatskih proizvoda i usluga HGK želi pomoći hrvatskim tvrtkama da njihovi proizvodi i usluge budu prepoznatljivi na tržištu.

Opširnije...

Ispis

IRCA auditori

ircaIRCA - International Register of Certificated Auditors jedno je od vodećih certifikacijskih tijela za certifikaciju osoblja u području sustava upravljanja. Certifikacija osoblja se provodi u skladu s vlastito razvijenim IRCA certifikacijskim shemama.

Opširnije...

Ispis

"Izvorno hrvatsko"

HGK izvorno hrvatskoZa hrvatske proizvode koji su tradicionalno obilježje hrvatske kulture i autohtonosti Hrvatska gospodarska komora (HGK) je početkom devedesetih godina pokrenula inicijativu promocije proizvoda putem oznaka "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno hrvatsko". 1999. godine usvojen je Poslovnik o radu tehničkih komisija u postupku rješavanja zahtjeva za dodjelu prava uporabe oznaka vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda.

Opširnije...

Ispis

CD izdanje ISO normi

ISO CDISO - Međunarodna organizacija za normizaciju izdala je najnovije norme i vodiče za certifikacijska i inspekcijska tijela na CD izdanju. Na CD-u naziva "ISO/IEC Pack, Conformity Assessment – Certification and inspection bodies" nalazi se 16 normi na engleskom i francuskom jeziku. Cijena CD izdanja je 238 CHF.

Opširnije...

Ispis

Razlika između certifikacije i akreditacije

certifikacija-akreditacijaKakva je razlika između certifikacija i akreditacije? Mnogi se to pitaju, mi donosimo odgovor. Definicija certifikacije - Certifikacija je potvrđivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na proizvode, procese, sustave ili osobe. Definicija akreditacije - Akreditacija je ocjenjivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dajući formalni dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje zadataka ocjenjivanja sukladnosti.

Opširnije...

1
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće