Utorak 07 Pro 2021
Ispis

Umjeravanje konduktometara

ukon 1U suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Umjeravanje konduktometara" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 1/2017) čija je autorica Lidija Sarta, M.Sc.

Konduktometri su mjerni uređaji koji mjere električnu provodnost tekućina, tj. svojstvo tvari da provodi električnu struju. Mjerna je jedinica električne provodnosti simens po metru (S/m). Kako bi imali što točnije rezultate mjerenja i informacije o mjernom uređaju, konduktometri se umjeravaju i podešavaju. U Metroteci smo početkom 2016. godine akreditirali novu metodu umjeravanja mjerila provodnosti, tj. konduktometara. Odlučili smo se razviti metodu kojom ćemo umjeravati cijeli sustav, odnosno readout uređaja zajedno s pripadajućom sondom, umjesto uobičajene i rasprostranjene metode umjeravanja električnom simulacijom, u kojoj se umjerava samo readout uređaja, pri čemu se u obzir ne uzima utjecaj sonde na rezultate mjerenja. Cilj je bio dobiti što točnije informacije o uređaju koji se umjerava.

Kako bismo umjeravanje mogli provesti, potreban nam je etalon, tj. materijal koji ima sljedivost prema državnome ili međunarodnome etalonu s kojim mjerni uređaj uspoređujemo. U tome slučaju etalon je certificirani referentni materijal, tj. tekućina točno određene provodnosti s pripadajućom mjernom nesigurnosti. Riječ je o osjetljivom materijalu s kojim je potrebno oprezno postupati kako se tekućina ne bi stajanjem promijenila ili kontaminirala. Također, za provođenje postupka umjeravanja certificirani referentni materijal potrebno je održavati na temperaturi 25 +/- 0.1 °C kako bismo minimizirali utjecaj temperature na mjernu nesigurnost umjeravanja, što se postiže termostatiranom kupkom.

Pri osmišljavanju metode vodilo se računa i o ekonomičnosti same metode i to tako da se izmjerio otvor kupke te je naručeno stakleno posuđe (stakleni cilindri) točno određenih dimenzija kako bi stalo u kupku i udovoljilo zahtjevima proizvođača certificiranoga referentnog materijala koji propisuje najmanji promjer posude i najmanju količinu materijala koji se unutra treba nalaziti kako bi mjerenje bilo ispravno.

Postupak umjeravanja
Umjeravanje se provodi u tri točke, tj. na 100 μS/cm, 1000 μ/cm i 10 000 μS/cm. Postupak započinje ulijevanjem certificiranoga referentnog materijala u staklene cilindre koji moraju biti potpuno čisti kako ne bi kontaminirali etalon, tj. certificirani referentni materijal. Cilindri se uranjaju u kupku koja je termostatirana na 25 °C +/–0,1 °C, u kojoj provode najmanje 30 minuta odnosno u kojoj trebaju dostići stabilnu temperaturu od 25,0 °C. Nakon stabilizacije temperature slijedi eksperimentalni dio očitanja svake od navedenih triju vrijednosti. Za svaku vrijednost certificiranoga referentnog materijala od 100 μS/cm, 1000 μS/cm i 10 000 μS/cm provode se tri mjerenja te se računa prosjek svih triju mjerenja za pojedinu vrijednost. Važno je mjerenja provoditi u propisanim uvjetima okoliša; temperatura zraka mora biti između +19°C i +27 °C, s varijacijama manjima od +/–2 °C tijekom mjerenja, a relativna vlažnost mora biti između 30 % RH i 80 % RH s varijacijama manjima od +/–10 % RH. Između mjerenja u različitim točkama certificiranoga referentnog materijala, sondu konduktometra potrebno je dobro isprati deioniziranom vodom te samim certificiranim referentnim materijalom čija će se provodnost upravo mjeriti kako bi se izbjegla kontaminacija certificiranoga referentnog materijala koji se nalazi u cilindru. Nakon mjerenja u svim točkama konduktometri se podešavaju na vrijednosti od 1413 μS/cm s certificiranim referetnim materijalom od 1413 μS/cm kako bi se dobila točnija buduća mjerenja. Nakon podešavanja ponovno slijedi mjerenje u tri točke, pri čemu se svako mjerenje ponavlja tri puta te se računa prosjek triju mjerenja, a rezultati se upisuju kao mjerenja nakon podešavanja.

Postoji nekoliko doprinosa mjernoj nesigurnosti:
1. rezolucija konduktometra
2. ponovljivost mjerenja (razlika između maksimalne i minimalne izmjerene vrijednosti)
3. proširena (k = 2) mjerna nesigurnost certificiranog referentnog materijala (CRM)
4. drift vrijednosti certificiranoga referentnog materijala (CRM)
5. doprinos mjernoj nesigurnosti provodnosti zbog varijacije temperature referentne tekućine oko +25,0 °C
6. doprinos mjernoj nesigurnosti provodnosti zbog prostornih gradijenata u termostatiranoj kupki.

Također se provodi postupak umjeravanja i izračun mjerne nesigurnosti za temperaturu u kojemu se promatra koliko je odstupanje rezultata mjerenja konduktometra od očitanja etalona.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 1/2017). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće