Ponedjeljak 17 Lip 2024
Ispis

Predstavljamo HDPKZZ

hdpkzzHDPKZZ - Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite djeluje od 2003. godine sa sjedištem u Šubićevoj 9, u Zagrebu. Društvo je stručno i znanstveno tijelo Zbora koje okuplja liječnike i druge visokokvalificirane stručnjake iz svih područja zdravstva koji se bave unapređenjem kvalitete zdravstvene zaštite, a rade i djeluju na području Republike Hrvatske.

Temeljni zadatci Društva usklađeni su s ciljevima i zadatcima Hrvatskog liječničkog zbora, a uključuju: rad na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju svog članstva iz područja osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite, sudjelovanje u izradi i provedbi nacionalne strategije kvalitete zdravstvene zaštite, organiziranje stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva usavršavanja, suradnja sa znanstvenim, nastavnim i zdravstvenim organizacijama u svrhu što plodotvornijeg rada na stručnom i znanstvenom polju, predstavljanje programa poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite u stručnim i znanstvenim tijelima Hrvatskog liječničkog zbora, razvijanje stalne suradnje s ostalim društvima i sekcijama Zbora na područjima od zajedničkog interesa, suradnja sa stručnim i znanstvenim društvima za osiguranje i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite u drugim zemljama, predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u međunarodnim društvima, praćenje organizacije rada na poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite i djelatnosti u okvirima i području svoje stručne kompetencije, te predlaganje nadležnim tijelima i organizacijama mjera za unapređenje i poboljšanje, podizanje zdravstvene kulture stanovništva koristeći uz ostalo i sredstva javnog priopćivanja, njegovanje i razvijanje načela liječničke etike kod svojih članova i razvijanje povezanosti među svojim članovima kao i među članstvom Zbora u cjelini, suradnja s komorama koje djeluju u zdravstvu, suradnja s nevladinim udrugama koje djeluju u zaštiti prava bolesnika, poduzimanje mjera za zaštitu rada svojih članova i za zaštitu bolesnika.

Članom Društva može postati član Hrvatskog liječničkog zbora, liječnik specijalist i visoko obrazovani stručnjaci drugih struka te znanstvenici koji djeluju u području djelatnosti Društva

Upravni odbor
Predsjednica
Prof. dr. sc. Jasna Mesarić
Dopredsjednik
Prof. dr. sc. Davor Štimac
Tajnica
prof. dr. sc. Višnja Majerić-Kogler
Rizničar
dipl. oec. Ivan Lukovnjak

Upravni odbor (članovi)
prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina
prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović
prof. dr. sc. Vladimir Mićović
prim. dr. sc. Ivan Šklebar)
prim. dr. Katarina Kauzlarić-Sekelj
dr. sc. Aleksandar Džakula
dr. sc. Nataša Boban
mr. sc. Boris Grdinić

Članstvo Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite u Europskom društvu za kvalitetu u zdravstvu (ESQH) /Members of Croatian Society for Quality Improvement in Health Care in the European Society for Quality in Healthcare (ESQH).

hdpkzz 2

Više podataka o Hrvatskom društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite možete saznati na web stranici www.zdravstvo-kvaliteta.org.


Izvor:HDPKZZ

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće