Ponedjeljak 26 Lis 2020
Ispis

Predstavljamo HDMK

HDMKHDMK - Hrvatsko društvo menadžera kvalitete osnovano je 1996. godine. Cilj je HDMK okupljanje stručnjaka iz područja kvalitete zbog razvijanja, promicanja i širenja politike i razvoja sustava upravljanja kvalitetom sukladno sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9000, ISO 14000, ISO 17024, ISO 22000, ISO 26000, ISO 27000, OHSAS 18001 i drugih. Zadatak je HDMK unapređivanje teorije, prakse i kulture kvalitete, podržavanje i provođenje stručnog rada u području upravljanja, osiguranja i kontrole kvalitete te zalaganje za potpuniju primjenu rezultata znanstveno-istraživačkog i stručnog rada u unapređivanju sustava kvalitete u Republici Hrvatskoj.

Opširnije...

Ispis

VŠMTI kolegij Upravljanje kvalitetom

menadzmentviroviticaVisoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici održava kolegij Upravljanje kvalitetom u sklopu

Opširnije...

Ispis

Poslovna izvrsnost 2013-1

poslovna izvrsnostEkonomski fakultet Zagreb u suradnji s Hrvatskim institutom za kvalitetu izdao je novi broj časopisa "Poslovna izvrsnost" u lipnju 2013. U novom broju časopisa možete čitati sljedeće članke: Veza između zadovoljstva na radu i individualnih perfomansi, dinamika utjecaja novih trendova u turizmu primjenom ICT-a i posljedice, kanali distribucije ekološke hrane u Republici Hrvatskoj, upotreba analize snage testa u pronalaženju odgovarajuće veličine uzorka za potrebe kontrole kvalitete, uloga sustava kvalitete u prijavi kirurškog laboratorija za biomedicinska istraživanja infrastrukturalne projekte europskog fonda za regionalni razvoj i dr.

Opširnije...

Ispis

1. regionalna ljetna akademija kvalitete i financijskog upravljanja 2013.

regU organizaciji Oskar d.o.o. Centra za razvoj i kvalitetu i pod pokroviteljstvom Hrvatskog društva menadžera kvalitete, Hrvatske gospodarske komore i Asocijacije za kvalitet Bosne i Hercegovine održat će se 1. regionalna ljetna akademija kvalitete i financijskog upravljanja u Baškoj na otoku Krku od 01. 07. - 09. 08. 2013. godine. U sklopu akademije održat će se školovanje za Quality Assistant od 01. – 08.07.2013., Quality Systems Manager od 01. – 15.07.2013., Auditor od 16. – 18.07.2013., Lead Auditor od 16. – 20.07.2013., Voditelja FMC-a i školovanje za Osobu za nepravilnosti.

Opširnije...

Ispis

EFST kolegij Upravljanje kvalitetom

ekonomskisplitNa Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu održava se kolegij naziva "Upravljanje kvalitetom"

Opširnije...

Ispis

Joseph Moses Juran

joseph juranJoseph Moses Juran spada među najpoznatije gurue kvalitete i najzaslužnije osobe koje su pridonijele razvoju kvalitete u svijetu. Rodio se 1904. godine u mjestu Braila u Rumunjskoj, a umro je 2008. godine. Konzultantskim radom pomogao je razvoju kvalitete u Japanu pedesetih godina 20-og stoljeća. Tvrdio je da je kvaliteta sama po sebi povezana sa zadovoljstvom i nezadovoljstvom određenim proizvodom. Zagovara neprekidne aktivnosti koje uključuju istraživanje tržišta, razvoj proizvoda, projektiranje, planiranje proizvodnje, nabavu, procesnu kontrolu, završnu kontrolu i ispitivanje, prodaju i povratnu informaciju od kupca.

Opširnije...

Ispis

Ishikawa dijagram

ish 1Ishikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira, a sve u cilju poboljšanja i unapređenja poslovnih procesa u nekoj organizaciji. Vizualni prikaz uzroka koji ova metoda pruža olakšava analizu njihovog međusobnog odnosa i značaja. On grafički ilustrira odnos između datog izlaza i svih faktora koji utječu na izlaz.

Opširnije...

Ispis

FER Specijalistički studij Informacijska sigurnost

ferFER - Fakultet elektrotehnike i računarstva iz Zagreba održava specijalistički poslijediplomski studij

Opširnije...

Ispis

Kaoru Ishikawa

k i 1Kaoru Ishikawa (1915.-1989.) bio je jedan od najpoznatijih japanskih znanstvenika iz područja kvalitete i jedan od gurua kvalitete. Smatra ga se ocem japanskog pokreta kvalitete te predstavnikom uspješnog preuzimanja američkih iskustava te njihove neposredne implementacije i spajanja s japanskom praksom. Bio je jedan od pionira osvajanja novih vlastitih tehnika koje su kasnije proslavile Japan u cijelom svijetu. Dobitnik je značajne Demingove nagrade, a 1971. godine Američko društvo kontrole kvalitete (engl. American Society for Quality Control, ASQC) dodjelilo mu je prestižnu nagradu Grant Award za program izobrazbe u kontroli kvalitete.

Opširnije...

Ispis

Alati i metode upravljanja kvalitetom

alati metAlati i metode praktične su tehnike, vještine, sredstva ili mehanizmi koje je moguće primijeniti za rješavanje specifičnih zadaća i problema vezanih za sustave upravljanja kvalitetom. Alati i metode služe kao pomoć u dostizanju određenog cilja u sustavnom pristupu djelovanja ili istraživanja. U svakom sustavu upravljanja kvalitetom postoji više primjenjivih alata i metoda koje se koriste u ovisnosti od mogućnosti organizacije. Preduvjeti uspješne primjene metoda i alata za upravljanje kvalitetom su u punoj potpori uprave, izobrazbi, velikoj potrebi za korištenjem alata ili metoda, definiranim ciljevima upotrebe.

Opširnije...

Ispis

EF Mostar kolegiji iz područja kvalitete

ekonomskimostarEkonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru počeo je s radom 1971. godine kao Odjeljenje Ekonomskog fakulteta

Opširnije...

Ispis

EFZG kolegiji Upravljanje kvalitetom

ekonomskizagrebNa Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (EFZG) održava se poslijediplomski specijalistički studij pod nazivom

Opširnije...

Ispis

Dodijeljena nagrada European Quality Leader Award za 2012.

dod nag"European Quality Leader Award" je nagrada koju dodjeljuje EOQ - The European Organization for Quality osobama koje su posebice zaslužne za promicanje svijesti te konkretne rezultate ostvarene primjenom sustava upravljanja kvalitetom u tvrtkama iz kojih dolaze. Nagrada se dodjeljuje svake godine na temelju godišnjeg natječaja na kojem se predlažu kandidati za dodjeljivanje nagrade. Za 2012. godinu nagradu je dobio gospodin Constantinos Evripides iz Grčke suosnivač farmaceutske tvrtke Genesis Pharma. Nagrada mu je dodijeljena na 57. EOQ kongresu koji je održan u Estoniji u gradu Tallinnu od 17. do 20. 06. 2013. Gospodin Constantinos Evripides je dobio nagradu zbog njegovog doprinosa i velikog postignuća u farmaceutskoj industriji u Grčkoj.

Opširnije...

Ispis

Demingova nagrada

demingovaDemingova nagrada uspostavljena je 1951. godine u čast istaknutog gurua kvalitete Williama Edwardsa Deminga koji spada među najzaslužnije osobe koje su pridonijele razvoju kvalitete. Nagradu je osnovao JUSE - Japanese Union of Scientists and Engineers (Savez japanskih znanstvenika i inženjera). Postoje dvije kategorije nagrade, to su "Deming Prize" koja je namijenjena za dodjelu zaslužnim pojedincima u radu i zaslugama iz područja kvalitete i "Deming Application Prize" koja je namijenjena za dodjelu zaslužnim organizacijama iz područja kvalitete.

Opširnije...

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće