Ponedjeljak 17 Lip 2024
Ispis

Popravne i preventivne radnje prema normi HRN EN ISO 9001:2009

iso9001poprNorma HRN EN ISO 9001:2009 Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi propisuje u točkama 8.5.2 i 8.5.3 zahtjeve za provođenje popravnih i preventivnih radnji. Organizacije koje žele uvesti sustav upravljanja kvalitetom i certificirati svoj sustav sukladno HRN EN ISO 9001:2009 moraju, među ostalima, zadovoljiti i zahtjeve koji su propisani u navedenim točkama. Hrvatska norma HRN EN ISO 9001:2009 istovjetna je europskoj normi EN ISO 9001:2008. Ovu je hrvatsku normu izdao Hrvatski zavod za norme tako što je europsku normu EN ISO 9001:2008, Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2008) prihvatio bez ikakvih preinaka. Hrvatski tekst norme HRN EN ISO 9001:2009, Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi (ISO 9000:2008; EN ISO 9001:2008) pripremio je tehnički odbor HZN/TO 176, Upravljanje kvalitetom i osiguravanje kvalitete, Hrvatskoga zavoda za norme.

Sadržaj
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Sustav upravljanja kvalitetom
5 Odgovornost uprave
6 Upravljanje resursima
7 Realizacija proizvoda
8 Mjerenje, analiza i poboljšavanje

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom treba biti strateška odluka svake organizacije. Ova međunarodna norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa, kad razvoj, primjena i poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom povećavaju zadovoljstvo kupca ispunjavanjem njegovih zahtjeva. Prednost procesnog pristupa je osiguravanje trajnog nadzora nad vezama između pojedinačnih procesa unutar procesnog sustava te njihovom kombinacijom i međusobnim djelovanjem.

Norma HRN EN ISO 9001:2009 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom u slučajevima kad organizacija treba dokazati svoju sposobnost dobavljanja proizvoda koji ispunjava zahtjeve kupca i zahtjeve
zakona i propisa, te namjerava povećati zadovoljstvo kupca učinkovitom primjenom sustava, uključujući procese za stalno poboljšavanje sustava i osiguravanje sukladnosti sa zahtjevima kupca, kao i zahtjeva zakona i propisa.

Svi zahtjevi ove međunarodne norme su općeniti i mogu se primijeniti na sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu, veličinu i ponuđeni proizvod. To se odnosi i na navedene zahtjeve u točkama 8.5.2 i 8.5.3 vezane za popravne i preventivne radnje.

POPRAVNE RADNJE
U normi se zahtjeva da organizacija poduzima popravne radnje radi uklanjanja uzroka nesukladnosti i na taj način se spriječava ponavljanje tih nesukladnosti. Ovdje je važno razdvojiti korektivnu radnju od popravne. Kada se uoči nesukladnost ona se što prije treba ukloniti i to je korektina radnja, ali da bi se spriječilo ponavljanje nesukladnosti mora se prvo pronaći uzrok pojave nesukladnosti. Kada se pronađe uzrok nesukladnosti tek tada se može uspješno provesti popravna radnja. Važno je da ta provedena popravna radnja bude učinkovita i da se organizacija uvjeri da je uspješno otklonila uzrok pojave nesukladnosti i osigurala da se nesukladnost više neće ponavljati.

U normi se zahtijeva uspostavljanje dokumentiranog postupka kojim se određuju zahtjevi za preispitivanje nesukladnosti, pronalaženje uzroka nesukladnosti, procjenjivanje potrebe poduzimanja radnji kako bi se osiguralo da se nesukladnost ne ponovi, određivanje i primjenu potrebnih radnji, zapise o rezultatima provedenih radnji i preispitivanje učinkovitosti provedenih popravnih radnji.

PREVENTIVNE RADNJE
U normi se zahtjeva da organizacija uspostavlja preventivne radnje radi uklanjanja uzroka mogućih nesukladnosti i sprečavanja njihova pojavljivanja. Razlika preventivne radnje od popravne je u tome što se popravna radnja poduzima nakon uočene nesukladnosti, a preventivna se poduzima prije uočene nesukladnosti odnosno pomoću preventivne radnje želi se spriječiti da se nesukladnost pojavi. Preventivne radnje mogu biti mnoge radnje i najviše ovise o samoj organizaciji. Primjer preventivne radnje je slanje svojih djelatnika na dodatne edukacije kako bi se spriječilo da pogriješe i izazovu nesukladnost radeći svoj posao.

U normi se zahtijeva uspostavljanje dokumentiranog postupka kojim se određuju zahtjevi za određivanje mogućih nesukladnosti i njihovih uzroka, procjenjivanje potrebe poduzimanja preventivnih radnja kako bi se spriječilo pojavljivanje nesukladnosti,  određivanje i primjenu potrebnih radnji, zapise o rezultatima provedenih radnji i preispitivanje učinkovitosti provedenih preventivnih radnji.

Kratak sadržaj norme HRN EN ISO 9001:2009 možete pogledati ovdje.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće