Subota 27 Velj 2021
Ispis

ISO/IEC 17065 - zahtjevi za osposobljenost certifikacijskih tijela za proizvode

st17065mTvrtke mogu koristiti certifikaciju proizvoda kako bi pokazale da je njihov proizvod, usluga ili proces provjeren, ispitan i odobren. Norma ISO/IEC 17065 osigurava da se certifikacija proizvoda provodi na ispravan i kompetentan način. U dosadašnjoj praksi certifikacijska tijela za proizvode koristila su se ISO Uputom 65 (ISO Guide 65) ili normom HRN EN 45011 kako bi dokazala svoju osposobljenost, nepristranost i pouzdanost. Norma ISO/IEC 17065 zamjenjuje ISO Uputu 65 i HRN EN 45011, te pojačava važnije zahtjeve koji se tiču certifikacije proizvoda kao što je nepristranost.

Opširnije...

Ispis

Spajanje DNV i GL Group

DNV-GL 0Međunarodne tvrtke DNV - Det Norske Veritas i GL - Germanischer Lloyd potpisale su Sporazum o udruživanju dana 20. 12. 2012. godine. Nova tvrtka se zove DNV GL Group koja spada u jednu od najvećih međunarodnih certifikacijskih tvrtki koje provode certifikaciju sustava upravljanja. DNV GL Group zapošljava preko 17.000 djelatnika. Do sada su izdali preko 70.000 certifikata za sustave upravljanja.

Opširnije...

Ispis

Predstavljamo DNV

DNV sustainiaDet Norske Veritas Adriatica d.o.o. dio je DNV Grupe osnovane 1864 godine s ciljem očuvanja života, imovine i okoliša. U Hrvatskoj posluje već više od 40 godina te svoje djelovanje zasniva na aktivnostima inspekcija, verifikacija, usluga neovisnih procjena, edukacija i certifikacije sustava upravljanja. Tvrtka DNV Business Assurance sastavni je dio DNV Grupe, jedno je od svjetski vodećih certifikacijskih tijela te pokriva područje usluga koje se odnose na certifikacije prema različitim međunarodnim normama.

Opširnije...

Ispis

Načela certificiranja

n cCertrificiranje je postupak u kojem neovisna organizacija na temelju provedenog ocjenjivanja sukladnosti, utvrđuje zadovoljava li proizvod, proces, sustav upravljanja ili osoba kriterije sadržane u određenom normativnom dokumentu. Certifikacijsko tijelo koje provodi certifikaciju ocjenjuje dokumentaciju i rad u praksi organizacije koja se želi certificirati prema određenim normativnim dokumentima.

Opširnije...

Ispis

Razgovor s Rankom Režekom

ranko rezekRazgovarali smo s gospodinom Rankom Režekom direktorom tvrtke Det Norske Veritas Adriatica d.o.o..
Molimo Vas, predstavite se čitateljima portala Svijet kvalitete.
Pridružio sam se DNV-u prije nešto više od godinu dana na mjestu Country Managera za Adriatic regiju. Svojim dosadašnjim iskustvom na rukovodećim pozicijama prodajnog odjela u telekomunikacijskoj industriji te prije toga u IT industriji, iskustvom u edukacijskim institucijama donosim drugačiji pristup poslovanju u svijetu kvalitete. Želja mi je tržištu ponuditi korisnički orijentiran DNV sa mnogim dodatnim vrijednostima u sklopu postojećih usluga, biti inovator u novim uslugama i lider u ponudi individualno krojenih usluga.

Opširnije...

Ispis

QUDAL istraživanje

QUDALQUDAL provodi internet istraživanje za 2013/2014 godinu. QUDAL je certifikacijski sustav koji na tržištu detektira i nagrađuje proizvode, usluge i druge subjekte temeljem znanstvenog tržištnog istraživanja koristeći inovativnu metodu DEEPMA (Deep Mind Awareness). Tržišna istraživanja za potrebe QUDAL certificiranja u Hrvatskoj provodi International Certification Association.

Opširnije...

Ispis

DNV - sudionik globalne kampanje u potrazi za 100 održivih rješenja

DNV sustainiaDNV Grupa: Internacionalna inicijativa održivosti Sustainia i njeni partneri, uključujući  DNV, pokrenuli su globalnu kampanju identificiranja 100 raspoloživih rješenja s potencijalnom mogućnošću djelovanja na održivi razvoj u raznim industrijama i na različitim tržištima. Kampanja  Sustainia100 otvorena je za zaprimanje internacionalnih projekata, tehnologija i inovativnih rješenja koja postavljaju nove standarde održivosti u najmanje 10 kategorija: izgradnja, hrana, moda, transport, IT, obrazovanje, energija, zdravstvo, gradovi i resursi.

Opširnije...

Ispis

IAF

IAF 0IAF - International Accreditation Forum (Međunarodni akreditacijski forum) je međunarodno udruženje akreditacijskih tijela za certifikaciju i ostalih tijela zainteresiranih za ocjenu sukladnosti u područjima sustava upravljanja, proizvoda, usluga, osoblja i ostalih sličnih područja u ocjenjivanju sukladnosti. Osnovan je 1993. godine u Sjedinjenim Američkim Državama.

Opširnije...

Ispis

Green Superbrands

Green SuperbrandsGreen Superbrands je nova oznaka koju dodijeljuje Superbrands organizacija. Green Superbrands oznaka predstavlja nov i inovativan način preporuke marke kupcima, koji su sve više osvješćeni u pogledu očuvanja okoliša i društvene odgovornosti. Uz postojeću oznaku Superbrands uveden je dodatni kriterij Ekološke odgovornosti. Green Superbrands mogu dobiti samo brandovi sa visokom ekološkom sviješću.

Opširnije...

Ispis

FSC Hrvatske šume

FSC HHrvatske šume, društvo s organičenom odgovornošću je pravni sljednik "Hrvatskih šuma", javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj. Hrvatske šume d.o.o. danas su troslojno organizirano trgovačko društvo u vlasništvu države s Direkcijom u Zagrebu, 16 uprava šuma-podružnica i 171 šumarijom. Na čelu društva je predsjednik uprave, rad kontrolira Nadzorni odbor, a temeljene odluke donosi Skupština društva. Tvtka zapošljava oko 8.500 radnika.

Opširnije...

Ispis

Provedba audita na licu mjesta

prov audAudit je sustavan, neovisan i dokumentiran proces prikupljanja i vrednovanja objektivnih dokaza o ispunjenju i zadovoljenju kriterija prema kojima se audit provodi. Onaj tko provodi audit mora raditi prema propisanom postupku za provođenje audita. Najvažniji dio audita je provedba audita na licu mjesta odnosno provedba audita kod onoga koga se auditira da bi se vidjeli dokazi o zadovoljavanju propisanih kriterija.

Opširnije...

Ispis

Izdanja norme ISO 9001

9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom i neprekidno poboljšavati njegovu učinkovitost. Normu ISO 9001 donosi ISO tehnički odbor ISO/TC 176.

Opširnije...

Ispis

Prijelazno razdoblje za HRN EN ISO/IEC 17021:2011

HAA bPrenosimo obavijest Hrvatske akreditacijske agencije. "Obavještavamo sve zainteresirane kako je 1. veljače 2013. godine završilo prijelazno razdoblje za primjenu zahtjeva novog izdanja norme HRN EN ISO/IEC 17021:2011 koja se odnosi na rad certifikacijskih tijela za sustave upravljanja. Od navedenog dana, Potvrde o akreditaciji izdane prema zahtjevima starog izdanja norme, HRN EN ISO/IEC 17021:2007, prestale su važiti.

Opširnije...

Ispis

Prva akreditacija prema ISO/IEC 17021 u BiH

ics17021ICS - Institut za Certificiranje Sistema d.o.o. je prvo certifikacijsko tijelo iz Bosne i Hercegovine koje je u postupku akreditacije prema normi ISO/IEC 17021 Ocjenjivanje sukladnosti – Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja. Akreditaciju provodi BATA - Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

1
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće