Subota 27 Velj 2021
Ispis

Certifikat bonitetne izvrsnosti

bonCertifikat bonitetne izvrsnosti potvrda je dugogodišnjeg sustavnog i kvalitetnog rada koji dobitnike ove nagrade svrstava u sam vrh domaćeg gospodarstva, uz bok poduzećima iz Europske unije. Certifikat izvrsnosti mogu dobiti samo pravne osobe koje zadovoljavaju kriterije i rangiranje i koje su se time uvrstile u najviši dio ljestvice bonitetne izvrsnosti. Metodologija bonitetne izvrsnosti razvrstava poslovne subjekte prema kriterijima uspješnosti i likvidnosti u više bonitetnih razreda. Certifikat dodjeljuje tvrtka Bisnode d.o.o..

Opširnije...

Ispis

DNV Business Assurance pridružuje se Zelenoj industrijskoj platformi (Green Industry Platform)

DNV logoMilano, 2 travanj 2013 - DNV Business Assurance, globalno certifikacijsko tijelo, pridružio se Zelenoj industrijskoj platformi, globalnom partnerstvu osnovanom od strane Organizacije za industrijski razvoj Ujedinjenih Naroda (UNIDO) i UN programa za okoliš (UNEP). Zelena industrijska platforma (Green Industry Platform) pomaže državama i kompanijama u postizanju ekološki prihvatljivijih procesa proizvodnje i stvaranju zelenih industrija za proizvodnju roba za domaća tržišta ili izvoz.

Opširnije...

Ispis

IRCA e-library

irca1IRCA - International Register of Certificated Auditors objavila je vijest o svojoj novoj ponudi koju mogu iskoristiti svi certificirani IRCA auditori. Izradili su e-library odnosno on-line bazu podataka koja sadrži preko četiri tisuće besplatnih sadržaja kao što su stručni radovi, časopisi, glasila i ostali podaci koji će biti korisni svim auditorima. Pretplata je potpuno besplatna za sve registrirane IRCA članove. IRCA e-library je ustvari velika kolekcija poslovnih informacija pogotovo iz područja kvalitete. IRCA e-library podržava 28 svjetskih jezika.

Opširnije...

Ispis

PDCA krug (Demingov krug)

PDCA0Procesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način. Norma ISO 9001 definira proces kao aktivnost ili skup aktivnosti koja upotrebljava resurse kako bi ulazne veličine pretvorila u izlazne. Svaka tvrtka ili organizacija ima određen broj više ili manje povezanih procesa čije je odvijanje, u konačnici, od važnosti za kvalitetu proizvoda.

Opširnije...

Ispis

Kako provesti audit?

auditNačela auditiranja identična su bez obzira o kojoj vrsti audita se radilo, auditu prve, druge ili treće strane. Teorija audita dosta je raširena, pa se tako najčešće razlikuju vanjski auditi, koje provode osobe ili tijela druge i treće strane (obično certifikacijska ili akreditacijska tijela), te unutrašnji auditi (auditi prve strane koji su u potpunosti pod nadzorom same organizacije koja se auditira). Bez obzira o kojoj vrsti audita je riječ, načela auditiranja su ista, a navedena su u normi ISO 19011. Ta norma je u svojem zadnjem izdanju postala univerzalna norma za provedbu audita bilo koje vrste.

Opširnije...

Ispis

ISO/CASCO eNewsletter 12 (2013)

CASCO 12ISO/CASCO razvojni odbor koji radi na donošenju norma iz područja ocjenjivanja sukladnosti izdaje par puta godišnje glasilo u elektroničkom obliku. Najnovije glasilo ISO/CASCO eNewsletter broj 12 donosi vijesti o odboru ISO/CASCO, vijesti o novim vodičima Guides 28 and 53, novostima o radu na novoj normi ISO/IEC TS 17021-3, novosti o radu na novoj normi ISO/IEC TS 17024- 2, novostima o radnoj grupi koja radi na novoj normi ISO/IEC 17067 i ostalim vijestima iz rada CASCO razvojnog ISO odbora.

Opširnije...

Ispis

Novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17024

certpersonnelMeđunarodne organizacije ISO i IEC objavile su 1. srpnja 2012.godine drugo izdanje norme ISO/IEC 17024. Novo izdanje norme zamjenjuje staro izdanje iz 2003. godine. Prijelazno razdoblje za certifikacijska tijela koja certificiraju osoblje da prijeđu na primjenu novog izdanja norme je tri godine, što znači do 1. srpnja 2015. godine. Nakon toga dana sve potvrde o akreditaciji prema starom izdanju norme prestat će važiti. Slovensko izdanje norme objavljeno je 2012.godine kao SIST EN ISO 17024:2012, a hrvatsko izdanje još nije objavljeno. Novo izdanje norme za certifikacijska tijela koja certificiraju osoblje donosi znatne promjene kojima se ta tijela moraju prilagoditi.

Opširnije...

Ispis

ISO/IEC 27013:2012

ISO-IEC 27013ISO - Međunarodna organizacija za normizaciju i IEC - Međunarodni odbor za elektrotehniku objavili su novu normu ISO/IEC 27013:2012, Information technology – Security techniques – Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1. U njoj se nalaze smjernice kako uspješno primjenjivati norme ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000-1 u integriranom sustavu upravljanja.

Opširnije...

Ispis

DEKRA certifikat

DEKRAcertifikatPod okriljem DEKRA e.V. djeluje preko stotinjak kćerinskih tvrtki i povezanih firmi koje vode brigu o sigurnosti u prometu i kvaliteti tehnike i ljudstva, zaštiti pri radu, zaštiti okoliša i ukupnoj mobilnosti. DEKRA Certifikat dokaz je kvalitete i sigurnosti. DEKRA Certifikat je znak da u navedeno vozilo, proizvod i uslugu možete imati stopostotno povjerenje. Jer DEKRA vrši testiranja u skladu sa svim specifičnim zahtjevima i garantira da je proizvod ili usluga s DEKRA certifikatom bez ikakvih zamjerki. DEKRA Certifikat prednost je za sve sudionike bez obzira radi li se o korisnicima ili davateljima usluga i proizvoda. Proizvodi i usluge s DEKRINIM Certifikatom imaju najbolju kvalitetu.

Opširnije...

Ispis

ISO CASCO

ISO-CASCO 1CASCO je ISO razvojni odbor koji radi u području ocjenjivanja sukladnosti, razvija politiku i izdaje norme iz područja ocjenjivanja sukladnosti. Važno je naglasiti da CASCO ne provodi djelatnosti iz područja ocjenjivanja sukladnosti u smislu certifikacije ili akreditacije nego donosi norme. Članovi CASCO odbora mogu biti svi koji su povezani s djelatnostima ocjenjivanja sukladnosti. CASCO se sastoji od nekoliko grupa koje su zadužene za određene zadatke.

Opširnije...

Ispis

Upravljanje lancem nabave hrane i pića: trošak ili prilika?

DNV logoSigurnost hrane, rizici kvalitete i financijski rizici prema informacijama kompanija iz različitih dijelova svijeta najranjivija su i najvažnija područja. Svjesnost o utjecaju na okoliš i dalje je niska. Kada govorimo o lancu nabave hrane i pića, koristi ostvarene od akcija usmjerenih prema djelovanju na rizike premašuju troškove. To je činjenica s kojom se slaže 1 od 2 ispitanika koji su sudjelovali u ispitivanju provedenom od strane DNV Business Assurance i GFK Eurisko. Ispitivanje je uključilo oko 500 stručnjaka iz kompanija u Europi, Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i Aziji, iz područja hrane i pića .

Opširnije...

Ispis

Studija o vrijednosti ISO 9001

Studija1U suradnji IAF - Međunarodnog akreditacijskog foruma, ISO - Međunarodne organizacije za normizaciju i UNIDO - Organizacije ujedinjenih naroda pokrenuta je inicijativa izrade studije o vrijednosti norme ISO 9001. Studija je pokazala da se primjenom norme ISO 9001 i certificiranjem prema toj normi od akreditiranih certifikacijskih tijela poboljšava poslovanje certificiranih organizacija i time najveću korist imaju krajnji kupci. Studija je rađena u suradnji s certifikacijskim tijelima iz Azije.

Opširnije...

Ispis

Nepristranost certifikacijskih tijela

nepristranostCertifikacijska tijela koja provode certifikaciju sustava upravljanja moraju zadovoljavati kriterije nepristranosti opisane u normi ISO/IEC 17021:2011 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja. Uprava certifikacijskog tijela se mora obvezati na osiguravanje uvjeta nepristranosti. Certifikacijsko tijelo prvo mora izraditi analizu nepristranosti pri kojoj identificira, analizira i dokumentira moguće sukobe interesa. Potrebno je osigurati mogućnost pojave prijetnji nepristranosti na minimum.

Opširnije...

Ispis

Broj certificiranih organizacija u Hrvatskoj

certsMnoge fizičke i pravne osobe žele saznati podatak koliko je organizacija u Republici Hrvatskoj dobilo certifikate prema normama sustava upravljanja. Do točnih podataka je teško doći, jedini relevantni podaci o tome mogu se pronaći u ISO Survey izvještaju koji izrađuje svake godine ISO organizacija. Problem je što se ISO Survey izdaje uvijek sa zakašnjenjem odnosno 2 godine unazad. Zbog navedenih razloga portal Svijet kvalitete pokrenuo je inicijativu prikupljanja podataka o broju izdanih certifikata za sustave upravljanja u Republici Hrvatskoj.

Opširnije...

1
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće