Ponedjeljak 17 Lip 2024
Ispis

ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi

tuvnab1Prenosimo članak iz E-glasnika TÜV Croatia iz lipnja 2017. o važnosti upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 120/2016). U svijetu poduzetništva i globalnog marketinga smatra se da postoje tri bitne stvari za osvajanje tržišta i pridobivanje kupaca. To su kvaliteta, rok i cijena - upravo ovim redoslijedom. Poznato je da se kvaliteta podrazumijeva, da se rok dogovara, a o cijeni se pregovara. Ono što kupac najviše pamti je kvaliteta. Nakon što je posao zaključen i realiziran, rok i cijena padaju u drugi plan, i ostaje jedino zadovoljstvo ili nezadovoljstvo kvalitetom.

Zakon o javnoj nabavi prepoznao je ISO 9001:2015 – sustav upravljanja kvalitetom, ali i ISO 14001:2015 – sustav upravljanja okolišem kao važne čimbenike u postupku javne nabave (Pododjeljak 4., čl. 270 i 271). Naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati dokaz o sukladnosti s određenom normom za osiguranje kvalitete i dokaz usklađenosti gospodarskog subjekta s određenom normom za upravljanje okolišem. U postupku vrednovanja cijena se više ne uzima kao jedini odlučujući faktor odabira ponude.
Novi kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda, koja se utvrđuje na temelju omjera cijene i kvalitete što uključuje posjedovanje ISO 9001 i ISO 14001 certifikata (čl. 283 i 284 Zakona o javnoj nabavi). Na taj način tvrtke dokazuju svoju usmjerenost na  otkrivanje potencijala za poboljšanja i uštede, povećanje zadovoljstva kupaca, poboljšanje imidža, minimiziranje rizika, povećanje ekonomičnosti poboljšanjem procesa, smanjenje mogućnosti negativnog utjecaja na okoliš, usklađenost s propisima o zaštiti okoliša te pozitivnu sliku organizacije na tržištu – ekološki svjesna tvrtka koja brine o okolišu.

Tehničke specifikacije moraju posebno u javnim nabavama omogućiti svim ponuditeljima isti pristup i ne smiju stvarati neopravdane zapreke slobodnom tržišnom natjecanju. Zakonom o javnoj nabavi kao i odgovarajućom europskom direktivom preporučuje se da se tehničke specifikacije formuliraju upućivanjem na norme kao javno dostupne dokumente kojima se definiraju značajke proizvoda ili usluga, metode ispitivanja i sl., a koje se temelje na provjerenim znanstvenim, tehničkim i iskustvenim rezultatima te kao takve predstavljaju priznata tehnička pravila. Za kvalitetu ugovora u svim vrstama nabava od presudne je važnosti da tehnički zahtjevi naručitelja koji se izražavaju tehničkim specifikacijama budu što točnije i preciznije formulirani. To olakšava proces nabave, osigurava veću jasnoću i povećava razumijevanje tehničkih zahtjeva koje je iskazao naručitelj. Ujedno olakšava dokazivanje da isporučeni proizvodi, procesi ili sustavi, odnosno pružene usluge zadovoljavaju zahtjeve za uporabu koju je predvidio naručitelj. Stoga naručitelji i ponuđači koji sudjeluju u javnim nabavama moraju poznavati ulogu normi i način na koji mogu identificirati norme koje pokrivaju njihov predmet javne nabave, a isto tako, kako te norme pravilno upotrijebiti u tehničkim specifikacijama te način na koji ponuditelji mogu dokazati sukladnost svoje isporuke s normama.

Opširnije možete saznati u E-glasniku TÜV Croatia.


Izvor:TÜV

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće