Srijeda 27 Lis 2021
Ispis

Kano model

kano model1Guru kvalitete Noriaki Kano je 80-tih godina prošlog stoljeća razvio model praćenja zadovoljstva kupaca koji je nazvan po njemu Kano model. Kano model je učinkovita metoda za procjenu kvalitete i konkurentnosti proizvoda ili usluge. Pomoću Kano modela može se utvrditi koje su važne karakteristike proizvoda ili usluga koje će dovesti do zadovoljstva kupaca. Svaka organizacija može upotrijebiti Kano model u svome radu i time pratiti, analizirati i povećati zadovoljstvo kupaca. Stupanj zadovoljstva kupca ono je što određuje poziciju proizvoda ili usluge na tržištu. Kada je kupac zadovoljan on će ponovo koristiti proizvod ili uslugu s kojom je zadovoljan, a ako nije zadovoljan kupac se više nikada neće vratiti i još će širiti loš glas o proizvodu ili usluzi.

Opširnije...

Ispis

Školovanje "Menadžer za upravljanje kvalitetom"

menagSupera poslovno učilište provodi jednogodišnje stručno usavršavanje za menadžera kvalitete pod nazivom "Menadžer za upravljanje kvalitetom". Kontinuirano unapređenje kvalitete, zadovoljstvo kupaca i normizacija pojmovi su bez kojih je nezamisliv rad uspješne organizacije ili ustanove. Principi sustava upravljanja kvalitetom mogu se svugdje primijeniti bez obzira na veličinu, djelatnost, vrstu proizvoda ili usluga.

Opširnije...

Ispis

Noriaki Kano

n kano1Noriaki Kano je pisac i konzultant iz područja upravljanja kvalitetom. Rodio se 1940. godine u Japanu i danas sa svojih 73 godine i dalje promiče upravljanje kvalitetom. Razvio je 80-tih godina prošlog stoljeća model praćenja zadovoljstva kupaca koji je nazvan po njemu Kano model. Dobitnik je nekoliko uglednih nagrada iz područja kvalitete. Počasni je profesor na "Tokyo University of Science". Magistrirao je i doktorirao na Tokijskom sveučilištu. Dobitnik je Demingove nagrade.

Opširnije...

Ispis

Predstavljamo Centar za kvalitetu HGK

C HGK0HGK - Hrvatska gospodarska komora koja ima 160 godina dugu tradiciju djelovanja na ovim prostorima predstavlja pouzdani izvor informacija svim hrvatskim tvrtkama i njihovim inozemnim partnerima te u suradnji s državnim institucijama radi na zastupanju i zaštiti interesa hrvatskog gospodarstva. Hrvatska gospodarska komora osnovala je Centar za kvalitetu prije 13 godina. Osnovna misija Centra za kvalitetu HGK je doprinijeti poboljšanju kvalitete u gospodarstvu.

Opširnije...

Ispis

FKIT kolegij Upravljanje kvalitetom

fkitzagrebNa  Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) u Zagrebu u sklopu diplomskog studija

Opširnije...

Ispis

Armand Vallin Feigenbaum

AVFArmand Vallin Feigenbaum rođen je 1922. godine i dan danas, iako je navršio 90 godina, promovira upravljanje kvalitetom. On je među najpriznatijim američkim guruima kvalitete koji je pridonijeo razvoju kvalitete ne samo u Americi nego i u cijelome svijetu. ASQ - The American Society for Quality dodjeljuje medalju sa njegovim imenom koju dobivaju istaknuti mladi stručnjaci iz područja kvalitete.

Opširnije...

Ispis

FMEA metodologija

FMEA1FMEA - Failure mode and effects analysis metodologija razvijena je radi sustavnog praćenja i analiziranja pogrešaka u procesima. Spada u metodologiju izgradnje poslovnih procesa. Metodologija je razvijena 50-tih godina prošlog stoljeća. Spada među najpouzdanije metododologije praćenja i analiziranja pogrešaka u sustavima upravljanja. FMEA metododologija uključuje puno čimbenika kako bi se identificirale pogreške i njihovi uzroci.

Opširnije...

Ispis

Projekt LUK

LUKHGK - Hrvatska gospodarska komora pokrenula je projekt pod nazivom LUK (Lakše uvođenje upravljanja kvalitetom). Projekt LUK je pokrenut 2001. godine s ciljem da malim i srednjim tvrtkama olakša uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001 i time stvori bolje uvjete poslovanja hrvatskih tvrtki na globalnom tržištu.

Opširnije...

Ispis

Studij Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića

Studij Upravljanje i kontrolaTehnološki fakultet u Banjoj Luci koji djeluje 47 godina školuje inženjere prehrambenog inženjerstva, koji su osposobljeni za razvoj i upravljanje procesima u prehrambenoj industriji. Na fakultetu je licenciran studijski program Biotehnološko prehrambeni sa dva smjera u okviru prvog ciklusa  studija. Drugi ciklus studija - master na istom studijskom programu pod nazivom Prehrambeno inženjerstvo ima četiri modula. Jedan od tih modula je "Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića".

Opširnije...

Ispis

Lean upravljanje

leanRiječ "Lean" znači "racionalno" i sve kreće od toga, organizacija mora racionalno poslovati kako bi postigla uspjehe na tržištu. Lean upravljanje podrazumijeva smanjivanje troškova uz povećanje kvalitete pomoću Lean alata. Lean je sustavan pristup identificiranja i eliminiranja aktivnosti koje ne stvaraju dodanu vrijednost te stvaranja proizvoda uvjetovanih potražnjom kupaca. To je neprekidan proces koji se ne postiže preko noći, potrebna je velika ustrajnost i dugotrajno primjenjivanje Lean upravljanja.

Opširnije...

Ispis

Genichi Taguchi

Genichi TaguchiGenichi Taguchi rođen je 1924 godine, a umro je 2012 godine. Bio je inženjer i statističar. 50-tih godina prošlog stoljeća razvio je metodologiju primjenjivanja statistike za potrebe poboljšavanja kvalitete u proizvodnji. Daje naglasak kvaliteti u fazi projektiranja. Zalagao se za dizajn koji omogućuje proizvod koji se može izraditi u širokom rasponu proizvodnih uvjeta. Razvio je "funkciju gubitaka" koja je danas prevladavajuća filozofija industrijske proizvodnje.

Opširnije...

Ispis

Menadžeri kvalitete

management1Menadžment je proces oblikovanja i održavanja okruženja u kojemu pojedinci, radeći zajedno u skupinama ostvaruju odabrane ciljeve. To je proces postizanja željenih rezultata kroz efikasno korištenje ljudskih i materijalnih resursa. Pojam menadžer ima više značenja, najčešća su da je menadžer poslovođa, upravitelj, poduzetnik ili ravnatelj. Zadaci menadžera u organizacijama su planiranje, organiziranje, vođenje, kontroliranje i upravljanje.

Opširnije...

Ispis

European Quality Leader Award

EQLA0EOQ - The European Organization for Quality dodjeljuje nagradu naziva "European Quality Leader Award". "European Quality Leader Award" je nagrada koja se dodjeljuje osobama koje su posebice zaslužne za promicanje svijesti te konkretne rezultate ostvarene primjenom sustava upravljanja kvalitetom u tvrtkama iz kojih dolaze. Europska organizacija za kvalitetu izrađuje godišnji natječaj na temelju kojega se predlažu kandidati za dodjeljivanje nagrade.

Opširnije...

Ispis

Procesni pristup

processSustavi upravljanja kvalitetom pomažu organizacijama koje ih primjenjuju u povećavanju zadovoljstva kupaca. Kupci zahtjevaju proizvode sa određenim značajkama koje ispunjavaju njihove potrebe i očekivanja, a koje su izražene u specifikacijama proizvoda koje se nazivaju zahtjevi kupca. Sustavni pristup upravljanju kvalitetom potiče organizacije da analiziraju zahtjeve kupca i da shodno tome utvrđuju procese pri stvaranju kupcu prihvatljivog proizvoda.

Opširnije...

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće