Petak 03 Pro 2021
Ispis

Nova norma ISO 45001:2018

45i 1Međunarodna organizacija za normizaciju ISO objavila je dana 12.3.2018. godine novu normu ISO 45001; Occupational health and safety management systems koja je zamijenila normu BS OHSAS 18001:2007.

Norma je sadržajem usklađena sa Annexom SL, tj. sa unificiranom strukturom kakvu imaju sve nove norme za sustave upravljanja (npr. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 itd.).

Sadržajno gledano, norma ima 10 poglavlja i informativni dodatak A. U prvom poglavlju definirano je područje primjene norme, u drugom je pozivanje na druge norme, a u trećem su dani nazivi i definicije koje se koriste kroz samu normu. Četvrto poglavlje sadrži zahtjeve za sagledavanje i analiziranje konteksta organizacije, uključujući identifikaciju očekivanja zainteresiranih strana te definiranje opsega primjene sustava upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu.

Peto poglavlje sadrži zahtjeve koji se odnose na najvišu upravu organizacije koja uvodi sustav upravljanja prema zahtjevima norme ISO 45001, uključujući zahtjeve za politiku sigurnosti i zaštite na radu, definiranje uloga i odgovornosti unutar sustava te konzultacije i komunikaciju s predstavnicima radnika. Šesto poglavlje se odnosi na planiranje sustava, a definira zahtjeve za utvrđivanje, određivanje i vrednovanje rizika i prilika, identifikaciju opasnosti, određivanje i praćenje važeće zakonske regulative, određivanje ciljeva sustava upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu te radnji na njihovom ostvarivanju.

U sedmom poglavlju su sadržani zahtjevi za podršku sustavu upravljanja – resursi, zaposlenici, svijest ljudi, komunikaciju te za upravljanje dokumentiranim informacijama (postupci, obrasci, zapisi..) u sustavu upravljanja. Osmo poglavl je sadrži zahtjeve za operativno planiranje i kontrole, eliminaciju ili smanjivanje utvrđenih opasnosti, nabavu svih tipova potrepština uključujući podugovaranje te osiguravanje spremnosti za odaziv u izvanrednoj situaciji.

Deveto poglavlje sadrži zahtjeve koji se odnose na praćenje, mjerenje, analize i vrednovanje izvedbe sustava upravljanja, provedbu vrednovanja usklađenosti sa zakonskom regulativom, internog audita te upravine ocjene.Pos ljednje, deseto poglavlje daje zahtjeve za provedbu postupka utvrđivanja i praćenja incidenata, nesukladnosti te popravnih radnji, uključujući i zahtjeve za neprekidno poboljšavanje uspostavljenog sustava upravljanja. U informativnom dodatku A su sadržane smjernice za primjenu i implementaciju same norme na način da je uz svako poglavlje, tj. zahtjev norme dano pojašnjenje ili uputa za tumačenje dotičnog zahtjeva.

Prijelazno razdoblje za primjenu norme za organizacije koje imaju uspostavljene sustave prema zhatjevima norme BS OHSAS 18001 iznosi tri godine (do 12.3.2021.), nakon čega certifikati izdani prema normi BS OHSAS 18001 prestaju važiti.


Izvor:ISO

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće