Nedjelja 26 Svi 2024
Ispis

Medicinski laboratoriji

medical1Laboratorij (latinski labor znači "posao" ili "rad") je radna cjelina u kojoj se izvode ispitivanja s opremom i uređajima. Medicinski laboratoriji provode ispitivanja vezana uz kontrolu ljudskog zdravlja. Ispituju krv, mokraću, serum, plazmu, limfni čvor, koštanu srž, tkivo, matične stanice itd. Koriste laboratorijsku opremu u koju spadaju instrumenti, referentni materijali, potrošni materijali, reagensi i analitički sustavi. Medicinski laboratoriji mogu biti medicinsko-biokemijski, hematološki, citološki, histološki, patološki, mikrobiološki.

Medicinski laboratoriji se akreditiraju prema normi ISO 15189 kako bi dokazali da su osposobljeni za ispitivanja koja provode. Norma ISO 15189 utvrđuje posebne zahtjeve za kvalitetu i osposobljenost medicinskih laboratorija.  Ujedinjuje zahtjeve za sustav upravljanja određene normom ISO 9001 i zahtjeve za osposobljenost laboratorija prema normi ISO/IEC 17025 prilagodivši ih specifičnim potrebama medicinskih ili kliničkih laboratorija. Akreditirani laboratoriji imaju uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom. Laboratorij mora na određeni način nadzirati svoje dokumente, kako unutarnje tako i one iz vanjskih izvora.

medical2Potrebna je uspostava politika i postupaka za osiguranje neovisnosti i nepristranosti laboratorija. Uprava laboratorija mora imati organizacijski plan, kadrovsku politiku i opise poslove koji definiraju kvalifikacije i dužnosti za svo osoblje. Odgovornosti voditelja laboratorija ili imenovanog osoblja moraju biti definirane, moraju odgovarati za usluge koje laboratorij pruža.  Laboratorij mora imati prostor smješten tako da svoj rad može provoditi valjano. Laboratorij mora upotrebljavati postupke ispitivanja koji zadovoljavaju potrebe korisnika laboratorijskih usluga i koji su prikladni za ispitivanja.

Laboratorij mora osigurati potrebne resurse u vidu vanjskih usluga, opreme i potrošnog materijala, a koja su potrebna za ispravnu provedbu ispitivanja.
Laboratorij mora imati politiku i postupke za rješavanje pritužaba ili drugih povratnih informacija. Potrebno je provoditi potrebna poboljšavanja svoga sustava upravljanja i svoga rada.

med4

Kako bi se osiguralo održavanje sustava upravljanja kvalitetom i osposobljenosti laboratorija, potrebno je u skladu s definiranim periodom, provoditi unutrašnje audite.
Osiguravanjem kvalitete postupaka ispitivanja osigurava se i kvaliteta ispitnih rezultata.

med3Nakon postupaka ispitivanja, laboratorij izvještava o dobivenim rezultatima (nalazima) provedenog ispitivanja. Medicinski laboratoriji imaju veliku ulogu u sustavu zdravstvene zaštite. Rezultati njihovih ispitivanja su od presudne važnosti za oboljelu osobu jer se na temelju rezultata ispitivanja medicinskih laboratorija određuje daljnje liječenje oboljelih osoba.

Više podataka o normi ISO 15189 prema kojoj se akreditiraju medicinski laboratoriji pročitajte ovdje.

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće